Vergi Yargısında Duruşma

  • Konbuyu başlatan T U R K O
  • Başlangıç tarihi
T

T U R K O

Ziyaretçi
Bumin Doğrusöz

Anayasamızın 138. maddesine göre hâkimler, anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Bu nedenle yargılamada temeltaş, "vicdani kanaattir." Vicdani kanaatin oluşum yeri ise "duruşma"dır. Her yargılama, her zaman, doğru ya da yalan olmak üzere iki yanlı, iki olasılıklı, birbirine karşıt ama taraflar ve hâkim için ortak bir kuşkuyla başlar. Eğer duruşma denilen laboratuvar sağlıklı verilere dayanmış, aygıtlar sağlıklı çalışmışsa kuşkulu durum tutarlı biçimde çözülecek; suç denilen olayın işlenip işlenmediği gerçekçi biçimde saptanacaktır. (Sami...
 
Üst