zirve

Yapılandırma hk.

Üyelik
12 Tem 2015
Mesajlar
84
Konum
İstanbul
merhaba,100 tl ana para borcu+100 tl faiz olsun.Peşin ödemek istesek sadece ana parayı mı öderiz yoksa ana para+faizin yarısı mı olcak bilen varsa anlatabilir mi?
 

sergok

Katkı Sunan Üye
Üyelik
29 May 2014
Mesajlar
399
Konum
istanbul
peşin ödenirse faiz yok ancak taksitlendirme yapılırsa faizi silinip ana para üzerine taksit sayısına göre belli bir katsayı uygulanarak faiz hesaplanır. en azından önceki yapılandırmalar da uygulama bu yöndeydi.
 
Üyelik
26 Kas 2009
Mesajlar
353
Konum
Malatya
Şöyle bir tablo var;


Kapsam: Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle (bu tarih dâhil) Maliye Bakanlığına ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklar bakımından:
Kesinleşmiş Alacaklar Yapılandırma Sonucunda Ödenmesi Gereken Kanun Kapsamında Tahsilden Vazgeçilen
Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergiler ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi feri amme alacakları ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı. Bu vergilerin ödenmemiş kısmının tamamının kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı. Vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer'i amme alacakları ile aslı bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı.
Ödenmemiş alacağın yalnızca gecikme faizi ve gecikme zammı gibi sadece fer'i alacaktan ibaret olması halinde. Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar. Vergi aslında bağlı fer'i alacak tutarı.
Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezalan ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezaları ve gecikme zammı. Bu cezaların %50'sinin kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı. Cezaların kalan %50'si ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı.
Ödenmemiş alacağın yalnızca gecikme zammından ibaret olması halinde . Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarı. Gecikme zammı.
5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun kapsamında ödenmesi gerektiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan tutarlar. Ödenmemiş tutarın tamamı. 5736 sayılı Kanun gereğince hesaplanan binde iki oranındaki faiz alacaklarının tamamı.
Kapsam: Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle (bu tarih dâhil) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklar bakımından
Kesinleşmiş Alacaklar Yapılandırma Sonucunda Ödenmesi Gereken Kanun Kapsamında Tahsilden Vazgeçilen
Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme alacakları. Bu vergilerin ödenmemiş kısmının tamamının kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı. Gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme alacakları ve aslı bu kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamı.
Ödenmemiş alacağın yalnızca gecikme faizi ve gecikme zammı gibi sadece fer'i alacaktan ibaret olması halinde. Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutar. Vergi aslına bağlı fer'i alacak tutarı.
Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezalan ile 30.03.2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezaları. Bu cezaların %50'si. Cezaların kalan %50'si.
Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezaları ve varsa gümrük vergileri ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme alacakları. Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30'u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamının kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarı. Cezaların kalan %70'i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme alacaklarının tamamı.
2016 yılında tahakkuk eden ve bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan geçici vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zamları. Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar. Ödenmemiş olan geçici vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zamları.
 

Benzer konular

Üst