Yazar Kasa İzni Alıp Yazar Kasayı almamak

Üyelik
7 Mar 2007
Mesajlar
327
Arkadaşlar Şöye bir Problem var bir müşteri dayanıklı tük.malzemeleri ve ev eşyalarıda satmaktadır bu vatandaşa biz her ne kadar y/kasa izin yazısı aldık isede vatandaş Kasayı almamış ve Bütün satışlarına fatura kesmiştir. aradan çok uzun zaman geçti Ortada izin yazısı var yazar kasa yok Vatandaş Bütün satışlarına Fatura düzenliyor. Gerçi fatura düzenlemek zorunda sonuçta garanti kapsamında ürünler satıyor..
Sorum ne gibi bir işlem yapmamız lazım... şu anda yazar kasa alsa cezası ne olur yani ayrıca vergisel açıdan bir problem yaşarmıyız saygılar
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: Yazar Kasa İzni Alıp Yazar Kasayı almamak

Tüm sattığı ürünlerin değeri ft kesme sınırı üzerinde ise sorun olmaz.
 
Üyelik
23 May 2008
Mesajlar
546
Konum
istanbul
Ynt: Yazar Kasa İzni Alıp Yazar Kasayı almamak

Sayın nane vermiş olduğunuz cevaptan çok farklı anlamlar çıkıyor.

perakende mal satanlarda fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları için yazarkasa kullanma zorunluluğu var.

ancak siz 3 kuruşluk malı bile maliyet hesabı yapmadan hepsine fatura keseceğim dediğiniz müddetçe fatura kesebilirsiniz.Fatura kesmenin ne minimum nede maksimum tutarı vardır.yz fişinin maksimum tutarı vardır oda konumuz dışındadır.
yazarkasanız olsa dahi hiç kullanmadan bir ayı bitirebilir tüm satışlarınıza fatura kesebilirsiniz.

izin meselesine gelince;
süresi dolduğu için yeniden izin almanız gerekecek.yazarkasa kullanmayı düşünmüyorsa ve tüm satışlarda fatura kesmek istiyorsanız yz kasa almak zorunda değilsiniz.
 
Üyelik
7 Mar 2007
Mesajlar
327
Ynt: Yazar Kasa İzni Alıp Yazar Kasayı almamak

Sorunda o zaten yaptığı satışlarda 100 ytl de var 50 ytl de hepsini faturalandırmış.
 
Üyelik
23 May 2008
Mesajlar
546
Konum
istanbul
Ynt: Yazar Kasa İzni Alıp Yazar Kasayı almamak

Sn.lebedir zaten ortada sorun falan yok, mükellef gereğini en güzel şekilde yapmış

herkesin bildiği gibi 600.-YTL nin altına mükellef istemediği müddetçe fatura kesmek zorunda değiliz,
mükellef kendi tasarruf hakkını kullanıp hepsine fatura kesmiş, incelemelerde maliyeninde işini kolaylaştırmış..

yazarkasa olmadığı için 0,01 kuruşa bile fatura kestiği müddetçe problem yok.
 
Üyelik
11 Nis 2007
Mesajlar
411
Ynt: Yazar Kasa İzni Alıp Yazar Kasayı almamak

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 Sayılı Kanunla, perakende mal satan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tacirlere, Vergi Usul Kanununa göre fatura kullanma mecburiyetinde bulunmadıkları satışları için ödeme kaydedici cihazları kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

36 seri no.lu Genel Tebliğin 2/a maddesinde; ?Yeni İşe Başlayan ve Sonradan Mecburiyet Kapsamına Giren Mükelleflerde Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyeti?yeni işe başlayan (ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren bir işle uğraşan veya hizmet ifasında bulunan) mükelleflerde işe başlama tarihinden itibaren, 30 gün içerisinde başlayacaktır.? denilmiş olup, aynı Kanunun Ceza ve Sorumluluk başlıklı mükerrer 8?inci maddesinde ??süresi içerisinde ödeme kaydedici cihazları almayan?mükellefler adına Vergi Usul Kanununun 353?ncü maddesinin 8 numaralı bendinde yazılı özel usulsüzlük cezası kesilir.? hükmüne yer verilmiştir.
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: Yazar Kasa İzni Alıp Yazar Kasayı almamak

basar03 -> İsteyen 1 kuruşada ft keser ama y.kasa almak zorunda olan mükelleflerden ise y.kasa almaktan kurtulamaz. Y.kasa almamanın özel bir durumu olan tüm mal/hizmet satış rakamların ft kesme limitinin (2007 için 600 YTL) üzerinde olması halinde y.kasa alınmayabilir.
lebedir -> Eğer süre geçirilmiş ise y.kasa alınmadığından cezalı duruma düşersiniz.
 
Üyelik
23 May 2008
Mesajlar
546
Konum
istanbul
Ynt: Yazar Kasa İzni Alıp Yazar Kasayı almamak

Sayın Nane, Dayanağınız varmı ?

Fatura vermek mecburiyetinde olmadığım satışlarım;

Kontör Kartı Fiyatları
25 Kontör 5 YTL
50 Kontör 9 YTL
100 Kontör 16 YTL
250 Kontör 36.5 YTL
500 Kontör 68 YTL
1000 Kontör 126 YTL

sadece ve sadece yukarıdaki ürünlerin satışını yapan mükellefim ve tüm ürünlerime Mecbur olmadığım halde fatura kesiyorum. Bana yazarkasa aldırabilirmisiniz ?

Lütfen yazarkasa kullanmasada yazarkasayı illa alacak diye Mukteza veya makale varsa yayınlarsanız çok sevinirim.
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: Yazar Kasa İzni Alıp Yazar Kasayı almamak

Kanun ve uygulama tebliğleri yeterince açık. orada y.kasa almaktan muaf tutulanlar sayılmış, o mükellefler haricindekiler kullanmasada almak zorunda.
 
Üyelik
7 Mar 2007
Mesajlar
327
Ynt: Yazar Kasa İzni Alıp Yazar Kasayı almamak

nane ' Alıntı:
Kanun ve uygulama tebliğleri yeterince açık. orada y.kasa almaktan muaf tutulanlar sayılmış, o mükellefler haricindekiler kullanmasada almak zorunda.
sayın nane cezalı durum olduğunun farkındayım benim merak ettiğim vatandaş 2006 da açmış işyerini vd yazı almış yazar kasa almamış faturaylan satmış sonuçta satışlarının içinde mobilyada var yastıkta var veya ütü de yani fiş kesilebilecek rakamlar var. şimdi yazar kasa almaya kalksak vatandaş yazar kasayı almadığı için takdie sevk bir durum olabilirmi....
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: Yazar Kasa İzni Alıp Yazar Kasayı almamak

KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA İÇ GENELGE SERİ NO : 2000/1' Alıntı:
Tarih 20/07/2000
Sayı B.07.0.GEL.0.65/6503-12-34769
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
ANKARA


SAYI : B.07.0.GEL.0.65/6503-12-
KONU:


KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ
CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA
İÇ GENELGE
SERİ NO: 2000/1

.......................VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun mükerrer 8/1. maddesinde "...süresi içerisinde ödeme kaydedici cihazları almayan... mükellefler adına Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yazılı özel usulsüzlük cezası kesilir." Aynı Kanunun Mükerrer 8/2. maddesinde ise " Maliye Bakanlığınca belirlenip açıklanan usul ve esaslara uymayan...mükellefler hakkında; her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere, Vergi Usul Kanununa bağlı "Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel"de yer alan birinci derece usulsüzlük cezalarının beş katı uygulanır." denilmektedir.

Diğer taraftan, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti olduğu halde cihaz almayıp fatura, perakende satış fişi vb. gibi belgeleri düzenleyenler ile ödeme kaydedici cihaz aldığı halde bunu vergi dairesine kaydettirip "Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha"yı almadan ödeme kaydedici cihaz fişi kesen mükelleflere, Vergi Usul Kanununun 353/2. maddesine göre özel usulsüzlük cezası uygulanmakta idi.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan yukarıda sayılan cezalardan Vergi Usul Kanununun 353/2. maddesine göre kesilen özel usulsüzlük cezaları hakkında, yargı mercilerinde açıklan davaların idare aleyhine sonuçlandığı ve verilen kararların mustakar hale geldiği anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, söz konusu uygulama ile ilgili olarak idare ve yargı mercilerinin gereksiz emek, zaman ve kırtasiye kaybını önlemek için 3100 sayılı Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunan mükelleflere;

a) Ödeme kaydedici cihaz almadan Vergi Usul Kanununa göre düzenledikleri fatura, perakende satış fişi

vb. gibi belgelerin,

b) Usulüne uygun olarak aldıkları cihazlarını vergi dairesine kaydettirip ödeme kaydedici cihazlara ait levhayı almadan düzenledikleri ödeme kaydedici cihaz fişlerinin,

geçersiz olduğu gerekçesi ile Vergi Usul Kanununun 353/2. maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilmesi uygulamasından vazgeçilmesi uygun görülmüştür.

Öte yandan, cihazını süresinde almayan mükelleflere, Vergi Usul Kanununun 353/8. maddesinde yazılı özel usulsüzlük cezasının, cihazını süresinde vergi dairesine kayıt ettirip ödeme kaydedici cihazlara ait levhayı almayan mükelleflere ise Vergi Usul Kanununa bağlı "Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel"de yer alan birinci derece usulsüzlük cezalarının beş katı tutarındaki cezanın kesilmesi uygulamasına devam edileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.Bakan a.
 
Üyelik
23 May 2008
Mesajlar
546
Konum
istanbul
Ynt: Yazar Kasa İzni Alıp Yazar Kasayı almamak

Sayın nane,
Bu muktezanın 2 ve 3 paragrafı benim soruma çok net cevap veriyor.
ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti olduğu halde cihaz almayıp fatura, perakende satış fişi vb. gibi belgeleri düzenleyenlere 353/2 cezası kesiliyor, fakat yargı mercilerinde açılan davaların idare aleyhine sonuçlandığı ve verilen kararların mustakar hale geldiği anlaşılmaktadır, deniyor

dolayısı ile tebliğler yeterince açık diyorsunuz fakat fakat yorumlar ve yargı kararları idare aleyhine.

muktezada dendiği gibi "gereksiz emek, zaman ve kırtasiye kaybını önlemek " amacı ile çıkarılan yazarkasa kullanma mecburiyeti devamlı fatura kesen için alması ve kullanılması mecbur değildir.
 
Üyelik
31 Ocak 2006
Mesajlar
731
Ynt: Yazar Kasa İzni Alıp Yazar Kasayı almamak

sayın basar03, sabah olduğu için belki uyanamamış ve sizin demek istediğinizi yanlış anlamışımdır. ama sizin dediğinize göre benim anladığım sanki yazar kasa kullanmak ihtiyari gibi birşey sözkonusu oluyor. yani bir kişi tüm satışlarına fatura keserse yazarkasa almasada olur gibi bir mantık sözkonusu. böylemi diyorsunuz yoksa başka birşeymi demek istiyorsunuz, biraz açarsanız sevinirim, yani yazılan cevabı eleştirmeyi değilde, yazarkasa konusundaki kendi görüşünüzü en azından bu 600 ytl altına perakende satış yapan bir beyaz eşya dükkanının nasıl olupta yazarkasa alma zorunluluğunda olmadığını, kanuni olarak anlatırsanız sevinirim. mesela bununla ilgili bir mukteza varmı? ,
 
Üyelik
23 May 2008
Mesajlar
546
Konum
istanbul
Ynt: Yazar Kasa İzni Alıp Yazar Kasayı almamak

Sayın Furkan

Sizlerde blirsinizki kanunlar vardır,tebliğler vadır, net anlatılmayan noktalarda boşluklar vardır.
Yasaların boşluklarından yararlanıp durumu kendi lehlerine çevirenler ve bunu yıllardır
yapanlar vardır. Elbette kanunları çok iyi yorumlama tekniğine sahip olmak lazım.Motomot okuyup da
yazan budur demeden birazda pratik yapmak lazım diye düşünüyorum. İnanıyorumki yazan tüm arkadaşlar
bu konuda çok pratik yapmıştır fakat ben böyle gelmiş böyle gider zihniyetinde biri değilim.

Sabah olmasına rağmen düşüncelerimi doğru okuyup anlamışsınız.:)

örnek:
yazarkasa fişine ürünün adı çok uzun olduğu için sığmazsa napıyorsunuz ?

veya toptan satış yapmak için mükellefiyet tesis ettirmenize rağmen, devamlı tek tek satış yaptığınızda , biri gelip size dermi "nenen beşer beşer satmıyorsun sen toptancısın" ?

dediğim gibi muktezanın 2 ve 3 paragrafı benim yorumuma çok net cevap veriyor.
ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti olduğu halde cihaz almayıp fatura, perakende satış fişi vb. gibi belgeleri düzenleyenlere 353/2 cezası kesiliyor, fakat yargı mercilerinde açılan davaların idare aleyhine sonuçlandığı ve verilen kararların mustakar hale geldiği anlaşılmaktadır, deniyor

bende aksini anlatan bir muktaza arıyorum ama bende bulamıyorum.
Perakende satış vesikaları

Madde 233 - (2686 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle değişen madde) Birinci ve (4369 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük:1.1.1999) ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedelleri aşağıdaki vesikalardan herhangi biri ile tevsik olunur.

1. Perakende satış fişleri;

2. Makineli kasaların kayıt ruloları;

3. Giriş ve yolcu taşıma biletleri.

Perakende satış fişi, makineli kasaların kayıt ruloları ve biletlerde, işletme veya mükellefin adı, düzenlenme tarihi ve alınan paranın miktarı gösterilir.

Perakende satış fişi ile giriş ve yolcu taşıma biletleri seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Bu fiş ve biletler kopyalı iki nüsha olarak tanzim edilir ve bir nüshası müşteriye verilir. Makineli kasa kullanılıp da müşteriye fiş (makineli kasanın önceki fıkrada belirtilen malumatı ihtiva eden fişi) verilmemesi halinde, perakende satış fişi tanzim ve müşteriye verilmesi mecburidir.

(3239 sayılı Kanunun 136 ncı maddesiyle fıkra kaldırılmıştır.)düşüncelerim budur,saygılarımla
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: Yazar Kasa İzni Alıp Yazar Kasayı almamak

basar03 -> yukarıda alıntı yaptığım iç genelgeyi bir kez daha okurmusun.
 
Üst