Yazar kasa kullanma zorunlulu hk.

Üyelik
7 Eyl 2009
Mesajlar
304
Konum
İSTANBUL
iyi günler tartışmalı bir konuda hakkında bilgi almak istiyorum, evinden e-ticaret yöntemiyle satış yapan mükellef yazar kasa bulundurmak zorunda mıdır?
 
Üyelik
6 Ara 2006
Mesajlar
387
Konum
İstanbul
Ynt: Yazar kasa kullanma zorunlulu hk.

yapılan iş her ne kadar perakende olsa da teslimat kargo-posta yoluyla yapıldığından irsaliye düzenlemek zorunluluğu var. ayrıca mal alıcıya irsaliyeli fatura ile teslim ediliyor.
benim görüşüm yazarkasa kullanma mecburiyeti olmadığı yönünde. ama bu yönde bir dayanak bulamadım.
3-4 ay önce bu şekilde bir mükellefiyet açtım ve yazarkasa almadım.
geçen hafta bir tebligat geldi ve vergi dairesi görüşmeye çağırıyor. görüşmenin konusu yazılmamış olsa da bu konu hakkında olduğunu düşünüyorum.
bu hafta vergi dairesiyle görüşüceğim bakalım ne olacak.
 
Üyelik
18 May 2010
Mesajlar
3,920
Konum
istanbul
Ynt: Yazar kasa kullanma zorunlulu hk.

stajer34 ' Alıntı:
iyi günler tartışmalı bir konuda hakkında bilgi almak istiyorum, evinden e-ticaret yöntemiyle satış yapan mükellef yazar kasa bulundurmak zorunda mıdır?
e-ticarette yazar kasa kullanılmasına gerek olmadığını okumuştum
 
Üyelik
31 Tem 2008
Mesajlar
15
Konum
KONYA
Ynt: Yazar kasa kullanma zorunlulu hk.

Bununla ilgili bi özelge var....
Başlık İnternet ortamında yapılan toptan veya perakende satışlar karşılığında ökc. kullanma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı hk.
Tarih 04/04/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-225
Kapsam
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü


Sayı
:
B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-225
04/04/2011

Konu
:
İnternet ortamında yapılan toptan veya perakende satışlar karşılığında Ö.K.C. kullanma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, toptan telefon alım satım faaliyetinin yanı sıra internet ortamında perakende cep telefonu satışı ile iştigal ettiğiniz belirtilerek, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinizin bulunup bulunmadığı hususunda özelge talep etmektesiniz.

Bilindiği üzere, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, satışı yapılan malları aynen veya işledikten sonra satışını yapanlar dışındakilere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarların, bu Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde oldukları hükme bağlanmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde;" Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar,kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

2. Serbest meslek erbabına;

3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;

4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

5. Vergiden muaf esnafa.

Sattıkları emtiaveya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptıkları iş bedelinin 50.000.000 lirayı (402 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği ile 1.1.2011 tarihinden itibaren 700,00 TL) geçmesi veya bedeli 50.000.000 liradan (402 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği ile 1.1.2011 tarihinden itibaren 700,00 TL) az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya iş yapanın fatura vermesi mecburidir." hükmü yer almaktadır.

Buna göre, toptan satışlarınız ve internet üzerinden yapılan satışlar haricinde herhangi bir emtia satışı yapmamanız, satış bedellerinibüronuzda tahsil etmemeniz, tahsilatlarınızı banka aracılığıyla veya elektronik yollarla almanız ve satışlarınızda fatura veya perakende satış fişi düzenlemeniz şartıyla ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetiniz bulunmamaktadır. Diğer taraftan bu tür satışlar yanında işyerinizden müşterilerinize doğrudan satış yapmanız halinde V.U.K.' nun 232 nci maddesine göre fatura düzenleme haddinin altında kalan satışlarınızı belgelendirmek için ödeme kaydedici cihaz kullanmanız gerektiği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.
 
Üst