turkcell

Yeni Dönemde 4/a Sigortalılarının Ücret Olan/Olmayan Prime Esas Kazançları (1)

  • Konbuyu başlatan nane
  • Başlangıç tarihi
N

nane

Ziyaretçi
[size=10pt] 5.11.2008 Şevket TEZEL [email protected] Sözcü

Sosyal güvenlik açısından saatlik, günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak para ile ödenen ve süreklilik niteliği taşıyan brüt tutar olarak tanımlanan ücret İş Kanunu anlamında ise bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak tanımlanıyor ve belli esaslar dâhilinde prime tabi tutulması gerekiyor.

Normal ücretin yanında fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinde artırımlı ücretler de prime tabi olup tüm bu ücretlerin ödendiği tarihe bakılmaksızın hak edildiği tarihin içinde bulunduğu ayın prime esas kazancına dâhil edilmesi gerekiyor. İşçinin Kasım 2008 ayında hak ettiği ücret olan 800 YTL Aralık ayında ödenmişse de bu 800 YTL?nin Kasım 2008 ayının prime esas kazancına dâhil edilmesi gerekiyor.

Buna karşın, sigortalıların hak kazanıp da kullanmadıkları yıllık izin sürelerine ait ücretlerin hizmet akdinin feshinden sonra ödenmesi halinde, sözleşmenin feshedildiği tarihte hak kazanıldığı nazara alınarak, bu nitelikteki yıllık izin sürelerine ilişkin ücretlerin sözleşmenin feshedildiği ayın kazancına dâhil edilmesi gerekiyor.
Sigortalıların ücret niteliğinde olmayan kazançlarının prime tabi tutulmasında hizmet sözleşmesi devam durumuna göre farklı uygulama yapılması gerekiyor.

Sigortalıların ücret ve ücret niteliği dışındaki kazançlarının öncelikle ödendiği ayın prime esas kazancına dahil edilmesi gerekiyor.

Toplu iş sözleşmeleri uyarınca veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve toplu iş sözleşmesi dışında kalan personel ile toplu iş sözleşmesine tabi olmakla birlikte sendikalara üye olmamaları nedeniyle özel sektöre ait işyerlerinde sözleşme kapsamında bulunmayan personele geriye yönelik olarak ücret farkı ödenmesine karar verilmesi halinde, sözkonusu ücret farklarının, ilişkin oldukları ayların prime esas kazancına dahil edilmesi gerekiyor.
 
Üst