zirve

Yeni İş Sağlığı Ve Güvenliği İle 50 Üzeri İşyerleri

Üyelik
27 Kas 2010
Mesajlar
1,014
Konum
istanbul
6331 iş sağlığı ve güvenliği yasası 50 üzeri işyerleri için 30.12.2012 tarihinde yürürlüğe girecek
bu kanun ile beraber 50 üzeri işçi olan işyerleri kesinlikle iş güvenlik uzmanı ile işyeri hekimi çalıştırmak zorunda mıdır? Kısmi çalışabilirler mi yoksa tam mesai zorunlumudur?
50 üzeri işçi sayısı Türkiye geneli mi alınır yoksa il olarak mı yani 50 işçi neye göre belirleniyor?
Devamlı 50 işçisi olmayan yani bir ay 51 diğer ay 45 sonraki ay 39 sonra 55 gibi işçi sayısı sabit olmayna işyerleri 50 üzeri olduğu ayda mı sadece hekim çalıştırmak zorunda dır?
Bunlar dışında 50 üzeri işçisi olan işyerlerinin yeni yasa ile diğer yükümlülükleri nelerdir?
Saygılar
 
Üyelik
18 Ağu 2011
Mesajlar
343
Konum
İstanbul
sn Ertann 6331 İSG yasasında işyeri kurulu oluşturma dışında hiçbir maddede 50 sayısı yoktur. Dolayısıyla kanunda bir düzeltme yapılmadığı takdirde (5-10-15-20 farketmez) 1'den fazla kişi çalıştıran da işg uzmanı ve işyerihekimi çalıştırmak ya da bu hizmeti dışarıdan almak zorunda bırakılıyor.
 
Üyelik
11 Ocak 2011
Mesajlar
431
Konum
İstanbul
Bu Kurulu Nasıl Oluşturacağız..İşyeri Bünyesindeki Personellerden Mi Yoksa Dışardan Anlaştığımız Diplomalı İş Güvenliği Memurlardan mı?
 
Üyelik
18 Ağu 2011
Mesajlar
343
Konum
İstanbul
İş sağlığı ve güvenliği kurulu
MADDE 22 (1) Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.
(2) Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde;
a) Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise, faaliyetlerin yürütülmesi ve kararların uygulanması konusunda iş birliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır.
b) Asıl işveren tarafından kurul oluşturulmuş ise, kurul oluşturması gerekmeyen alt işveren, koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.
c) İşyerinde kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren, alt işverenin oluşturduğu kurula iş birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.
ç) Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin toplam çalışan sayısı elliden fazla ise, koordinasyonu asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur.
(3) Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirir.

Çalışan temsilcisi
MADDE 20 (1) İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, aşağıda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirir:
a) İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir.
b) Ellibir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki.
c) Yüzbir ile beşyüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç.
ç) Beşyüzbir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört.
d) Binbir ile ikibin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş.
e) İkibinbir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı.
(2) Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda baş temsilci, çalışan temsilcileri arasında yapılacak seçimle belirlenir.
(3) Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir.
(4) Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının hakları kısıtlanamaz ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânlar sağlanır.
(5) İşyerinde yetkili sendika bulunması hâlinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak da görev yapar.

Kurulda çalışan temsilcilerinin, isg uzmanının (içeriden ya da dışarıdan), isg faaliyetleri ile doğrudan ilgilenen şirket yetkililerinin bulunması beklenir.
 
Üyelik
27 Kas 2010
Mesajlar
1,014
Konum
istanbul
Üstadım peki
50 üzeri işçisi olan işyerleride işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırmak yerine bu hizmeti dıarıdan alabilir ler mi? Benim bildiğim 50 üzeri olunca hekim ve uzman çalıştırılması mecburi yani bu hizmeti 50 üzeri işçili işyerleri dışarıdan alamaz
Saygılar
 
Üyelik
15 May 2009
Mesajlar
106
Konum
ADANA
yeni iş sağlığı ve güvenliği yasasına göre iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu işletmenin işkoluna / tehlike sınıfına v.s. özelliğine bağlı olarak en erken 31.12.2012 de uygulama alanı bulacak diye biliyorum. Bu tarihten önce herhangi bir yaptırım olmayacak değilmi?
bir ltd. şirkete bununla ilgili bir ipc geldi,sayınız elliden fazla iş güvenlikçiniz yok diye??? Biz mi atladık mevzuattaki bir yasal süreyi acaba? Bilgisi olan paylaşırsa çok sevinirim,,Teşekkürler..
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,267
Konum
Manisa
Çalışan sayınız 50 fazla olduğu için işyeri hekimi zorunluluğunuz var.
 
Üyelik
15 May 2009
Mesajlar
106
Konum
ADANA
demek istediğim iş güvenliği uzmanını şu an çalıştırmak zorunda mıyız?kanun yıl sonunda yürülüğe girecek çünkü? şirkete ipc kestiler bundan dolayı,ama yasal dayanağını bulamıyorum..yorumlarınızı bekliyorum
 
Üyelik
18 Ağu 2011
Mesajlar
343
Konum
İstanbul
İSG uzmanı çalıştırmak ile ilgili şöyle düşünmenizi öneririm.

Yasada yapılması zorunlu çalışmalar var örneğin risk değerlendirmesi, acil durum planı gibi. Bu çalışmalar kısa sürede yapılabilir olmadığından işyerinizin durumuna göre 01 ocak itibarıyla yapmadığınız çalışmalar konusunda ceza ile karşılaşabilirsiniz. Demem o ki; yasada yapılması zorunlu olan çalışmaları 01 ocak itibarıyla hazır bulundurmanız için kimi çalıştırmanız gerekiyor ise hemen çalıştırmaya başlayın. Son bir ayda bitiririm diyorsanız siz bilirsiniz.

Ayrıca illa bünyenizde İSG uzmanı bulundurmak zorunda değilsiniz. Bu hizmeti dışarıdan hizmet sağlayıcılardan da alabilirsiniz. Muhakkak yazılı sözleşme yapmalısınız.
 
Üst