Yeni Sgk Teşvikinin Detayları

Üyelik
22 Şub 2011
Mesajlar
26
Konum
İstanbul
Hali hazırda İŞVEREN lerin rekabet gücünün artırılması, kayıtlı istihdamın teşviki gibi amaçlarla işletmelere yönelikİŞVEREN TEŞVİKLERİ söz konusudur. Bunlardan halen uygulanan ve en önemli teşviklet 5 puanlık hazine indirim teşviki, ilave 6 puanlık indirim teşviki, engelli teşviki, 6111 sayılı Kanun teşviki, Ar-Ge Teşviki gibi teşviklerdir.
Ancak Hükümetin 2016 yılında çalışanlara yönelik vaadi sonucunda adgari ücretin 1300 TL'ye yükseltilmesi işverenleri prim ödeme açısından zora sokacak gibi görünmektedir. Bu durumda kayıtdışılığın artacağını öngören hükümet söz konusu asgari ücretin artırılması ile birlikte işverenlere yeni bir teşvik getirmek için düğmeye bastı.
TBMM'ne sunulan Kanun teklifinde küçük ve orta boy işletmelerin desteklenmesi amacıyla yeni bir teşvik gündeme gelmiştir.
2016 yılında uygulanacak İŞVEREN teşviki nedir?
30.12.2015 tarihinde iktidar partisi tarafından sunulan 5510 sayılı Kanuna eklenecek geçici 68. madde eklenmektedir. Bu madde ile birlikte:
1- Bir önceki yılın aynı ayına ilişkin verilen aylık prim hizmet belgesinde çalıştırılan ve 2016 yılı için uygulanacak asgari ücret veya altında bildirilen aylık sigortalı sayısı esas alınarak ödenen prim gün sayısının %10 fazlasını geçmemek üzere; cari aya ilişkin verilecek prim hizmet belgesinde asgari ücret üzerinden bildirilen kayıtlı toplam sigortalı sayısı esas alınarak hesaplanacak prim ödeme gün sayısının; 01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasındaki dönem için günlük 3,67 TL (aylık 110,10 TL) ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, işverenlerin cari aya ilişkin ödeyecekleri prim tutarından mahsup edilerek Hazine tarafından karşılanılacaktır.
Örnek: 2015 yılı Mart ayında, 2016 yılında uygulanan asgari ücretten kazançları düşük bildirilen 20 sigortalının toplam gün sayısı 600'dür. 2016 yılı Mart ayı bildirgesinde asgari ücretten kazancı olan sigortalıların gün sayıları – 660 günü aşmamak kaydıyla – 3,67 TL ile çarpılarak yararlanılacak teşvik tutarı bulunacaktır.
2- Şayet 2015 yılında işyeri yoksa, 2016 yılında ilk defa tescil edilecek işyerleri için cari aya ilişkin verilecek prim hizmet belgelerinde asgari ücretin üzerinden bildirilen sigortalı sayısı esas alınmak suretiyle, hesaplanacak prim ödeme gün sayısının günlük 3,67 TL (aylık 110,10 TL) ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 31.12.2016 tarihi ile sınırlı olmak kaydıyla prim tutarından mahsup edilerek Hazine tarafından karşılanılacaktır.
Örnek: 2016 yılında Asgari ücret üzerinden bildirimi yapılan 10 işçisi için 300 gün aylık prim hizmet belgesi veren işverenin 300X3,67 = 1.101 TL'lik prim ödemesi Hazine tarafından karşılanacaktır.
3- Bir önceki yılın aynı ayına ilişkin prim hizmet belgesi verilmemesi halinde takip eden en yakın aya ait bildirimler dikkate alınacaktır.
Örnek: 2016 Yılı Mart ayı bildirgesi verilirken 2015 Yılı Mart ayında bildirimi olmayan işverenin, 2015 yılı Nisan ayındaki sigortalı bildirimleri dikkate alınacaktır.
Not: Yukarıda belirtilen örnekler Kanun teklifine ilişkindir. Konu ile ilgili sonradan yapılacak düzenlemelerin ve SGK Genelgelerin dikkate alınması gereklidir.
2016 yılında uygulanacak İŞVEREN ile ilgili tereddütler:
1- Bir önceki yılın ilgili ayları baz alınırken 2016 yılının asgari ücretinden düşük bildirilenlerin seçilmesi, primleri yüksekten bildirerek herhangi bir kayıtdışılık yoluna gitmeyen işverenleri cezalandırma olarak değerlendirilebilir.
2- Mevcut işyeri dosylarından bildirim yapamayan işverenler, işyeri bünyesinde farklı bir işkolu üzerinden yeni dosya açma yoluna giderek teşvikten haksız şekilde yararlanma yoluna gidecektir.
Osman ÖZBOLAT
Kaynak:
http://www.link yasak
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst