Yıl İçinde Basit Usul Niteliginin Kaybı...

Üyelik
11 Kas 2008
Mesajlar
38
Konum
DENİZLİ
basit usul bir cafe işletmesi , 10/2008 döneminde bir şube daha açtıgı yoklama memurunca tesbit ediliyor. Tutanaga itafen mükellef şube nin kirası dolayısı ile gerçek usul olacaktır. ama gerçel usul başlama tarihi 01/01/2009 olmalıdır bizce...gelir v. kanunu 46 ; Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. ama vergi dairesi inatla 10/2008 diyor. sizce ? bildiginiz mukteza yada tebliğ varsa yazar mısınız.
 
Üyelik
28 Ocak 2008
Mesajlar
197
Konum
gaziantep
Ynt: yıl içinde basit usul niteliginin kaybı...

bunu inceleyin belki işinize yarayabilir.saygılarımla


T.C.
ADANA VALİLİĞİ

Defterdarlık Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü
SAYI : B.07.4.DEF.0.01.11/MÜK-10/328 29.01.2005

KONU : Basit Usuldeki Mükelleflerin Vergilendirilmesi

GVK 46. Madde

İlgi: 26.01.2005 tarih ve 3666 sayılı yazınız.

İlgi sayılı yazınızda odanıza bağlı olarak basit usulde faaliyet gösteren mükelleflerin Gelir Vergisi Kanunu 253 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği gereğince gerçek usule geçip geçemeyecekleri konusunda bilgi istenmektedir.Gelir Vergisi Kanunu?nun basit usulün hududunun açıklandığı 51. maddesinde ?Maliye Bakanlığınca teklif edilen ve Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan iş grupları, sektörler, il ve ilçeler, Büyükşehir belediyeleri dahil olmak üzere il ve ilçelerin belediye sınırları (mücavir alanlar dahil), belediyelerin nüfusları, yöreler itibariyle veya sabit bir işyerinde faaliyette bulunulup bulunulmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler.? Hükmü yer almıştır.Bu yetki çerçevesinde, Bakanlar Kurulunun 12.01.1995 tarih ve 95/6430 sayılı kararı ile Büyükşehir belediyesi olan illerin 20.12.2004 tarih ve 2004/8269 sayılı karar ile 23.07.2004 tarihinden geçerli olmak üzere (Erzurum, Diyarbakır, Sakarya ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine alınan yerlerden, yeni bağlanan mahallelerle birlikte 2000 yılı genel nüfus sayımındaki nüfusu 30.000?den az olan yerler hariç) mücavir alan sınırları da dahil olmak üzere Büyükşehir belediye sınırları içinde Kararnamede belirtilen faaliyetleri yapan mükellefler, 01.05.1995 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirme kapsamına alınmıştır.Bu karar göre, Büyükşehir belediyesi olan illerin (Erzurum, Diyarbakır ve Sakarya ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine alınan yerlerden, yeni bağlanan mahallelerle birlikte 2000 yılı genel nüfus sayımındaki nüfusu 30.000?den az olan yerler hariç) mücavir alan sınırları dahil olmak üzere Büyükşehir Belediye sınırları içinde faaliyette bulunanlardan;a) Her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar,

b) Her türlü emtia alım-satımı ile uğraşanlar,

c) ?

d) ?

e) ?

f) ?gerçek usulde vergilendirilirler.Gelir Vergisi Kanununun 46. maddesinin son fıkrasında ?Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Basit usulün şartlarına haiz olanlardan, bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı ile bildirenler, bu talepleri doğrultusunda takip eden ay başından veya izleyen takvim yılı başından, yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilirler.? Hükmü yer almıştır.Buna göre, 5216 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi ile 23.07.2004 tarihi itibariyle Büyükşehir belediye hudutları içine alınan ilçelerde 95/6430 sayılı Kararnamede sayılan işleri yapan mükellefler basit usule tabi olmanın şartlarını yasa gereği yıl içinde kaybetmiş olduklarından, 01.01.2005 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilmeleri gerekir.Öte yandan, Kararnamede belirtilen faaliyet konularında yıl içinde anılan kanunun yürürlük tarihinden sonra yeni işe başlayan veya mevcut işine anılan faaliyetleri ilave eden mükellefler işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirileceklerdir.Bilgilerinize rica ederim.Niyazi ÖZKÖK

Defterdar a.

Defterdar Yrd. V.
 
Üst