Yıllara sari inşaat

Üyelik
27 Ağu 2009
Mesajlar
19
Konum
kocaeli
Yeni gelen mükellefim inşaat taşeronu firmasıdır. Aldığı yıllara yaygın inş.taah. işlerini 1/6 tevkiflı olarak kesmektedir (Ayrıca diğer inşaat işlerini % 18 kdv li olarak kesmekte)

Önceki muhasebeci yıllar yaygın inşaat işi olan 1/6 tevkifatlı faturaları 600.16 Tekvifatlı satışlar hesabında inşaat malzemelerini ise 740 hesaplarında işlem yapmıştır. Önemli olan sorun ise 2009/1. ve 2. dönem geçici vergi beyanlarında yıllara yaygın inşaat işi olmasını dikkate almayıp aynı dönem içinde başlayıp biten inşaat işiyle beraber gösterip kar/zarar beyan etmiştir.

Yapılan geçici vergideki bu hatanın düzeltilmesi hakkında bilgilerinizi almak istiyorum

İyi çalışmalar
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
127
Ynt: Yıllara sari inşaat

merhaba, bir şahısa ait arsanın müteahhitliğini mükellefim yapıyor anahtar tesli inşaat işi sözleşmenin konusu

bu işi yaparken müteahhit firma biçilen bedel üzerinde kısım kısım fatura kesecek malzeme artı işçilik faturası bu faturada %5 stpaj kesintisi olması lazımmı ,arsa sahibi şahıs olduğu için olmaz diye düşünüyorum,birde bu konuda yani müteahhitlikle ilgi önemli bildiğinin noktalar varsa paylaşırsanız sevinirim,
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: Yıllara sari inşaat

şahıslar vergi tevkifatı yapmazlar (eğer vergi mükellefi değillerse)
bunu bir örnekle açıklayayım
bir avukat bir vergi mükellefine hizmet verdiğinde ve bunun karşılığı serbest meslek makbuzu düzenlediğinde bu makbuzda stopaj gösterir
fakat bu avukat bir şahsa (vergi mükellefi olmayan şahsa) hizmet verdiğinde yine serbest meslek kazancı makbuzu keser fakat bu şahsa kestiği makbuzda stopaj göstermez
çünkü vergi tevkifatı yapacak kişiler sayılmıştır ve bunlar arasında şahıslar yoktur
ilgili kanun


Vergi Tevkifatı

Kanun Ad GELİR VERGİSİ KANUNU
Madde No 94
Kapsam
(3946 sayılı Kanunun 22'nci maddesiyle değişen madde. Yürürlük; 1.1.1994) Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

1. Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61' inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104' üncü maddelere göre,

2. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (4369 sayılı Kanunun 81/C-8 maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 1.1.1999) (Noterlere(1) serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);

a) 18'inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden, (2003/6577 sayılı B.K.K. ile % 17 Yürürlük; 1.1.2004)(2)

b) Diğerlerinden, (2006/11449 sayılı B.K.K. ile %20 Yürürlük:; 01.01.2007)(3)

3. 42'nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden, (2006/11449 sayılı B.K.K. ile % 3 Yürürlük; 1.1.2007)(4)
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: Yıllara sari inşaat

sayın sm_rasit

-kdv tevkifatı yapılabilmesi için inşaat işinin yıllara sari olması değil devlet dairelerine vs.yapılması durumunda 1/6 kdv tevkifatı yapılır
-yıllara sari inşaat işlerindeki tevkifat hakediş bedelinin (kdv siz tutarından) %3 stopaj kesintisidir bu kesintinin kdv ile bir alakası yoktur

inşaat işi ile ilgili kdv tevkifatı yapılacak kurumlar ve ilgili işler 91 nolu kdv gen.tebliğinde belirtilmiştir91 nolu kdv tebliğinden alıntı

2- Sorumlu Tayin Edilen ve Tevkifat Yapacak Kuruluşlar

Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, aşağıda sayılan kurum ve kuruluşların yine aşağıda belirtilecek işlemlere ait katma değer vergisini tevkifata tabi tutmaları uygun görülmüştür.

-Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve bunların teşkil ettikleri birlikler,

-Döner sermayeli kuruluşlar,

-Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

-Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

-Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç),

-Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

-Bankalar ve özel finans kurumları,

-Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

-Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar

-Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

birbirlerine karşı ifa ettikleri hariç olmak üzere, aşağıda belirtilen hizmetlerde katma değer vergisi tevkifatı yapmakla zorunludur.

3- Tevkifat Uygulanacak İşlemler

Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların;

- Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,

- Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,

- Özel güvenlik hizmetleri,

- Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,

- Her türlü yemek servisi,

- Danışmanlık ve denetim hizmetleri,
 
Üyelik
17 Kas 2005
Mesajlar
450
Konum
ankara
Ynt: Yıllara sari inşaat

taşeron olarak kestiğimiz fatura üzerinde kdv tevkşfatını yazacağız %3 stopaj kesintisini fatura üzerinde belirtecek miyiz. kdv iadesi ve sto mahsubu yapabilmemiz için hangi evrakalr gerekr
 
Üst