Yıllık İzinde Rapor

Üyelik
8 Tem 2005
Mesajlar
20
Merhaba

Çalışanımız iki haftalık yıllık izinde iken izin son 5 gününden başlamak üzere rapor almıştır. Bu sürenin yıllık izinden sayılmayacağını raporlu olacağını iddaa etmektedir. Bu konuyla ilgili kanunda bir düzenleme bulamadım. Çalışanımız haklımıdır?

Not: Bu yazının başlığı admin tarafindan forum kurallarına uygun olmadığı için düzeltilmiştir.Lütfen Forum Kuralları'nı okuyunuz.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
635
Konum
bursa
Re: YILLIK İZİNDE RAPOR

Merhaba,

Aşağıdaki maddeleri detaylı bir şekilde incelersen sorularına cevap bulabilirsin.Raporlu olduğu sürelerde izin hakkını işletemezsiniz.

Kolay gelsin.

Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller
MADDE 55. - Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır:
a.İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler (Ancak, 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen süreden fazlası sayılmaz.).
b.Kadın işçilerin 74 üncü madde gereğince doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler.
c.İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler (Bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayılmaz.).
d.Çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın onbeş günü (işçinin yeniden işe başlaması şartıyla).
e.66 ncı maddede sözü geçen zamanlar.
f.Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri.
g.3153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğe göre röntgen muayenehanelerinde çalışanlara pazardan başka verilmesi gereken yarım günlük izinler.
h.İşçilerin arabuluculuk toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu kurullarda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre kurulan meclis, kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili uluslararası kuruluşların konferans, kongre veya kurullarına işçi veya sendika temsilcisi olarak katılması sebebiyle işlerine devam edemedikleri günler.
i.İşçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya çocuklarının ölümünde üç güne kadar verilecek izinler.
j.İşveren tarafından verilen diğer izinler ile 65 inci maddedeki kısa çalışma süreleri.
k.Bu Kanunun uygulanması sonucu olarak işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi.
 
N

nane

Ziyaretçi
Sn HResources yazdıklarınız yıllık izin başlangıcını hesap içindir.

izinli iken alınan rapor günlerinde izin süresi uzamaz.çünkü iş kanunu 56. maddesinde sadece izin günlerine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinden bahsetmektedir.
 
K

Kemal

Ziyaretçi
Yıllık Ücretli izinde iken rapor alınması

Merhaba,
Konu ile ilgili Sn.Resul Kurt'un yorumu aşağıdadır.
"İşçi,yıllık ücretli izni kullanırken hastalanacak veya kaza geçirecek olur ve bu nedenle kendisine ilgili sağlık kuruluşları tarafından sağlık izni verilirse, sağlık izni ile yıllık izin iç içe girmemesi için, yıllık ücretli izin hakkı askıya alınacaktır.

Hastalık veya kaza nedeniyle verilen sağlık izninin bitimi halinde, yıllık ücretli iznin devam edip etmeyeceği yönünde bir belirsizlik bulunmaktadır.Sağlık izni nedeniyle askıya alınan yıllık izin hakkının geriye kalan kısmının kullanılmasına, sağlık izninin bitiminden itibaren tekrar başlanıp başlanılmayacağı hususu hizmet akitleri veya toplu iş sözleşmeleri ile önceden belirleneceği gibi taraflar arasında özel olarak ta kararlaştırılabilir.

Ancak sağlık izninin, yıllık izin süresinden uzun olması halinde,sağlık izninin bitiminde işin aksatılmaması amacıyla işçinin işe başlaması ve bilahare işverenle anlaşarak kalan iznini kullanması daha uygun olacaktır."
 

Benzer konular

Üst