Yıllık Ücretli İzin Ücreti

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
470
Personel yıllık ücretli iznini kullanmadan iş akdi işverence feshedilmiştir.

Son brüt Ücret : 5.250.-YTL
Son net Ücret : 4.025.-YTL
İşe giriş tarihi : 01.01.2002
İşten çıkış tarihi :30.04.2006

alması gereken yıllık ücreli izin ücreti net ve brüt olarak ne kadardır?

teşekkürler iyi çalışmalar.
 
Üyelik
21 Tem 2005
Mesajlar
18
yıllık ücretli izin

merhaba

yıllık ücretli izni haketmek için tam bir yıl sürenin dolması şartı vardır.
i.k. 54. maddenin üçüncü paragrafına bakarsanız işçinin gelecek izin hakları için geçmesi gereken bir yıllık hizmet süresi, bir önceki izin hakkının doğduğu günden başlayarak gelecek hizmet yılına doğru hesaplanır. yani kıstelyevm uygunmamasının daha doğru olacağı kanaatindeyim.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
146
Sn. Zarha öncelikle aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz.

http://www.forum.alomaliye.com/viewtopic.php?t=4950

SSK ile ilgli açıklama aşağıda;

Kod:
D- YILLIK İZİN ÜCRETLERİ 
1475 sayılı İş Yasasının 56 ncı maddesinde: 
?İşçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin süresi için ücretinin, hizmet akdinin işveren veya işçi tarafından feshedilmesi halinde akdin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine ödeneceği, 
İşveren tarafından hizmet akdinin feshedilmesi halinde, 13 üncü maddede belirtilen bildirim süresiyle, 19?uncu madde gereğince işçiye verilmesi mecburi yeni iş arama izinlerinin yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremeyeceği.? 
öngörülmüştür. 
Yasa metnine göre, hakkedilen yıllık izin ücretleri, 506 sayılı Yasanın 77 inci maddesinin (a) fıkrası kapsamına giren ücretler niteliğinde olduğundan, 
a) Sigortalıların hak kazanıp da kullanmadıkları yıllık izin süresi ücretleri, akdin feshedildiği tarih itibariyle hak kazanıldığından, sigortalılara ödendiği ayın (feshedilme tarihini içeren ayın) kazancı kabul edilerek sigorta primine tabi tutulmalıdır. 
b) Yasa, hakedilip de kullanılmayan yıllık izin süresi ücretinin akdin feshinde ödenmesini öngörmesine karşın, iznin kullandırılması yönünde bir hüküm içermediğinden, izin ücretinin ödenmesi prim ödeme gün sayısında bir artış getirmemektedir. Bu nedenle, akdin feshinde ödenen izin ücreti için sigorta prim belgelerinde ayrıca bir gün ilavesi de söz konusu olmayacaktır. Sigorta primine esas kazanç, o ay içinde ücret alınan gün sayısına göre hesaplanmalıdır. 
c) Yıllık İzin Ücretinin Prime Tabi Tutulması 
1475 sayılı İş Yasasının 59?uncu maddesinde: 
?Sigortalılara yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretleri üzerinden iş kazları ile meslek hastalıkları primleri hariç, diğer sigorta primlerinin, Sosyal Sigortalar Kanunundaki esaslar çerçevesinde işçi ve işverenler yönünden ödenmesine devam olunacağı.? 
Hükme bağlandığından, 
Yıllık izin ücretlerinden, İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları sigortası primi kesilmeyecek, diğer sigorta kollarına ait primler kesilecektir.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
470
sorumun cevabı nedir? net mi brüt mü? rakam ne?bilen varsa teşekkürler.
 
Üst