zirve

Yöneticiye Verilen Ücret

Üyelik
13 Ara 2005
Mesajlar
869
Konum
ABCDEFG
Merhaba,

Apartman yöneticisi yaptığı hizmet karşılığında her ay 200 tl sakinlerden para almaktadır. Bunun herhangi bir vergisi olurmu.
 
Üyelik
2 Şub 2009
Mesajlar
254
Konum
ANKARA
Ynt: Yöneticiye Verilen Ücret

Dışarıdan mı bakıyor yoksa kendiside kat maliki mi?
 
Üyelik
4 Nis 2007
Mesajlar
69
Ynt: Yöneticiye Verilen Ücret

Bu mükteza yardımcı olacaktır....İlgi kayıtlı dilekçenizde yeni kurulan sitenize kat malikleriniz arasından bir yönetici seçtiğinizi, bu yöneticiye asgari ücret vereceğinizi kararlaştırdığınızı belirterek bu ücret üzerinden stopaj kesintisi yapıp yapmayacağınız hakkında Başkanlığımızın görüşünü talep etmektesiniz.

Bilindiği üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesinde, ?Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.? hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun 23/6.maddesinde ise; hizmetçilerin ücretlerinin gelir vergisinden istisna olduğu, bendin parantez içi hükmünde, hizmetçiler, özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlar olarak belirlenmiş, mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dahil olmadığı hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun, 94.maddesinde ?Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar? denilmiş, aynı maddenin 1.bendinde, hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61. maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç ) 103. ve 104. maddelere göre, tevkifat yapılacağı belirtilmiştir.

Öte yandan, kişilerin bazı amaçlarla birleşerek meydana getirdikleri ve kendilerinden ayrı bağımsız bir şahsiyeti olan teşekküller genel olarak ?sair kurum? olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre kurulan söz konusu Apartman Yöneticiliğinin vergi tevkifatı yapma zorunluluğu bulunan kişi ve kurumların belirtildiği 94.madde içeriğinde yer alan ?sair kurum? olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu Kanunun 34. maddesinde yönetici tarif edilmiş, 35-38. maddelerinde yöneticinin görev ve sorumlulukları belirtilmiş, 40. maddede de;

???.

Yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebilir.

Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa ne oranda katılacağını kararlaştırır. Bu yolda bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz.? hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, kat malikleri arasından seçtiğiniz apartman yöneticisine, apartman yönetim kurulu üyelerine ve denetçisine ödenen ücretler, yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukların külfeti ve bu görevin yerine getirilmesinde yapılması gerekli olan masrafların karşılığı niteliğinde olması nedeniyle vergilendirilmemesi gerekmektedir. Yönetim giderlerinin üstünde bir ödeme yapılması halinde ise fazla kısmın ücret olarak vergilendirileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.Nusrettin YENER

Başkan a. Grup Müdür V.
 
Üyelik
13 Ara 2005
Mesajlar
869
Konum
ABCDEFG
Ynt: Yöneticiye Verilen Ücret

buna göre aylık 200 tl ücret alan yöneticinin maaşı vergiye tabi olurmu sizce
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Yöneticiye Verilen Ücret

Görev ve sorumlulukların külfeti olarak olmaz bence
 
Üyelik
2 Şub 2009
Mesajlar
254
Konum
ANKARA
Ynt: Yöneticiye Verilen Ücret

Kat maliki ise gerekmez ancak yönetici dışarıdan bulunmuş ise ne olacak? Örneğin x apartmanının yöneticiliğini dışarıdan bir mali müşavir yapıyor ise ne olacak acaba?
 
Üst