Yönetim kurulundaki tüzel kişi temsilcilerinin 01.10.2012 ye kadar istifası hk

Üyelik
20 Ocak 2012
Mesajlar
6
6103 sayılı Kanun?un 25 inci maddesinde; YENİ TTK?nın yürürlüğe girdiği
tarihte görevde bulunan tüzel kişinin temsilcisi olarak yönetim kurulu üyesi
seçilmiş bulunan gerçek kişinin,
YENİ TTK?nın yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren üç ay içinde istifa edeceği, onun yerine tüzel kişinin ya da başkasının
seçilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.


Bu prosedür genel kurul yapılmasını gerektirir geçerli bir sebep midir?
Halihazırdaki Yönetim kurulu bu konuda olağanüstü genel kurul yapılmasını kabul etmemektedir.
Yeni yönetim kurulu bu halde nasıl oluşturulacaktır.
Bu kişilerin 01.10.2012 tarihine kadar istifa etmemesinin bir yaptırımı var mıdır?
 
Üyelik
27 Şub 2009
Mesajlar
90
Konum
manisa
Ynt: Yönetim kurulundaki tüzel kişi temsilcilerinin 01.10.2012 ye kadar istifası hk

VI- Yönetim kuruluMADDE 25- Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan anonim şirket yönetim kurulları ile limited şirket müdürleri, görevden alınmaları veya yönetim kurulu üyeliğinin başka bir sebeple boşalması hâli hariç, sürelerinin sonuna kadar görevlerine devam ederler. Ancak, tüzel kişinin temsilcisi olarak üye seçilmiş bulunan gerçek kişinin, Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde istifa etmesi, onun yerine tüzel kişinin ya da başkasının seçilmesi gerekir. Tüm ortakların hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idare ve şirketi temsil ettiği limited şirketlerde de aynı üç aylık süre içinde Türk Ticaret Kanununun 623 üncü maddesi hükmünün gereği yerine getirilir. Anonim şirketlerde Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca seçim yapılan durumlarda, anılan Kanunun 359 uncu maddesindeki şartları taşıyan yönetim kurulu üyelerinin seçilmeleri şarttır. Görevdeki yönetim kurulunun görevinin sona ermesinden sonra seçilecek üyelerin, anılan 359 uncu maddedeki şartları taşımaları zorunludur. Üyelerin görev süreleri farklı tarihlerde sona eriyorsa, öğrenime ilişkin şart, şirkete en uygun gelen üyelerin görevleri sona erdiğinde yerine getirilir. (2) Yönetim kurulu üyelerinin özen ve bağlılık borcuna ilişkin hüküm, Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte görülmekte olan davalarda uygulanmaz. Bu davalarda özen ve bağlılık borcu 6762 sayılı Kanuna göre değerlendirilir.bu maddeyi tam olarak anlayadım açıklayabilirmisiniz acaba tobb bu yazı ile gazatede duyuru yapmış okuyan varmı acaba
 
Üyelik
20 Ocak 2012
Mesajlar
6
Ynt: Yönetim kurulundaki tüzel kişi temsilcilerinin 01.10.2012 ye kadar istifası hk

İlk mesajı bırakalı epeyce olmasına rağmen cevap veren olmadı.
Sanırım diğer değişiklikler bu konunun önüne geçti. Oysa en yakın
tarihli değişiklik bu . Sanırım henüz kimse farkında değil çünkü konu TTK'da
değil 6103 sayılı yasanın 25. maddesinde düzenlenmiş.

Şahsi kanaatim (bu konuda uygulamaya yönelik hiçbir detay bulamadım)
Bu kişiler Yönetim kurulu'na 01.10.2012 ye dek istifalarını (karar nisabını kaybettirmemek için
birden fazla kişi olması halinde sıra ile ) verebilirler.
yönetim kuruluda bu istifaları kabulle yerine ya bu kişilerin temsilcisi olduğu şirketi,
ya da dışardan (pay sahibi olmayan kişilerde artık yönetim kurulu üyesi olabiliyor)
başka gerçek kişileri atayabilir.

Sorun; henüz anasözleşmeler yeni kanuna uyumlu hale getirilmediğinden
yeni TTK hükümleri ile anasözleşme maddelerinin uyumuna dikkat etmek.

Bu durum Genel Kurul yapılması gerektirir mi? Bu hususu netleştiremedim.
 
Üst