Yurt Dışı Kaynaklı Kredi Sözleşmesinde Damga Vergisi

Üyelik
19 May 2006
Mesajlar
24
Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun ?IV.Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar? başlıklı bölümünde bulunan,

23. (4842 sayılı Kanunun 29'uncu maddesiyle eklenen fıkra Yürürlük; 01.01.2004) Yurt içi ve yurt dışı kredi kuruluşlarından temin edilen ve ortalama vadesi bir yıl ve daha uzun süreli olan nakdi yatırım kredileri nedeniyle düzenlenen kâğıtlar (kredilerin kullanımları hariç).

maddesindeki "kredilerin kullanımları hariç" ifadesi neyi anlatıyor acaba? Biz yatırım yapmak için yurt dışında bulunan bir kredi kuruluşu ile kredi sözleşmesi yaptık. Acaba bu sözleşme damga vergisinden muaf mı?
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Ynt: Yurt Dışı Kaynaklı Kredi Sözleşmesinde Damga Vergisi

Merhaba

Konu damga Vergisi Kanununun 1997/1 sayılı İçgenelgesi ile açıklığa kavuşturulmuştur. Genelgenin son fıkrasında şöyle denilmektedir.


?Ancak, kredinin temininden sonra bu kredilerin üçüncü kişilere kredi veya her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben verilmesi nedeniyle düzenlenecek kağıtlar, yabancı kredi kuruluşlarından alınan krediler nedeniyle ilk defa düzenlenen kağıtlardan olmadığından bu kağıtlara yukarıda sözü edilen Kararnamede yer alan "0" sıfır nispet damga vergisinin tatbiki mümkün değildir.?

Tebliğde geçen ?kredilerin kullanımları hariç? ibaresini, alınan kredilerin Türkiye?de başkalarına kullandırılması şeklinde anlamak gerekir. Eğer sizde böyle bir durum yoksa, vergiye tabi olmazsınız.
 
Üst