Yurtdışına Kesilen Faturalarda KDV

Üyelik
28 Mar 2013
Mesajlar
3
Konum
Ankara
Merhaba arkadaşlar.
Yurtdışındaki bir firmayla iş yaptık,
355 TL ödeme yaptı.

Şimdi fatura keserken ben 355 TL (KDV Dahil) mi keseceğim?

Kısacası devlete %18 kdv+%15 gelir vergisi ödeyecek miyim?
 

bulent249

Fenomen Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
4,087
Konum
ADANA
Yurtdışındaki firmaya yurtiçinde hizmet verildiyse faturaya kdv ilave edilmelidir.
 
Üyelik
28 Mar 2013
Mesajlar
3
Konum
Ankara
yurtiçindeki derken bulent bey?

Web sitesinin Reklamlarını yaptık,Türkiyede bir ofisleri yok.
 

demiral

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,248
Konum
İSTANBUL
Firmanızın yurt dışında şubesi olmadığı hizmeti alan firmanın Türkiye'de faaliyeti olmadığını anlayarak,
3065 sayılı KDV Kanunu 1.Maddesine göre,

Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir:
1. Ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler,

3065 sayılı KDV Kanunu 6.Maddesine göre,

İşlemlerin Türkiye'de yapılması:
a) Malların teslim anında Türkiye'de bulunmasını,
b) (4503 sayılı Kanunun 3'üncü maddesiyle değişen bent Yürürlük; 5.2.2000) Hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını,[SUP](4) [/SUP]
İfade eder.

(4) (Değişmeden önceki şekli) b) Hizmetin Türkiye'de yapılmasını, değerlendirilmesini veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını, (değerlendirilme Gelir Vergisi Kanunun 7' nci maddesine göre tayin olunur).

Kanunda belirtilen hükümler çerçevesinde,
Türkiye'de gerçekleşen mal teslimleri ile Türkiye'de ifa edilen ve yurtdışında ifa edilmekle Türkiye'de faydanalınan hizmet KDV'ye tabiidir. Bu hizmetlerin yabancı firmalara teslimi bu durumu değiştirmez.

Diğer taraftan 3065 sayılı KDV kanununun 11/1-a maddesinde,
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica]yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler,[/FONT] KDV'den istisna edilmiştir.

3065 sayılı KDV kanununun 12/2 nci maddesinde,

Yurt dışındaki müşteri tabiri; ikametgâhı, işyeri, kanunî ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade eder. Bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır.
a) Hizmetler yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.
b) Hizmetten yurt dışında faydalanılmalıdır.

26 seri no lu KDV Genel Tebliği K bölümünde,

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica]K - HİZMET İHRACATI :

Bilindiği üzere, daha önce yayımlanan 17 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A) bölümünde, hizmet ihracatı istisnasının esasları açıklanmış ve bu arada mümessillik, müşavirlik, mühendislik, gözetmenlik gibi hizmetlerin hizmet ihracına konu olabileceği belirtilmişti.

Ancak, Bakanlığımıza yansıyan olaylardan, söz konusu hizmet ihracatında istisna uygulaması ile ilgili olarak bazı tereddütlerin doğduğu anlaşılmıştır.

Bu nedenle 1 Ocak 1988 tarihinden geçerli olmak üzere uygulamaya aşağıdaki şekilde yön verilmiştir.
Hizmet ihracatında katma değer vergisi istisnası uygulanabilmesi için aşağıdaki dört şartın birlikte gerçekleşmiş olması zorunludur.

1. Hizmet Türkiye'de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır:

Yurt dışındaki müşteriden kasıt, hizmet sunulan kişinin ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezinin yurt dışında bulunması veya yurt içinde bulunan bir firmanın, yurt dışında kendi adına müstakil olarak faaliyet gösteren şube, acenta, temsilci ve bürosunun olması gerekmektedir.

2. Fatura veya benzeri nitelikteki belge yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmelidir:

Yapılan hizmet ile ilgili olarak düzenlenecek fatura veya benzeri belgenin, yukarıda özellikleri açıklanan yurt dışındaki bir müşteri adına olması zorunludur.

3. Hizmet bedeli, döviz olarak Türkiye'ye getirilmelidir:

Yurt dışındaki müşteri için yapılan hizmete ait bedelin, Türkiye'ye döviz olarak getirilmesi zorunludur. İstisnadan yararlanacak olanın döviz alım bordrosu veya dövizin Türkiye'ye getirildiğini tevsik eden, kambiyo mevzuatına göre geçerli diğer bir belge ile bunu tevsik etmesi gerekmektedir.

4. Hizmetten yurt dışında yararlanılmalıdır:

İstisnanın uygulanabilmesi için, hizmetten, yurt dışında yararlanılmış olması gerekir. Diğer bir anlatımla, yurt dışındaki müşteri için verilen hizmetin bu müşterilerin, Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisinin olmaması gerekmektedir.


dolayısı ile firmanız tarafından verilen hizmet yurtdışındaki firmanın yurtdışındaki faaliyetlerinde ait olması durumunda KDV den istisna olacaktır.

[/FONT]verilen hizmet yurtdışındaki firmanın Türkiye de yüreteceği faaliyetleri ait olması durumunda KDV tabii tutulacaktır.


İyi Günler. 
Üst