turkcell

Zorunlu e- Beyan Tebliği Yenileniyor

N

nane

Ziyaretçi
Başlık 357 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞ TASLAĞI
Resmi Gazete No
Resmi Gazete Tarihi
Kapsam

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5228 sayılı Kanunun(1) 8 inci maddesiyle değişik mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan düzenleme ile Maliye Bakanlığı, vergi beyannameleri ve bildirimlerinin internet ve diğer elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında doğrudan mükellefler tarafından gönderilmesine izin verebileceği veya zorunluluk getirebileceği gibi, bunların yetki verilmiş gerçek ve tüzel kişiler aracılığıyla gönderilmesine izin vermeye veya zorunluluk getirmeye de yetkili kılınmıştır.
Bu yetkiye istinaden yayımlanan 346 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin(2)

“2. Beyannameleri Elektronik Ortamda Göndermek Zorunda Olanlar” bölümün ilk paragrafı,

“31/12/2005 tarihi itibariyle aktif toplamı 100.000 Yeni Türk Lirasını veya 2005 hesap dönemine ait ciroları toplamı 200.000 Yeni Türk Lirasını aşan ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Geçici Vergi Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.” şeklinde,

“3. Mecburiyetin Başlama Tarihi” bölümünün (a), (b), (c) bentleri,

“a) 2005 yılına ilişkin olup, 15 Mart 2006 tarihine kadar verilecek olan Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini,

b) 2005 yılı hesap dönemine ilişkin olup, 17 Nisan 2006 tarihine kadar verilecek olan Kurumlar Vergisi Beyannamesini,

c) 2006 yılının birinci geçici vergi dönemine ilişkin olup, 10 Mayıs 2006 tarihine kadar verilecek olan Geçici Vergi Beyannamesini,” şeklinde,

bu Tebliğin yayımı tarihi itibariyle değiştirilmiştir.

Tebliğ olunur.(1) 31/07/2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
(2) 03.03.2005 tarih ve 25744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.;
 

FATİH PESEN

Katkı Sunan Üye
Üyelik
5 Ağu 2005
Mesajlar
804
Konum
İst
2004 Yılında bu hadleri aşıp internetten vermek zorunda olanlar 2005 yılında yeniden belirlenen bu hadlerin altında kalırlarsa durum ne olacak? internetten verme zorunlulugu devammi edecek yoksa yeni hadlerin altında kaldıgından zorunluluk kalkacakmı ?
saygılarımla

FATİH PESEN
SMMM
İST
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
122
Konum
SAMSUN
FATİH PESEN' Alıntı:
2004 Yılında bu hadleri aşıp internetten vermek zorunda olanlar 2005 yılında yeniden belirlenen bu hadlerin altında kalırlarsa durum ne olacak? internetten verme zorunlulugu devammi edecek yoksa yeni hadlerin altında kaldıgından zorunluluk kalkacakmı ?
saygılarımla

FATİH PESEN
SMMM
İST

Merhaba,
Hukukun bir kaidesi vardır. Aksine hüküm olmadıkça sonraki çıkan yasalar öncekini hükümsüz kılar. Burada sonradan çıkan tebliğ, bir öncekini yürürlükten kaldıracaktır. Bu durumda 2005 yılı için belirlenen tutarı aşanlar tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kapsama dahil olurlar. Durumları önceki tebliğe uyupta yeni tebliğe uymayanlar; Yeni tebliğin yürülüğe girdiği beyan döneminden itibaren zorunlulukları kalkar.
Saygılarımla,
 

FATİH PESEN

Katkı Sunan Üye
Üyelik
5 Ağu 2005
Mesajlar
804
Konum
İst
Sayın Semizoğlu yanıtınız icin tesekkürler...

VUK 346.tebligin 3. Mecburiyetin Başlama Tarihi başlıklı en alt paragrafında

""
Söz konusu dönemleri izleyen dönemlerde verilecek mezkur beyannamelerin de elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur.""" denmiş. Sizce bu paragrafa göre 2004 yılında zorunlu olupda 2005 de hadlerın altında kalanların zorunlulugunun devam etmesi gerekmezmi ?

saygılarımla
FATİH PESEN
SMMM
İST
 

Benzer konular

Üst