zirve

04.10.2000 Öncesi Bağkurluluk Hakkında ..?

  • Konbuyu başlatan myilmazin
  • Başlangıç tarihi
M

myilmazin

Ziyaretçi
Arkadaşlar 1990 yılından beri vergi kaydı bulunan bir mükellef, bağkura hiç müraacatı olmamış. Müraacat ettiğinde 04.10.2000 tarihinden itibaren bağkurluluğu sayılacak. 1990 yılından itibaren bağkurlu sayılabilmesi için hatırladığım kadarıyla dava açıldı. Bununla ilgili görüş öneri veya yargı kararı olan arkadaşım varmı.?

Şimdiden teşekkür ederim...
 
Üyelik
3 Mar 2006
Mesajlar
70
YARGITAY
10.Hukuk Dairesi

Esas Karar
2003/9945 2004/156


Y A R G I T A Y İ L Â M I

Mahkemesi :İzmir 4.İş Mahkemesi
Tarihi :08.10.2003
No :161-788
Davacı :Murat
Davalı :Bağ-Kur Genel Müdürlüğü
Davacı, 22.04.1985-20.06.1985 ile 26.05.1986-28.02.1989 tarihleri arasında zorunlu Bağ-Kur sigortalısı olduğunun tespitine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde davacının sigortalı-lığının 22.04.1985-20.06.1985 ile 26.05.1986-21.08.1988 tarihleri arasındaki sürelerin zorunlu Bağ-Kur sigortalısı sayılmasının tespitine karar vermiştir.
Hükmün, davalı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanunî gerektirici sebeplere ve özellikle, 24.08.2000 Tarih, 619 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 1. maddesinde yer alan "1479 sayılı Kanuna göre sigortalılık niteliğini taşıdıkları halde, bu Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe girdiği tarihe kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan sigortalıların sigortalılık hak ve mükellefiyetleri bu Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar." düzenlemesinin, Anayasa Mahkemesi kararı üzerine 08.08.2001 tarihinde yürürlükten kalktığı, 1479 sayılı Yasanın geçici 18. maddesinde yer alan "Bu Kanuna göre sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 04.10.2000 tarihine kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan sigortalıların sigortalılık hak ve mükellefiyetleri 04.10.2000 tarihinden itibaren başlar." düzenlemesinin ise 24.07.2003 Tarih, 4956
sayılı Yasa ile getirildiği, davacının 22.04.1985-20.06.1985 ve 26.05.1986-28.02.1989 tarihleri arasındaki vergi kaydına dayalı kendi nam ve hesabına çalışarak geçirmiş olduğu sürelerin Bağ-Kur sigortalılık süresi olarak tespitine yönelik davasının yukarıda sıralanan yasal düzenlemelerin bulunmadığı 06.02.2003 tarihinde açılmış olmasına göre, yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 20.01.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan Üye Üye Üye Üye
Konu ile bir yargıtay kararı gönderiyorum.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
79
Konum
izmir
sayın haliöz
bu yargıtay kararına göre davacının bağkur kaygı geriye dönük yapılırmı?
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,170
Konum
İstanbul
hasanali' Alıntı:
sayın haliöz
bu yargıtay kararına göre davacının bağkur kaygı geriye dönük yapılırmı?

Merhaba,
Yukarıdaki Yargıtay kararına göre, mükellef davayı 4956 sayılı yasa yürürlüğe girmeden önce açtığı için 04.10.2000 tarihinden önceki dönemin sigortalılık süresininden sayılması hakkındaki mahkeme kararı ononmıştır. Aynı gerekçeyi tersi bir mantıkla düşünecek olursak 4956 sayılı yasa yürürlüğe girdikten sonra açılacak davalarda tersi karar çıkacaktır.
 
Üst