1 Ekim?den Sonra Part-Time Çalışanlar GSS Primlerini Kendileri Ödeyecekler

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,698
Konum
İSTANBUL
1 Ekim?den sonra part-time çalışanlar GSS primlerini kendileri ödeyecekler

Çalışan sigortalı veya bakmakla yükümlü olduğu kimse 5510 sayılı yasa gereği sağlık sunucularından hizmet alabilmesi için Genel Sağlık Sigortası priminin 30 günlük yani tam ödenmesi gerekmekte. Eğer yasayı doğru anladıysam, part-time çalışan işçinin, GSS priminin çalıştırıldığı güne denk gelen kısmı işveren tarafından geri kalan kısmı isteğe bağlı sigortalılık kapsamında kendisinin kuruma yatırılması istenmekte. İşte burada, part-time çalışan İşçinin hissesine düşen GSS primini işveren ödeyebilir mi? Yani tam kısmını ödemeyi kabullenmesinde mevzuatta bir engel var mı? Mehmet Özyazıcı

Mehmet Bey yasayı doğru yorumlamışsınız, 5510 sayılı SS ve GSS Kanunu 1 Ekim 2008 günü yürürlüğe girerse part-time yani kısmi zamanlı çalışanlar, GSS primlerini kendileri 30 güne tamamlayacaklar.

--------------------------------------------------------------------------------

1-Ayda 30 günden az çalışanların primi

Kamuoyunda bilinen adıyla part-time yani ayda 30 günden az çalışanların GSS (Genel Sağlık Sigortası) primi ödemesinde bazı gariplikler olacaktır. 1 Ekim 2008 günü yürürlüğe girmesi planlanan GSS (Genel Sağlık Sigortası) uygulamasına göre emeklilik primleri kısmi ay olarak ödenebilinecek ama GSS primleri tam ay çalışılmış gibi ödenecektir. 5510 sayılı SS ve GSS Kanunu?nun 88?inci maddesinin 4?üncü fıkrasına göre;

?...4857 sayılı Kanun?un 13 ve 14?üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile bu Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunludur. Bu durumda olan sigortalıların eksik günlerine ilişkin genel sağlık sigortası primleri, 60?ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi veya (g) bendi kapsamında ödenir. Kamu idaresine ait işyerlerinde çalıştırılan sigortalıların iş sözleşmesinin askıda kaldığı aylara ait genel sağlık sigortası primi, 82?nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazancın alt sınırının 30 günlük tutarı üzerinden ilgili kamu idaresince ödenir.?

Öte yandan, 80?inci maddenin (i) bendine göre de; ?88?inci maddenin dördüncü fıkrasına göre ay içerisinde 30 günden az prim ödeme gün sayılarına ait eksik günlerin genel sağlık sigortası primleri, eksik çalışma süreleri dikkate alınmak suretiyle hesaplanır? denmiştir.

2-30 güne tamamlanacak GSS primini işçi kendisi ödeyecek

Bütün bunlara göre; ayda 30 günden az çalışması olan işçileriniz için işverenler, işyerinde çalıştıkları kadar gün için ücret ödeyecekler ve bu çalışma süresine göre hem GSS hem de diğer primleri ödeyeceklerdir. Mesela, işçi işyerinde ayda 15 gün çalışıyorsa ve kendisine bu 15 gün için 400 YTL brüt ücret veriliyorsa, 400 YTL?nin yüzde 12,5?u kadar GSS primi ödeyeceksiniz. Kalan 15 günlük GSS primini ise işçiniz kendisi gidip SGK?ya (Sosyal Güvenlik Kurumu?na) ödeyecektir. Bu 15 günlük boş geçen sürenin GSS primini öderken de ailesindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre en az 25,55 YTL?nin yarısını veya en çok 153,28 YTL?nin yarısını ödeyecektir. Ödenecek bu primin borçlusu işçidir ama işveren ödemek isterse ödeyebilir ama bunu kayden ödemek isterse ücretini GSS primi kadar fazla yapacaktır ama GSS primini işçi ödemesin ben ödeyeyim diyemezsiniz ve öderseniz gider yazamazsınız.

3-Örnek hesaplama

BİR işyerinde ayda 400 YTL brüt (neti 300 YTL) gelir ile ayda 15 gün çalışan bekar birisinin 15 günlük GSS primi işverence ödenecektir. Bu kişinin aylık gelirine (ayda 300 YTL) göre ödeyeceği GSS primi 25,55 YTL?nin yarısı olan 13 YTL olacaktır. Yani bu işçi her ay gidip bankaya GSS primini ödeyecektir ki sağlık hizmetlerinden yararlanabilsin.

4-Aylık gelirine göre ödeyecekleri GSS priminin hesaplanması


Asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar ise asgari ücretin üçte biri,


Asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar ise asgari ücret,


Asgari ücretin iki katından fazla ise asgari ücretin iki katı, matrah üzerinden yüzde 12 oranıyla prim alınacaktır.


Yani, kişi başına düşen gelir,


212,9 YTL ile 638.7 YTL arasında ise aylık (Prim hesabı: 638,7/3 X 0,12=) 25,55 YTL,


638.7 ile 1277,44 YTL arasında ise aylık (Prim hesabı: 638,7 X 0,12=) 76,64 YTL,


1277,44 YTL?den fazla ise (Prim hesabı: 638,7 x 2 x 0,12=) 153,28 YTL,

Genel Sağlık Sigortası primi ödenecektir.

--------------------------------------------------------------------------------

SGK nihayet teşvik genelgesini yayınladı

1 Temmuz 2008 günü yürürlüğe giren, 18-29 yaş arası erkek ve 18 yaşında büyük kadınları işe alanlara getirilen teşvik uygulamasının genelgesi SGK tarafından nihayet 05.08.2008 günü yayınlandı. Genelgeyi www.sgk.gov.tr adresinden indirebilirsiniz.

--------------------------------------------------------------------------------

Emekli KEY parasını alsın

SAYIN Tezel, bir yakınım 1984 yılında memurluktan emekli oldu. KEY kesinti yıllarında hiç çalışmadı, hep emekliydi. 1989-1990 yıllarında ev sahibi oldu. Geçen Mayıs ayında vefat etti. KEY hesabında ise 1.400 YTL para bulunmaktadır. Sormak istediğim, KEY kesinti döneminde emeklilerden de kesinti yapıldı mı? Hesabında görülen bu para hakkı mıdır yoksa bir yanlışlık eseri midir? Vereceğiniz bilgiler ışığında bu parayı çekip çekmemeye karar verecekler. Bu konu bizim için çok önemli. Cevabınız için şimdiden çok teşekkür eder hayırlı çalışmalar dilerim. Metin CEYHAN-Trabzon

İster Emekli Sandıkları?ndan ister SSK?dan emekli olsun 1987-1995 arasının tamamını veya bir kısmını emekli olarak geçirenlerin adlarına KEY ödenmiştir. Bu nedenle emekli yakınınız bankaya gidip gönül rahatlığıyla KEY paralarınızı alabilir. Hatta etrafınızdaki emeklilere de duyurun. Onlar da listelere baksınlar, isimlerinin karşısında paraları vardır. Listede ismi olmayanlar ise itiraz etsinler.

--------------------------------------------------------------------------------

Özel Banka-Borsa Sandıklarına da teşvik geldi

1 Ekim 2008 günü Sosyal Güvenlik Reformu yürürlüğe girerse eski adıyla SSK?ya yeni adıyla SGK?ya prim ödeyen işverenlerin primlerinden 5 puanlık indirim yapılacak ve indirilen tutarlar da Hazine tarafından SGK?ya ödenecek. Ancak bu indirimden özel emeklilik sandığı olan ve SGK?ya prim ödemeyen Borsa ve Banka Sandıkları yararlanamayacaktı. Şimdi 31 Temmuz 2008 günü TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 5510 sayılı SS ve GSS Kanunu?nun 81 inci maddesinin (ı) bendine aşağıdaki ibare eklendiğinden özel banka ve borsa sandıkları da teşvikten yararlanacaklar. ?Bu fıkrada düzenlenen teşvik, kamu idareleri hariç bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin matrah, oran ve esaslar üzerinden, 506 sayılı Kanunun geçici 20?nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personel için de uygulanır.?


Ali Tezel
 
Üst