2017 de Alınan Arsanın Satılması Değerleme Ve Vergi Durumu

SerhanSerhan

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Ara 2013
Mesajlar
1,194
Konum
istanbul
Ağustos 2017 da 75.000 TL ye almış olduğumuz arsayı 450.000 TL ye satacağız
Bu satış ile ilgili vergi öder miyiz? Değerleme yapılabilir mi? Arsa maliyeti değerleme ile yükseltilebilir mi? Ne yapılabilir?
Firmamız Ltd ve inşaat firması değildir
Teşekkürler
 
Üyelik
8 Tem 2018
Mesajlar
56
Konum
Antalya
Ağustos 2017 da 75.000 TL ye almış olduğumuz arsayı 450.000 TL ye satacağız
Bu satış ile ilgili vergi öder miyiz? Değerleme yapılabilir mi? Arsa maliyeti değerleme ile yükseltilebilir mi? Ne yapılabilir?
Firmamız Ltd ve inşaat firması değildir
Teşekkürler
Vuk 537 tebliğe bakın. Evet geçici 32 ile değerleme yapılabilir. Ayrıca (5520) 5/1-e ve (3065)17/4-r konularına göz gezdiriniz.

(7061 sayılı kanunun 89 uncu maddesiyle değişen cümle; Yürürlük: 05.12.2017) Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri (7394 sayılı kanunun 22 nci maddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 15.04.2022), rüçhan hakları ve bu fıkranın (a) bendi kapsamında istisna kazançlarına kaynak oluşturan yatırım fonlarının katılma paylarının(13) satışından doğan kazançların %75'lik kısmı ile aynı süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %50'lik kısmı.(*****)

Bu istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanır ve satış kazancının istisnadan yararlanan kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulur. Ancak satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. Bu süre içinde tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır.

İstisna edilen kazançtan beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. Aynı süre içinde işletmenin tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm uygulanır.

Bedelsiz olarak veya rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle itibarî değeriyle elde edilen hisse senetlerinin elde edilme tarihi olarak, sahip olunan eski hisse senetlerinin elde edilme tarihi esas alınır.
 
Üst