resim

3 ayda 1 çift maaş alanlar için e-bildirge nasıl verilecek.

Üyelik
20 Ağu 2010
Mesajlar
2
Merhaba,

Bu aydan itibaren e-bildirge sisteminde uygulamaya giren aylık prim ve hizmet gelgesi girişinde ki "Hak Edilen Ücret" ve "Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Ödemeler" ayırımı hakkında çözemediğim bir konu var.

3 ayda 1 çift maaş veren şirketler de çift maaş hak edilen ücrete mi? yoksa prim ve ikramiye kısmına mı girmek gerekiyor.

Bu aslında ücret ama yıllık ücretin ödenme şekli 12 maaş yerine 16 maaş olarak belirlenmiş durumda ve süreklilik arz eden bir uygulama. Her yıl bu şekilde ödeniyor.

SSK da ki duyuruda da süreklilik arz eden ödemeler ücrettir diyor.

Bana göre Hak Edilen Ücret'e girmek gerekiyor. Acaba doğru mu?

Yorumlarınızı bekliyorum? Malum pazartesi günü son gün.
 

Tahsin Kurt

Tanınmış Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,179
Konum
İstanbul
Ynt: 3 ayda 1 çift maaş alanlar için e-bildirge nasıl verilecek.

Selamlar hemşehrim,
Çift maaştan kastettiğinizi ikramiye olarak kabul ediyorum.Yani sorunuzu "3 ayda bir,bir maaş ikramiye veriliyor" şeklinde düzeltmek sanırım yanlış olmaz.Şu halde sorunuza kendi yorumum şöyle olabilir.
ücret + ikramiye >= (küçük veya eşit) Ssk tavan ücret olacaktır. Yani tavan rakam üzerinde ssk primi ödenemeyeceğinden ve ücret ve ikramiye tutarını tek bordroda toplayarak gösteriyorsanız ücret ve ikramiye tutarını rakamsal olarak ayırın.Ücret kısmını "hak edilen ücrete" ikramiye tutarını ise ssk tavanına eşitleyecek şekilde "ikramiye" bölümüne girin.İkisinin toplamı ssk tavanı olacaktır.Sanırım SSK'nın bu ayırımı yapmasındaki amaç,dava aşamasında ücretin haricinde ikramiyelerini alamadıklarını belirten çalışan şikayetlerinin doğruluğunu tespit etmek veya buna yönelik bir çalışma olabilir.
Özetle (hiç yapmadım ama tahmin ediyorum) normal ücreti ücrete 2.maaşı da ssk tavanını geçmeyecek şekilde ikramiye kısmına yazmanız gerektiğini düşünüyorum.
Saygılar
 

Tahsin Kurt

Tanınmış Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,179
Konum
İstanbul
Ynt: 3 ayda 1 çift maaş alanlar için e-bildirge nasıl verilecek.

E-bildirge ekranında yapılan açıklamadır.

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE ?HAK EDİLEN ÜCRET? VE ?PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ İSTİHKAK?IN? AYRI GÖSTERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında; iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereği sigortalı sayılanlara verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazancın hesabında prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeler dikkate alınmış ise ödenek ve gelire esas alınacak günlük kazancın, ücret toplamının ücret alınan gün sayısına bölünmesiyle hesaplanacak günlük kazanca, %50 oranında bir ekleme yapılarak bulunan tutardan çok olamayacağı düzenlenmiştir.

Bu itibarla, 12/5/2010 tarihli, 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 nci maddesinde yapılan düzenlemeyle, aylık prim ve hizmet belgesinin ?Sigorta Primine Esas Kazanç? bölümü ?Hak Edilen Ücret? ve ?Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki İstihkak? olmak üzere iki ayrı bölüme ayrılmış olup, aynı Yönetmeliğin geçici 23 üncü maddesi uyarınca uygulama 2010/Temmuz ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden başlamak üzere ?e-Sigorta? sistemi üzerinden 5/8/2010 tarihi itibariyle işletime açılmış bulunmaktadır.

Bu bağlamda, sigorta primine tabi olan kazançlardan;

- Sigortalının çalışmasının karşılığı olarak zamana göre, götürü, yüzde usulüne göre veya bahşiş şeklinde yapılan ya da sigortalıya tam bir çalışma karşılığı olmadan kanundan dolayı işverenin yanında çalıştığı süre ile bağlantılı olarak (yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve tatil günlerinde ödenen ücretler gibi) yapılan ödemeler ile kıdem zammı, vardiya zammı, gece zammı, yıpranma zammı, eleman teminindeki güçlük zammı, makam tazminatı, özel hizmet tazminatı, iş riski zammı, ek görev ücreti, meslek tazminatı gibi işçinin çalışmasının karşılığı olarak çeşitli adlar altında yapılan ödemeler, ?ücret?,

- Sigortalının daha verimli çalışmasını ve işyerindeki üretimin arttırılmasını sağlamak için sigortalının gösterdiği başarıya göre yapılan ödemeler, ?prim?,

- İşverenin sigortalılardan duyduğu memnuniyeti belirtmek ya da işyerine olan aidiyet duygusunu artırmak amacıyla sigortalıların başarısına ve verimliliğe bağlı olmaksızın yılbaşı, bayram, işyerinin kuruluş yıl dönümü, işçilerin evlenmesi gibi durumlara göre, yapılan ödemeler, ?ikramiye?,

olarak değerlendirilerek, Kuruma bildirilecektir.

Ücretler ödenip ödenmediğine bakılmaksızın hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulacaktır. Prim, ikramiye ve bu nitelikteki istihkaklar ise öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilecek ve ücret dışındaki bu ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın aşılması nedeniyle prime tabi tutulamayan kısmı, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilâve edilerek prime tabi tutulacaktır.

Sigortalılara çeşitli adlar altında yapılan ödemelerin, prime esas kazanca dahil edilip edilmeyeceğine, ücret ya da prim, ikramiye ve bu nitelikteki istihkak olup olmadığı ile hangi ayda prime tabi tutulacağına dair örnek tablo aşağıda yer almaktadır.

İşverenlerimize önemle duyurulur.
 
Üyelik
20 Ağu 2010
Mesajlar
2
Ynt: 3 ayda 1 çift maaş alanlar için e-bildirge nasıl verilecek.

Selamlar

Cevabınız için teşekkür ederim.

Maaşımız belirlenirken yıllık brüt olarak belirleniyor. Her yılbaşında çalışanlara yeni yılda ki yıllık brüt maaşlarının kaç lira olduğu bildiriliyor ve bu bildirilen tutar herkese 16 ya bölünerek veriliyor. 2 ay tek bir ay çift.
Sizin eklediğiniz açıklamada da SSK diyor ki:

- Sigortalının daha verimli çalışmasını ve işyerindeki üretimin arttırılmasını sağlamak için sigortalının gösterdiği başarıya göre yapılan ödemeler, ?prim?,

- İşverenin sigortalılardan duyduğu memnuniyeti belirtmek ya da işyerine olan aidiyet duygusunu artırmak amacıyla sigortalıların başarısına ve verimliliğe bağlı olmaksızın yılbaşı, bayram, işyerinin kuruluş yıl dönümü, işçilerin evlenmesi gibi durumlara göre, yapılan ödemeler, ?ikramiye?,

Yani performansa veya başarıya göre yapılan ödemeler prim, işvereninden gönlünden yaptığı ödemeler ikramiye anlamı çıkıyor ve bu ikisi de işverenin isterse vereceği isterse vermeyeği ödemeler kapsamındadır ve süreklilik arz etmeyebilir.

Ancak bizim çift maaşlar bu iki tanıma da uymuyor ve süreklilik arz ediyor, ayrıca ödenmemesi de işverenin elinde değil.

Tabbi ki işveren zordaysa ödeyemeyebilir. Ama çift maaşı ödememek maaşı eksik ödemek demektir bana göre.

Buna göre tekrar değerlendirebilir misiniz?
 

Benzer konular

Üst