30 gunden az calısma

Üyelik
28 Mar 2012
Mesajlar
3
merhabalar,

ben bir spor tesisinde insan kaynakları sorumlusu olarak calısıyorum. daha oncekı ıs deneyımlerımde personelın 30 gunden az calısmasıyla ılgılı bır konuyla karsılasmadım. yenı alınan bır personelımızı 4 gun calıstırmak ıstıyoruz. bununla ılgılı neler yapmam gerekıyor. kısmı surelı ıs sozlesmesı ornegını bana yollamanız mumkun mu? konu cok acıl yardımlarınızı beklıyorum...[/font][/color]
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,705
Konum
İSTANBUL
Ynt: 30 gunden az calısma

Sayın Formdaş

Basit örneğini gönderiyorum.Bu sözleşmeyi İş Kanunu ve yönetmeliklerine aykırı olmamak şartıyla genişletebilirsiniz.
Ayrıca bu sözleşmeyi yaptıktan sonra notere onaylatmanız sizin menfatinizedir.Bu sözleşmeyi yaptıktan sonra SGK girişini Kısmi Süreli yerden girerek bildirim yaspacaksınız.Ayrıca önemli bir konu her ay EK-10 hazirlayıp altına işçininde imzası bulunan puantaj kaydını koyup Eksik gün nedenine 6-Kısmi İstihdam yazarak Kısmi süreli İş sözleşmesini de ekleyerek her ayın 23'ünde elden veya İadeli Tah.Posta ile Kuruma ulaştırın

KISMİ SÜRELİ (PART-TİME) İŞ SÖZLEŞMESİ

İŞVEREN: PERSONEL:

İşyeri Ünvanı ?????.. Adı Soyadı ??????
İşveren ????.?. Baba Adı ?????? SSK İşyeri Sicil no ?????.. SSK Sicil no ??????
Adresi ??????????. Adresi ????????. ..
İşe Başlama Tarihi ??/??/2005
Ücretin Şekli ???..??????...
Giriş Ücreti ?????????. TL/SAAT
Ücret Artışları ?????????..
Yapılacak İş ?????????.

GENEL ŞARTLAR

1. İşbu hizmet sözleşmesi ?.(?..) yıl sürelidir/belirsiz sürelidir.
2. Deneme süresi (?) aydır./yoktur.
3. Personel,eşdeğer işlerde ve işverenliğe ait diğer işyerlerinde istihdam edilebilir,şehir dışında görevlendirilebilir,yetki ve sorumlulukları değiştirilebilir.
4. İşyerinde aylık çalışma gün sayısı ?? Gün
Günlük çalışma saati ?? Saat
5. Personel ikamet adresinde değişiklik olursa bunu bir hafta içinde yazılı olarak işverene
Bildirmek zorundadır.İşçinin yasal tebligat adresi işyerindeki adrestir.
6. Personel verilen işi özenle yapmak,ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak,iş sağlığı ve
Güvenliği tedbirlerine riayet etmekle yükümlüdür
7. İşveren,işçilik haklarını ödemek,ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak,iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.
8. Personel, istendiğinde fazla çalışma yapmayı, bayram ve genel tatil günlerinde çalışmayı peşinen kabul eder.
9. Hafta içinde kendisine hafta tatili verilen personel için Pazar günü ?İş Günü? niteliğindedir.
10. Personel, istendiğinde hizmet içi veya görevin gerektirdiği diğer eğitimlere katılmak zorundadır.Bu çeşit personelden zorunlu hizmet talep edilebilir.
11. Personel,işyerinde çalışma esnasında edindiği bilgileri ve görevi icabı vakıf olduğu konuları/sırları saklamak zorundadır. İşçinin, bu hükümlere aykırı hareket etmesi halinde işverenin tazminat hakkı saklıdır.
12. Personel, her türlü izinlerde işverenden onay almak zorundadır.
13. Personel, işyeri disiplinine,verilen talimat ve emirlere uymayı kabul eder. İşyeri insan kaynakları yönetmeliği ve ekleri iş sözleşmesinin devamı niteliğindedir.
14. Personelin kıdemi, işyerindeki hizmet süresidir
(Aylık çalışma gün sayısı = (Ay içindeki Çalışma saati) / 7,5 ) )
Personelin aylık sigortalılık gün sayısı da,yukarıdaki formüle göre hesaplanır.
SON HÜKÜMLER:
1 Sözleşmede düzenlenmemiş konularda kanun ve mevzuat hükümleri saklıdır.
2 Uyuşmazlıklarda çözüm mercii ?????.. mahkeme ve icra daireleridir.
3 İş bu hizmet akdi, ?./?./??. Tarihinde tanzimle okundu ve kabulle imzalandı.
İŞVEREN PERSONEL
İMZA İMZA
 
Üyelik
30 Haz 2009
Mesajlar
95
Ynt: 30 gunden az calısma

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta yerleşim yeri ??????. adresi olan ????. diğer tarafta yerleşim yeri ???????? adresi olan ??????.. arasında aşağıda gösterilen şart ve hükümler ile belirli süreli bir iş sözleşmesi yapılmıştır.
Aşağıda ????. "işveren, ????. "çalışan" diye anılacaktır.
Çalışılacak İş ve İşyeri
1) Çalışanı işverenin ??????. adresinde kurulu işyerinde .................... nedeniyle ?????.. ünvanı ile ?????? işlerinin görülmesini üstlenmektedir.
Çalışma Süresi ve Uygulanma Şekli
2) Çalışan haftanın her iş günü yarım gün ve ??? saat çalışacaktır . İşyerine geleceği günler ve bunların öğleden önce veya sonra olacağı işverenle birlikte tespit edilir ve uygulanır.
Çalışanın işverenin işyerinde çalışacağı günlerde işin başlama, ara dinlenmesi ve işin bitirilmesi saatleri işveren tarafından belirlenir ve çalışana duyurulur.
İşverence fazla çalışmaya ve tatil günlerinde faaliyetin devamına karar verildiğinde, çalışan, bu çalışmalara uymayı peşinen kabul eder.
Süre
3) Kısmi süreli bu iş sözleşmesi, çalışanın işe başladığı ???.. tarihinden itibaren ?????. tarihine kadar yürürlüktedir. İş sözleşmesi, öngörülen bu sürenin sonunda bir ihbara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Taraflar isterlerse yeni bir sözleşme yaparak iş ilişkisini devam ettirebilirler.
Üstlenilen iş öngörülen süre içinde tamamlanmadığı taktirde taraflar duruma göre sözleşmenin süresini aralarında anlaşmak suretiyle uzatabilirler.
İşveren veya çalışan, İş Kanunu'na göre haklı sebeple derhal fesih hakları saklı kalmak üzere, bir ay önce karşı tarafa bildirmek suretiyle sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda taraflar geri kalan süreyle bağlantılı olarak birbirlerinden herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacaklarını peşinen kabul ederler.

Ücret ve Ödeme Zamanı
4) İşveren çalışana gördüğü işin de karşılığı olmak üzere ???? TL saat ücreti ödemeyi kabul eder. Çalışana ödenen ücrete hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil ücretleri de dahildir. Belirtilen tatil günleri için ayrıca ücret ödenmez.
Ücret her ay çalışılan ayın son işgünü itibariyle ödenir.
Çalışma Esasları
5) Çalışan üstlendiği işi özenle yapmak, çalışma süresinin başlama ve bitiş zamanları ile ara dinlenmesine uygun hareket etmek ve bu yönden bir aksama olmaksızın iş görme borcunu yerine getirmekle yükümlüdür.
Çalışan, işin yürütümü ve işyerindeki davranışlarına ilişkin olarak işveren veya işveren vekillerince verilen yazılı ve sözlü talimatlara, mevzuat, iş sözleşmesi ve belirlenen çalışma şartlarına, iş disiplinine, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymakla yükümlüdür.
Çalışan okuduğu ve bilgi sahibi olduğu işyeri çalışan yönetmeliğinin sadece iş disiplini hükümlerinin bu iş sözleşmesinden doğan ilişkisi içinde uygulanacağını peşinen kabul eder.
Çalışan iş sözleşmesinin sona ermesiyle işiyle ilgili olarak hazırladığı kayıtları ve belgeleri, kullanmış olduğu veya zimmetinde bulunan araç ve gereçleri yetkili işveren vekiline teslim etmekle yükümlüdür.
Değişiklikleri Bildirme
8) Çalışan adres ve medeni hali ile ilgili olarak meydana gelecek değişiklikleri, değişikliği izleyen bir hafta içinde görevli işveren vekillerine bildirmekle yükümlüdür.
Taraflarca ????.. tarihinde iki nüsha olarak düzenlenen ve imza edilen bu sözleşmenin bir nüshası, iş sözleşmesinin eki niteliğindeki aşağıda belirtilen belgelerle birlikte çalışana verilmiştir.


................................A.Ş. Çalışan
 

kadirdiloglu

Katkı Sunan Üye
Üyelik
28 Şub 2012
Mesajlar
406
Konum
istanbul
Ynt: 30 gunden az calısma

ayrıca kısmı süreli iş sözleşmelerinde gss kapsamında çalışan sağlıktan yararlanmak için 30 güne tamamlamak zorundadır. ama eksin gün nedenini 07-Puantaj kayıtları yapılrsa tamamlamak gibi mecburiyeti olmuyor bu konuda bilgi sahibi varsa yardımcı olabilrler
 

Benzer konular

Üst