zirve

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/27

Üyelik
6 Eyl 2005
Mesajlar
1,802
Konum
İstanbul
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ/27

Konusu
: Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi
: 09/04/2013
Sayısı
: KVK-27/2013-2 / Yatırım İndirimi - 19
İlgili olduğu maddeler
: Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69
İlgili olduğu kazanç türleri
Ticari Kazanç, Zirai Kazanç
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2013 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %1,98 (yüzde bir virgül doksan sekiz) olarak tespit edilmiştir.

Duyurulur.

Mehmet KİLCİGelir İdaresi Başkanı
 
Son düzenleme:
Üst