6183 Kanun ile Yapılan Taksitlendirme Bitmeden Tekrar Taksit Yapılamaz Mı

SerhanSerhan

Katkı Sunan Üye
Üyelik
2 Ara 2013
Mesajlar
979
Konum
istanbul
Firmamız 2019 başında 6183 kanuna göre vergi borçlarını taksitlendirdi
3 taksitimiz kaldı ve biz arada geçen zamanda oluşan yeni vergi borçları için tekrar 6183 yasaya göre taksitlendirme talep ettik ancak kabunen diğer 6183 taksit ödenip bitmeden yeni bir taksit olamayacağı söylendi
Bu durum doğrumudur
Başka borçlar için 6183 e göre birden fazla taksit yapılamaz mı?
Teşekkürler
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
6183 Tecil taksitlendirmesidir, ileri tarihli vadeli tarihe göre gecikme zammını alarak oluşturulan bir yapılandırmadır.
Eskisini bozunca, geriye dönük bir kaybınız olmaz yani.
Bunu iptalini isteyip, tüm borçları tekrar yapılandırın.
 

SerhanSerhan

Katkı Sunan Üye
Üyelik
2 Ara 2013
Mesajlar
979
Konum
istanbul
6183 Tecil taksitlendirmesidir, ileri tarihli vadeli tarihe göre gecikme zammını alarak oluşturulan bir yapılandırmadır.
Eskisini bozunca, geriye dönük bir kaybınız olmaz yani.
Bunu iptalini isteyip, tüm borçları tekrar yapılandırın.

Üstat iki taksit bir arada olmuyor mu?
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Geçmişte yaptığımı hatırlıyorum, ama olup olmadığını kanunen yazılımıdır emin değilim.
 

smmm-ankara-

Katkı Sunan Üye
Üyelik
7 Eyl 2012
Mesajlar
303
Konum
ankara
SGK Genelgesi 2018/39

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 70660756-206.16.99-E. 15466498

Tarih: 15/11/2018

Konu : 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesine ilişkin tecil ve taksitlendirme işlemleri

GENELGE

2018/39

Bilindiği üzere 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 nci maddesiyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna 48/A maddesi eklenmiş olup buna göre tecil ve taksitlendirme işlemleri Kanunun 48 ve 48/A maddeleri kapsamında farklı usullere göre yürütüleceğinden 2011/53 sayılı Genelgenin Birinci Kısım, İkinci Bölümünün “2. Tecil ve taksitlendirme işlemleri” başlığı “2. 48 inci madde kapsamında tecil ve taksitlendirme işlemleri” şeklinde değiştirilmiş ve Birinci Kısım, İkinci Bölümüne “3. 48/A maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirme işlemleri” başlığı altında ayrıntıları aşağıda belirtilen yeni bir madde eklenmiştir.

3. 48/A maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirme işlemleri

6183 sayılı Kanunun “Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili” başlıklı 48/A maddesinde; “ Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve 213 sayılı Kanun kapsamına giren vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş olmak ve aşağıdaki şartları taşımak koşuluyla vadesi bir yılı geçmemiş alacaklar, Maliye Bakanınca 36 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil olunabilir.

Madde hükmünden yararlanacak borçlunun;

1. Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle; ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,

2. Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş olması (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.),

3. Bu madde kapsamına giren ve başvuru tarihi itibarıyla vadesi 1 yılı geçmemiş borcunun borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödenememiş olması,

şarttır. Şu kadar ki, bu madde ile 48 inci maddeye göre tecil edilen veya özel kanunlara göre ödeme planına bağlanan borcun bulunması madde hükmünden yararlanılmasına engel teşkil etmez.

Bu madde kapsamında tecil edilen alacaklara, 48 inci maddeye göre belirlenen oranda faiz tatbik edilir.

Amme borçlusunun alacaklı tahsil daireleri itibarıyla tecil edilen borçlarının toplamı beşyüz bin Türk lirasını (bu tutar dâhil) aşmadığı takdirde teminat şartı aranmaz. Bu tutarın üzerindeki amme alacaklarının tecilinde, gösterilmesi zorunlu teminat tutarı beşyüz bin Türk lirasını aşan kısmın %25 ’idir.
 
Üst