6728 Sayılı Kanunda Dikkat Çekici Maddeler

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,059
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Merhaba ;

Bugün yayınlanan 6728 sayılı kanunda biz meslek mensuplarını ilgilendiren ve dikkatimi çeken bir kaç maddeyi paylaşmak istiyorum.

Ba-Bs Bildirimlerinin Süre Bitiminden Sonraki İlk Üç Gün İçerisinde Verilmesi

Madde 0021 :

213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesinin;
a) Başlığı "Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza" şeklinde değiştirilmiştir.

b) Birinci fıkrasında yer alan "mükerrer 257 nci madde uyarınca getirilen zorunluluklara" ibaresi "mükerrer 257 nci maddesi ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara" şeklinde değiştirilmiştir.

c) Altıncı fıkrasının başına gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Elektronik ortamda bildirim veya form verilmesi mecburiyetine uyulmaması hâlinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, bildirim veya formların belirlenen sürelerin sonundan başlayarak elektronik ortamda 3 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında uygulanır "

Meslek Mensubuna Müştereken ve Müteselsilen Sorumluluk

Madde 0046 :
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

" Bu Kanun gereği internet, elektronik ve benzeri ortamda Kuruma gönderilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından işverenlerle birlikte yazılı sözleşme ile yetki verilmiş serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir ve yeminli malî müşavirler de müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir."

Meslek Kodu Uygulamasında Para Cezası

Madde 0051 :
5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

m) Kurumun prim tahakkukuna ve sigortalıların sosyal güvenlik haklarına dayanak teşkil eden bu Kanunun 86 ncı maddesinin on üçüncü fıkrası uyarınca verilmesi gereken beyannamedeki sigortalıların, prime esas kazançlarının veya hizmetlerinin bildirilmediği, eksik ya da geç bildirildiği anlaşılan her bir işyeri için;

1) Beyannamenin asıl olması hâlinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında,

2) Beyannamenin ek olması hâlinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında,

3) Ek beyannamenin, 86 ncı maddenin beşinci fıkrasına istinaden Kurumca resen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında,

4) Beyannamenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri ve kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği ya da sadece hizmetlerinin Kuruma eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması hâlinde, beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık beyannamedeki her bir işyeri için,

a) Kamu idareleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar hakkında asgari ücretin üç katını geçmemek üzere sigortalı başına aylık asgari ücret tutarında,

b) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar hakkında asgari ücretin iki katını geçmemek üzere sigortalı başına yarım asgari ücret tutarında,

c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar hakkında aylık asgari ücreti geçmemek üzere sigortalı başına asgari ücretin üçte biri tutarında,

ç) Beyannamedeki her bir işyerinden bildirilen sigortalıların sadece prime esas kazançlarının eksik bildirildiğinin anlaşılması hâlinde ise beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin onda birinden az, iki katından fazla olmamak üzere tespit edilen prime esas kazanç tutarında,

idari para cezası uygulanır.

n) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.
 
Üyelik
12 Haz 2016
Mesajlar
4
Konum
İSTANBUL
merhaba,

ben de bu konu kapsamında birşey sormak istiyorum. Mükellefimin Mayıs bs formu boş olduğu için haziran sonunda bildirimini atlamışım. Bildirim süresinden sonra bir ay dolmadan elektronik ortamda KSS olarak beyan ettim. Eski yasada özel usulsüzlük bir ay içerisinde 1/10 şeklindeydi, yalnız bu yasada 3 gün içinde 1/10, sonrası sanırım 1370 TL.

Bu yasa önceki bildirimler için de geçerli mi yoksa 09/08/2016 dan sonraki bildirimler için mi geçerli?

Üstadlarımdan bilgi rica ediyorum.

Saygılarımla,
 
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
Aslında konu 09.08.2016 tarihli Resmi Gazete yayınlandı fakat Gelir İdaresi Başkanlığı henüz kanun maddesi ve/veya tebliği yayınlamadı.
Kanun maddeleri ve/veya tebliğler bir yayınlansın ondan sonra üzerinde konuşalım.
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,059
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Merhaba ;

Dün yayınlanan kanunla Mükerrer 355.maddedeki değişiklikler her ne kadar an itibarı ile GİB mezvuat sayfasında değiştirilmemiş olsa bile kanun maddesi belli,çıkacak tebliğler de kanunun üzerinde olamayacağına göre konuşabiliriz diye düşünüyorum.
En azından fikir jmnastiği olur .))
 
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
Merhaba ;

Dün yayınlanan kanunla Mükerrer 355.maddedeki değişiklikler her ne kadar an itibarı ile GİB mezvuat sayfasında değiştirilmemiş olsa bile kanun maddesi belli,çıkacak tebliğler de kanunun üzerinde olamayacağına göre konuşabiliriz diye düşünüyorum.
En azından fikir jmnastiği olur .))

Orası öyle fakat yinede Gelir İdaresi Başkanlığı idare içerisinde resmi bir bildirim söz konusu değil.
Henüz taslaklar hazırlanmadı sanırım örnek çalışmalar sürecek sanırım birkaç gün daha öyle tahmin ediyorum.
Gelir İdaresi sonuçta bu cezaları sistemlerine otomatik tanımlama yapıyor bu süreler bence henüz sistemlerine tanımlanmadı.

Haksızmıyım :)
 
Üyelik
25 Ocak 2016
Mesajlar
64
Konum
ankara
arkadaşlar 7.ayın sgk bildirgelerinde ne yapacağız ? Bu kanun hangi aydan itibaren başlayacak? Sgk bildirgesini kestiğimiz ekranda mı muhtasar bilgilerini giricez? Yoksa Bdp de mi yeni birşey olacak ? :) nolcak bu iş
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,227
Konum
Manisa
Şu an sadece yetki var, ne zaman başlayacağı nasıl olacağı açıklanıncaya kadar eski düzen devam.
 
Üst