zirve

900 TL'lik Yazar Kasa Fiş Sınırını Aşmak

Üyelik
21 May 2017
Mesajlar
1
Konum
antalya
Merhaba, Yazar kasa fişi keserken tek seferde 4000 tl'lik fiş kesilmiş. Bununla ilgili ne yapmamız gerekiyor.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,878
Konum
İSTANBUL
2017 yılı yasal ödeme kayıt edici cihaz fişi kesme sınırı 900,00 tl olarak belirlenmiştir. Bu tutarın altında kalan satışlar ve gelirler dilenirse hem ökc fişi veya mükellefin , alıcının isteğine göre fatura düzenlebilir. Bu tutarın üstündeki satışlar kesin olarak psf veya ökc fişinden çıkarak illaki fatura düzenlenmesi gerekir. Bu tutarın üstündeki satışlara fatura yerine ökc veya psf kesilir ise hiç kesilmemiş sayılıp usülsuzluk cezası kesilir.

Günümüzde hemen hemen tüm işletmeler ödeme kayıt edici cihaz kullanmaktadırlar. bu cihazlar artık işletmeler ile entegre olmuştur. Ökc cihazsız bir işletme hemen hemen düşünülemez. Bu aşırı yaygınlık cihazların çeşitliliği, farklı kullanım modelleri, Kullanıma alışamama ,aşırı iş yoğunluğu, dikkatsizlik, cihazları bilgisiz ve ilgisiz kişilerin kullanımı bir çok hata veya yanlışlıkları ortaya çıkarmıştır.

Mükellefler bazen yanlışlıkla yüksek meblağlı fişler kesebilir bu olağan bir durumdur. her nekadar 2017 yılı için yasal sınır 900,00 tl isede ökc cihazlarının bunu algılaması olanaksızdır. Ökc cihazların bazıları bu yasal sınıra ayarlanabilir Çoğunluğu fabrika çıkışında bir sınırlama olmadığı için milyon tutarlı ökc cihaz fişleri kesebilirler.

İşletmelerin böyle bir durumun varlığında ilk iş olarak yanlışlıkla ve hata ile kesilen yüksek tutarlı fişleri saklamaları hemen günlük z raporu alınıp. Hatalı ve yüksek tutarlı ökc fişi anında alınan z raporuna eklenmelidir. Bu Z raporuna eklenen fiş tutarı kadar, Z raporunun hasılat toplamından çıkarılmalıdır. Müşteriye yeni bir fiş keserek günlük satışına devam edip kapanışta tekrar günlük Z raporu almalıdır.

Anında Z raporu almak yerine iş yerini kapatırken alınan günlük Z raporunada eklenebilir lakin bu yüksek meblağlı fişin kaybolması veya unutulması ile sonuçlanabilir. İşletmeler Gün içinde diledikleri kadar Z raporu alabilirler bunun yasal olarak bir sakıncası yoktur. Herhangi bir cezayı gerektirmez veya hiçbir maliyeci gün içinde birden fazla Z raporu alınmasına karışamaz sadece işletmeye kağıt masrafı ve eprom içinde ek yer tutması hariçinde hiçbir sıkıntısı olmaz.

Buraya kadar hiçbir sıkıntımız yok yüksek tutarlı fişimiz elimizde olduğu için sadece iptal edip gönül rahatlığı ile günlük işlerimize devam edebiliriz. Birde ökc fişinin kesilipte işletmede olmaması durumu var. En çok pisayada karşılaşılan durum insanlar hemen ökc cihazına kabahati bulur elemanın dikkatsizliği , işverenin kafasının dalgınlığı gibi etkenler yüksek tutarlı ökc fişi kesilmesi nedenleridir. Birde kesilen Ökc fişine bakılma alışkanlığı olmadığı için müşteriye fiş olduğu gibi verilir. Hata herzaman olabilir. Amaç sonradan ortaya çıkabilecek sorunları gidermektir. Yüksek tutarlır fiş müşterinin hiçbir işine yaramaz. Hiçbir ticari işletme bazı giderler için ökc fişi alan vergi mükellefleri ben alışveriş yaptığım yerden 100.000,00 tl mal aldım bana ökc fişi verdiler ben bunu kullanıcam demez.

Burada ilk yapacağımız işlem çift kağıtlı makinelerdeki ikinci nüshasının bir fotokopisini çekerek , ökc cihazımız tek kağıt kullanıp hafıza kartlı veya buna benzer donanımlar kullanıyorsa servisten o günün işlem dökümünü almamız. Ve basit yazımlı bir dilekçe ile vergi dairesini bu durumdan haberdar etmemiz gereklidir. Ve dilekçenizin konu başlığı mutlaka bilgi yazısı olmalıdır. vergi dairesi veya vergi idaresi burada vergi kaçakçılığı olup olmadığını işletmenin sürekli bunu alışkanlık haline getirip getirmediğini araştırır bugüne kadar bu konuda kimse incelenmemiştir.

Vergi daireside biliyorki 100.000,00 tl tutarındaki bir ökc fişi kimsenin işine yaramaz. Yalnız buradaki ayrıma dikkat etmek gerekir yanlış kesilen ökc fişi anlaşılabilir yüksek meblağda
bir rakam olmalıdır.

1.500,00 hatalı fiş kesipte vergi dairesine bilgi verdiğinizde hem hatalı ökc kestiğiniz için usülsüzlük cezası tarafınıza kesilecek hemde vergi dairesi gerçekten bu satışı yaptığınıza hükmedebilecektir. Böyle durumdarda fişin hasılat yazılması tarafımdan mükellef açısından daha uygundur.


HATALARIN DÜZELTİLMESİ İÇİN YASAL DAYANAK

KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ GENEL TEBLİĞ
Seri No: 9
Resmi Gazete No: 19397
Resmi Gazete Tarihi: 11/03/1987

''11. Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımında Meydana Gelen Hataların Düzeltilmesi:

Ödeme kaydedici cihazların hasılat fişlerindeki toplamları kaydetmeye ve saklamaya tahsis edilmiş mali hafızalarına kaydedilen bilgilerin silinemez ve değiştirilemez özellikte olması sebebiyle, cihazların kullanılmaları sırasında meydana gelen hatalar için cihazların hafızalarına müdahalede bulunulmayacaktır.

Yeterli veri ve maddi olaylarla da ispatlanmak kaydıyla, ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle yapılan bir yanlışlığın düzeltilmesi ile ilgili olarak,
tashihi gereken satış fişinin aslı (müşteriye verilecek olan) iptal ve istendiğinde ibraz edilmek üzere, işletmede kalan kayıt rulosundaki örneğinin üzerine iliştirilerek muhafaza edilecek, hatalı satış fişini takibeden ilk satış fişi gerçek bedel yazılmak suretiyle müşteriye verilecek, kanuni defterlere de gerçek satış hasılatı yazılacaktır. ''


HATALI FİŞ DÜZENLEMESİ HAKKINDA ÖZELGE

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı
( Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü )

Sayı :
B.07.1.GİB.4.42.17.02/
ÖKC-2-7623/
Konu : Hatalı Kesilen Ödeme Kaydedici Cihaz
Fişine Ne İşlem Yapılacağı Hak

.......................... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Dairenizin ........... vergi kimlik numaralı mükellefi ........... tarafından Başkanlığımıza verilen 25.07.2008 tarihli dilekçede;

07.06.2008 tarihinde yapmış olduğu emtia satışı sonucunda düzenlenen Ödeme kaydedici cihaz fişini 9.225,00.-YTL tutarında sehven düzenleyerek müşterisine verdiği, gerçekte yapılan satış tutarının 225,00.-YTL olduğu ve kayıtlarına gerçek satış bedelinin yazılacağı belirtilmektedir.

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanuna göre kullanılan ödeme kaydedici cihazların hâsılat fişlerindeki toplamları kaydetmeye ve saklamaya tahsis edilmiş mali hafızalarına kaydedilen bilgilerin silinmez ve değiştirilemez özellikte olması sebebiyle hatalı düzenlenen fişlerle ilgili olarak cihazların hafızalarına herhangi bir müdahalede bulunulmayacaktır.
Söz konusu işlemin düzeltilmesi için hatalı fişin aslı (müşteriye verilecek olan) iptal ve istendiğinde ibraz edilmek üzere işletmede kalan kayıt rulosundaki örneğinin üzerine iliştirilerek muhafaza edilecek, bunun yerine gerçek bedel yazılmak suretiyle düzenlenecek fiş müşteriye verilecek ve kanuni defterlere gerçek satış hâsılatı yazılacaktır.
Hatalı fişin yanlışlıkla müşteriye verilmesi ve bulanamaması halinde, yeterli veri ile ispatlanmak (hatalı fişin fatura düzenleme limitinin veya işletmenin günlük hâsılatının üzerinde olması vb.) kaydıyla yapılan hata mükellef tarafından bir dilekçe ile kayıtlı bulunduğu vergi dairesine bildirilecek, vergi dairesi müdürlüğünce tutanakla (hatalı olan ödeme kaydedici cihaz fişinin tarih, sıra numarası, bedeli ve satılan ürünün niteliği belirtilmek şartıyla) gerekli tespitler yapılarak tutanağın bir örneği tarh dosyasında muhafaza edilecek, hatalı fiş yerine gerçek bedel üzerinden yeniden ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenerek kayıtlara bu şekilde intikal ettirilecektir.
Bilgi edinilmesi ile yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda dairenizce gerekli işlemlerin yapılarak sonucundan mükellefe ve Başkanlığımıza bilgi verilmesini rica ederim.
Vergi Dairesi Başkanı
 

Benzer konular

Üst