resim

Akaryakıt İstasyonlarında ÖKC Arıza Bildirim

Üyelik
1 Eyl 2008
Mesajlar
62
Konum
izmir
Akaryakıt İstasyonlarında ve diğer işyerlerinde(Market,bakkal,kasap...vs) kullanılan mevcut Ökc'nin arızalanması durumunda arızanın en geç hangi sürelerde bildirilmesi gerekir?
 
Üyelik
1 Eyl 2008
Mesajlar
62
Konum
izmir
Ynt: Akaryakıt İstasyonlarında ÖKC Arıza Bildirim

ya kimse cevap vermiyecekmi?bayağıda ilgili varmış teşekkürler
 
T

T U R K O

Ziyaretçi
Ynt: Akaryakıt İstasyonlarında ÖKC Arıza Bildirim

Aynı gün bildirilmeli. Arıza ve bildirim arasında geçecek günlerden işyeri sorumludur.
 
Üyelik
1 Eyl 2008
Mesajlar
62
Konum
izmir
Ynt: Akaryakıt İstasyonlarında ÖKC Arıza Bildirim

Daha ayrıntılı açıklarmısınız bildirim mesai bitimine kadarmı bildirilecek?bildirilmesse hangi cezalar uygulanır?
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,058
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: Akaryakıt İstasyonlarında ÖKC Arıza Bildirim

Merhaba ;

İşinize yarayacağını düşündüğüm bir özelge
T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

Defterdarlık Usul Gelir Müdürlüğü

Sayı :B.07.4.DEF.0.34.20./ ÖKC-3768 18/02/2008*1384

Konu : Arızalı ödeme kaydedici cihaz hakkında yapılacak işlemler hk.

İlgi : Tarihsiz dilekçeniz.

Dilekçenizde işyerinize ait ödeme kaydedici cihazınızın YTL?ye çevrilebilmesi için Beko servisine gönderildiği ancak arızalı olarak tarafınıza teslim edilmesi üzerine 15/01/2005 tarihinde tekrar servise gönderilen cihazınızın halen serviste olduğu belirtilerek konu hakkında bilgi istenilmektedir.

Bilindiği üzere; Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun 10?ncu maddesi ile Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak yayımlanan 9 Seri Nolu Genel Tebliğde, gerek kanunen mecburiyetlerinin başlaması sebebiyle gerekse kendi istekleri ile kullanmak üzere ödeme kaydedici cihazları alan mükelleflerin perakende ticaretlerinin devamı süresince Vergi Usul Kanununa göre fatura kullanmak mecburiyetinde olmadıkları satışlarını Ödeme Kaydedici Cihazları kullanmak suretiyle belgelendirecekler kendi istekleri ile de olsa bilahare bundan dönemeyecekleri belirtilmektedir.

Öte yandan, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkındaki Kanunun 4?ncü maddesinin 2?nci fıkrasında, ?Arızalanan ödeme kaydedici cihazların tamiri, bunları üreten veya ithal eden kişi veya kuruluşların yetkili servis elemanlarınca yapılabilir. Cihazların mühürü yetkili elemanlar tarafından açılabilir ve tamir işlemini takiben yine aynı elemanlar tarafından mühürlenir. Üretici veya ithalatçı kişi veya kuruluşların kuracakları bakım ve onarım servislerinin arızalanan cihazları kendilerine başvuru tarihinden itibaren en kısa sürede çalışır hale getirmeleri şarttır. Yapılan tamir işlemi başlama ve bitiş tarih ve saatlerini de gösterir şekilde ayrıntılarıyla cihazın ruhsatnamesine kaydedilir.? hükmü yer almaktadır.

3100 sayılı Kanun ile ilgili yayımlanan 49 seri nolu Genel Tebliğin (c) bölümünde;

?3100 sayılı Kanunla ilgili 1 Seri No.lu Genel Tebliğinin X-B bölümünde üretici ve ithalatçı kuruluşların bakım ve onarım servislerinin onaylanan cihazları kendilerine başvuru tarihinden itibaren en çok 72 saat içinde çalışır hale getirecekleri açıklanmıştı. Bu Genel Tebliğ iile söz konusu 72 saatlik süre beş güne çıkarılmıştır. Ödeme kaydedici cihazların mali hafızasının kapasitesinin dolması veya arızalanması sebebiyle değiştirilmesi ve mahalli servis teşkilatında yapılamayacak derecede arızalı olması nedeniyle fabrikaya gönderilmesi gereken hallerde, yetkili servis elemanının düzenleyeceği rapora göre bu beş günlük süre, 27 Seri No.lu Genel Tebliğin 2?nci bölümündeki açıklama çerçevesinde ilgili vergi dairesince 30 güne kadar uzatılabilecektir.

Kullanmakta oldukları ödeme kaydedici cihazları arızalanan mükelelfler ise en geç arızanın meydana geldiği günü takip eden günün sonuna kadar yetkili bakım ve onarım servislerine başvuruda bulunarak yukarıda belirtilen süreler içerisinde cihazlarının onarımını yaptıracaklardır. Yetkili servislerin onarım süresi mükelleflerin kendilerine başvurdukları tarihten itibaren başlayacaktır. Resmi tatil günlerine rastlayan süreler, bu müddet kadar uzayacaktır. Mükellefler cihazlarının arızalı olduğu günlerde yapacakları satışlarını Vergi Usul Kanununa göre düzenleyecekleri fatura veya perakende satış fişleriyle belgelendireceklerdir.? denilmektedir.

3100 sayılı Kanunla ilgili yayımlanan 1 seri nolu Genel Tebliğin VII-C bölümünde, ödeme kaydedici cihaz kullanan mükelleflerin cihazlarının bakım veya onarımları sarısında, iş yerlerinde bulunduracakları satış fişlerini bu süreye münhasır olarak elle doldurulmak suretiyle kullanmaları uygun görülmüştür.? denilmektedir.

Ayrıca; 3100 Sayılı Kanunla ilgili yayımlanan 60 Seri No.lu Genel Tebliğin ?Düzenlenemeyen Cihazların Durumu? başlıklı 3?ncü maddesinde, ?Teknik veya sair nedenlerle cihazları düzenlenemeyen mükellefler en geç 31/03/2005 tarihine kadar eski cihazlarının yerine (YTL)?ye göre işlem yapabilecek özellikleri sahip ödeme kaydedici cihazları alıp kullanacaklardır.

Aynı mükellefler yeni cihaz aldıktan sonra düzenlenemeyen eski cihazlarını 30/06/2005 tarihine kadar bu tebliğin 4. bölümünde açıklanan esaslar çerçevesinde hurdaya ayıracaklardır.? denilmektedir.

Bu açıklamalara göre; arızalı olan cihazınızı arızanın meydana geldiği günü takip eden günün sonuna kadar yetkili servise bildirmeniz ve yetkili servisin ise başvuruyu yaptığınız tarih ve saatten itibaren 49 Seri No.lu Tebliğde belirtilen süreler içerisinde cihazınızın onarımını yapacaklardır. Söz konusu cihazınızın tamirine ilişkin süreyle sınırlı olmak üzere perakende satışlarınızı perakende satış fişi ile belgelendirmeniz gerekmektedir. Ancak cihazınızın tamirinin mümkün olmaması durumunda 60 Seri No.lu ÖKC Genel Tebliğindeki açıklamalara istinaden belirtilen süre içerisinde yeni ödeme kaydedici cihaz almanız gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üst