zirve

Alışveriş Fişleri Hk.

Üyelik
15 Nis 2008
Mesajlar
1
Balıkesir'in erdek ilçesinde lokantacılık yapmaktayım.İhtiyacım olan malzemeleri bazen faturalı bazen de fiş ile satın alıyorum.Almış olduğum fişlerin masrafıma işlenmesinin geçersiz olduğu muhasebecim tarafından "maliyenin isteği olarak"dile getiriliyor.Böyle bir uygulama varmıdır?...daha önce İstanbul'da aynı işi yapıyordum ve böyle bir uygulama yoktu.Burası başka bir Türkiye mi?
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
4,003
Konum
ADANA
Ynt: alış veriş fişleri hk.

Asıl iştigal konunuza giren malları fişle alamazsınız. Yani siz lokantacılık yaptığınıza göre aldığınız sebze+meyve+bakliyat+et vs. malları faturalı almak zorundasınız.
Ancak lokantadaki bazı giderleriniz için fiş alabilirsiniz.... kırtasiye vs.gibi
 
S

SİBEL

Ziyaretçi
Ynt: Alışveriş Fişleri Hk.

Sayın Bülent49 bu söylediğinizin yasal dayanağı nedir acaba?
 
S

SİBEL

Ziyaretçi
Ynt: Alışveriş Fişleri Hk.

Resmi Gazete Sayısı 20539
Resmi Gazete Tarihi 05/06/1990
Kapsam
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde "birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler;
1 - Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

2 - Serbest meslek erbabına;

3 - Kazançları götürü usulde tespit olunan tüccarlara;

4 - Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

5 - Vergiden muaf esnafa.

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlardan ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 300.000 lirayı geçmesi veya bedeli 300.000 liradan az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir" hükmü yer almaktadır. Buna göre nihai tüketici tarafından fatura istenilmesi halinde 300.000 liralık hadde bakılmaksızın fatura verilmesi, satılan emtia veya yapılan iş bedelinin 300.000 liranın altında olması ve müşteri (nihai tüketici) tarafından fatura istenilmemesi halinde ise perakende satış fişi verilmesi zorunludur.

Öte yandan söz konusu maddenin açıklamasına ilişkin olarak 167 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin yukarıda beş madde halinde sayılan kimselere sattıkları emtia veya yaptıkları işler için satılan emtianın veya yapılan işin bedeli ne olursa olsun fatura vermelerinin emtiayı satın alan veya hizmeti yaptıran bu kimselerin de fatura istemelerinin ve almalarının zorunlu olduğu ve bunlar için perakende satış fışlerinin geçerli olmayacağı belirtilmiştir.

Ancak, mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak; işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (Kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen Kanuni haddi aşmayan diğer bir anlatımla perakende satış fişi (veya yazar kasa fişi) düzenleme sınırları içinde kalan mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak uygun görülmüştür.

İşletmenin tüketimi dışında satışa konu olacak mal ve hizmetlerin alımlarında ise bedeli ne olursa olsun fatura düzenlenmesi defterlere faturalara dayanılarak kayıt yapılması gerekmektedir.

Tebliğ olunur.
 
Üst