zirve

Anonim Şirkette Hisse Senedi Çıkarma

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
.Ticaret Kanunu'na göre, kapalı anonim şirketlerin esas sermayelerine karşılık gelen paylar için hisse senedi çıkarmaları zorunlu değildir. Ancak, hisse senedi çıkarmaları durumunda, bu senetler ya hamiline ya da nama yazılı olacaktır. Hamile yazılı hisse senetlerinde "şirketin unvanına, esas sermaye miktarına, tescil tarihine, senedin nev'ine ve itibari kıymetine" yer verilmesi, nama yazılı hisse senetlerinde ise sayılan unsurlara ilave olarak "pay sahiplerinin ad ve soyadının, ikametgahının, senet karşılığında ödenmiş olan miktarın" yazılı olması gerekmektedir. Nama yazılı hisse senetlerinin, ayrıca, şirketin pay senetleri defterine kaydedilmesi şarttır. Bu unsurları taşıyarak çıkarılacak hisse senedi, şirket adına imzaya yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imzalanarak geçerlilik kazanır. Bununla birlikte, TTK.da, hisse senedi çıkarmak isteyen şirketler için, hisse senedinin bastırılmasına ilişkin herhangi bir yöntem ya da bir güvenlik önlemi öngörülmemiştir. Bu nedenle, Kanunda öngörülen koşulların sağlanması suretiyle, hisse senetlerinin, herhangi bir matbaada bastırılması yahut bilgisayar çıktısı olarak alınması mümkündür.

Halka açık anonim ortaklıklarda ise, kapalı anonim şirketlerin aksine, hisse senedi çıkarılması ve paysahiplerine dağıtılması zorunludur. Şöyle ki; kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş anonim şirketler, satışını yaptıkları payları temsil eden hisse senetlerini aynı anda alıcıya teslim etmek zorundadırlar. Esas sermaye sistemini kabul etmiş olan halka açık anonim ortaklıkların ise, hamiline yazılı hisse senetlerini sermaye artırımın tescilini takip eden en geç otuz gün içinde, nama yazılı hisse senetlerini ise doksan gün içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir. Bunun yanında, kapalı anonim şirketlerden farklı olarak, halka açık anonim ortaklıklarca çıkarılacak hisse senetleri, senet basımında kullanılacak kağıdın niteliğinden baskıda kullanılacak renk ve desenlere, hisse senetlerinin boyutundan kuponların sayıları ve dizilerine kadar birçok ayrıntılı düzenlemeye tabi tutulmuştur. Son olarak, T. Ticaret Kanunu Tasarısı ile, mevcut TTK.dan farklı olarak, anonim şirketlere hamiline yazılı pay senetlerini mutlak surette, nama yazılı pay senetlerini ise koşullu olarak çıkarma zorunluluğu getirildiğini söylemek yararlı olacaktır.
 

Benzer konular

Üst