Arsa Sahibi Adına Düzenlenen Yapı Denetim Faturası Giderleştirilebilir mi?

Üyelik
3 Nis 2008
Mesajlar
266
Kat karşılığı sözleşme ile yapılan inşaata ilişkin yapı denetim firması tarafından ruhsat sahibi adına düzenlenen yapı denetim faturası :

1- arsa sahibi mükellef değilse müteaahhit firma tarafından maliyet yazılamaz ve KDV si indirilemez diye düşünüyorum. Bazı muktezalarda bu şekilde görüş beyan edilmiş. Her ne kadar vergilemede işin aslı önemli ise de görüş bu yönde.

2- arsa sahibi vergi mükellef tüzel kişi ise ; yapı denetim bedeli yansıtma faturası ile müteaahit firmaya kesilerek maliyete alınması mümkün müdür?

Bu durumda bilindiği üzere denetim faturalarında tevkifat söz konusu. Yansıtma faturasında genel orandan tevkifat uygulanmadan kesilmelidir diye düşünüyorum?

Konu ile ilgili paylaşımlarınızı bekliyor iyi çalışmalar diliyorum.
 
Üyelik
12 Nis 2007
Mesajlar
6
Ynt: Arsa Sahibi Adına Düzenlenen Yapı Denetim Faturası Giderleştirilebilir mi?

Bende aynı problemi yaşıyorum.Ancak yapı denetim firması ve bu durumda bulunan diğer firmalarla görüşmelerim sonucunda arsa sahipleri ile yapılan sözleşmenin bir fotokopisini faturaya iliştirerek maliyet hesaplarına aktardığını duydum. Zaten fatura arsa sahipleri adına düzenlenmiş ve ve açıklamasında ilgili olduğu ada parsel vs.bilgiler varsa ve de ödemenin firma tarafından yapıldığı varsayıldığında -yani gider yeri- ispatlanabildiğinde kayıt altına alınabilir diye düşünüyorum. Sonuç olarak yoruma açık. BEn bu konu ile ilgili olarak birerbir yasal kaynak bulamadım. Yorumlarınızı ve yardımlarınızı bekliyorum.....
 
Üyelik
3 Nis 2008
Mesajlar
266
Ynt: Arsa Sahibi Adına Düzenlenen Yapı Denetim Faturası Giderleştirilebilir mi?

sözleşme gereği ve ödemenin bizzat müteahhit firma tarafından yapıldığının tevsik edilmesi halinde gider veya maliyete alınabileceğine dair muktezalar mevcut. Ödeme yapılırken arsa sahibi veya ruhsat sahibi adına ...... tarafından yatırılan ödeen diye dekontlara yazdırmak lazım.


Ancak benim sorumda ruhsat sahibi de vergi mükellefi dolayısıyla yansıtma faturası ile yansıtma imkanı var en iyi bu konuda mukteza talep etmek gibi geliyor bana.

Daha öncesinde olayı yaşayan forumdaşımız varsa görüşlerini alayım dedim ama cevap veren veya olayı yaşayan yok galiba .
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: Arsa Sahibi Adına Düzenlenen Yapı Denetim Faturası Giderleştirilebilir mi?

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01/

Konu : Yapı sahibi adına ödenen giderlerinin İndirilmesi.Sayın ????..İlgi ?????tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde; kat karşılığı inşaat müteahhitliği faaliyetinden dolayı????? Vergi Dairesi Müdürlüğünün ?????.vergi numarasında kayıtlı gelir vergisi mükellefi olduğunuzu, yapı denetim sözleşmesi gereği yapı sahibi tarafından ödenmesi gereken ancak, tarafınızca yapılan ödemelerin inşaatın maliyetini oluşturduğunu belirterek; tarafınızca ödenen ancak yapı sahibi adına düzenlenen bu belgelerin gider belgesi olarak kabul edilip edilmeyeceği hususunda görüş talep etmektesiniz.

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2?nci maddesinin 1?inci fıkrasında yapı denetim hizmetinin, yapı denetim kuruluşu ile yapı sahibi veya vekili arasında akdedilen hizmet sözleşmesi hükümlerine göre yürütüleceği ve yapı sahibinin yapım işi için anlaşma yaptığı yapı müteahhidini vekil olarak tayin edemeyeceği, aynı Kanunun 5?inci maddesinin 1?inci fıkrasında ise, yapı denetim hizmet sözleşmelerinin yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu arasında akdedileceği hükme bağlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak, 12.08.2001 tarih ve 24491 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin ?Yapı Denetimi Hesabının Tutulması? başlıklı 13?üncü maddesinde; yapı denetim kuruluşlarının hizmet bedellerinin karşılanması amacıyla, il özel idareleri ve belediyeler adına bankada yapı denetim hesabı açılacağı, yapı denetim için 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile öngörülen hizmet bedellerinin yapı sahipleri tarafından bu hesaba yatırılacağı açıklamalarına yer verilmiştir.

Diğer yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 40?ıncı maddesinin 1?inci bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Bir giderin kazancın elde edilmesi ve idamesi ile ilgili olduğunun kabulü için; giderle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında illiyet bağının bulunması, giderlerin keyfi olmaması yani kazancın elde edilmesi için mecburi olarak yapılması, yapılan gider karşılığında gayri maddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması gerekir.

Öte yandan; bu giderlerin tevsik edici belgelere dayanması (fatura, fatura yerine geçen vesikalar gibi) ile yasal kayıtlarda izlenmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu?nun 3?üncü maddesi gereği vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esas olup, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin yemin hariç her türlü delille ispatlanabileceği hüküm altına alınmıştır.

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna göre hizmet bedellerinin yapı sahibince ödenmesi gerektiğinden bu ödemelere ilişkin belgeler de yapı sahibi adına düzenlenmektedir. Ancak Vergi Usul Kanunu?nun 3?üncü maddesine göre vergilendirmede olayın gerçek mahiyeti esas olduğundan söz konusu ödemelerin yapı sahibi adına tarafınızca yapıldığının aranızda düzenlenen ve bu hususlarında yer aldığı sözleşme veya banka dekontu ile belgelendirilmesi halinde bu ödemelerin GVK?nın 40?ıncı maddesine göre ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üyelik
31 Ara 2009
Mesajlar
1
Ynt: Arsa Sahibi Adına Düzenlenen Yapı Denetim Faturası Giderleştirilebilir mi?

Üstadlar bende ufak bir soru sormak isterim.

Yapı Sahibi adına kesilmiş faturada yapı denetim firması herhangi bir KDV Tevfikatı gösterilmemekte (firma - firma) buna müteakip Özel İdaresi ödeme yaparken (resmi kuruluş - firma) ilgili faturadan 89 Seri Nolu KDV Genel Tebliğ ine dayanarak kesinti yapmaktadır. Bu durumda Özel İdarenin yapmakta olduğu uygulama doğrumudur. Evrak üzerinde firma firma arasında olan bir işe sadece ödeme aşamasında müdahil olup durumu resmi k.- firmaya çevirerek Tevfikat yapması doğrumudur?
 
Üyelik
31 Ara 2009
Mesajlar
4
Ynt: Arsa Sahibi Adına Düzenlenen Yapı Denetim Faturası Giderleştirilebilir mi?

Vergi dairesi ile görüştüm. Arsa sahibine düzenlenen fatura gider veya maliyete yazılmamaz hakkında cevap aldık.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
221
Konum
Ankara
yukarıda verilen görüşten sonra gelir idaresinin tersi yönde (gider yazılamaz) diye görüş belirttiği söyleniyor.acaba bizde şahsen müracaat edip Özelge mi istesek? karışık bi durum.
 
Üyelik
25 Ocak 2012
Mesajlar
73
Konum
DİYARBAKIR
Yukarıda verilen özelgenin tam zıttı yönünde verilmiş sayısız özelgelerin mevcut olduğunu bilmenizi isterim.
Şahsi görüşüm giderleştirilemeyeceği konusunda. Çünkü; yapı denetim hizmet sözleşmesi yapı sahibi ile denetim firması arasında yapılıyor. Uygulamada yapı denetim bedeli hernekadar mütahit firma tarafından ödenmiş olunsa bile hizmet yapı sahibine yapılıyor.
 
Üyelik
16 Eki 2006
Mesajlar
451
Konum
izmir
bende belgeye dayalı olarak işlem yapmak istedim ve aynı şekilde olan inşaat firması için bizde firmaya özelge istedik ve cevap arsa sahibi adına olan belgeleri gider olarak kullanamazsınız diye maalesef bizde kullanamıyoruz.
 
Üst