AŞ Genel Kurul Hakkında

SerhanSerhan

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Ara 2013
Mesajlar
1,197
Konum
istanbul
Genel kurul Yapacağız
3 ortak var ve 3 ortakda vekalet verecek ve vekaleten temsil edilecekler
1- 3 ortağın 3 u de vekaleten katılabilir mi?
2- 3 ortagin 3 u de vekaleti ayni kişiye verebilir mi yani ayni kisi 3 ortağı da vekaleten temsil edecek mümkün müdür?
3- yönetim kuruluna genel kurul gibi vekaleten katilinabilir mi?
4- Genel kurulda yinetim kuruluna seçilecek 3 ortakda genel kurulda fiziki olarak bulunmayacak mümkün mudur? (yk üyeliğini kabul ettiklerine dair imzali yazi verecekler)
Teşekkürler
 

ksimkesyan

Fenomen Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,770
Konum
İstanbul
@SerhanSerhan ,


Vekaleten temsiller için her pay sahibinin tek kişi tarafından temsil edilmesi esastır. Dikkat edilmesi gereken bir husus da artık vekaletnamelerin usule uygun şekilde ve noter onaylı olarak hazırlanmasının zorunlu olmasıdır. Dışarıdan birinin vekil tayin edileceği anlaşılan bu durum biraz sıkıntılı. Her bir ortak vekalet vermek için notere gideceğine toplantıda hazır bulunsunlar derim.
 
Üyelik
15 Haz 2022
Mesajlar
2
Konum
izmir
@SerhanSerhan ,


Vekaleten temsiller için her pay sahibinin tek kişi tarafından temsil edilmesi esastır. Dikkat edilmesi gereken bir husus da artık vekaletnamelerin usule uygun şekilde ve noter onaylı olarak hazırlanmasının zorunlu olmasıdır. Dışarıdan birinin vekil tayin edileceği anlaşılan bu durum biraz sıkıntılı. Her bir ortak vekalet vermek için notere gideceğine toplantıda hazır bulunsunlar derim.
merhaba vekaletname ıslak imzalı noterden olmasa evrağın ekine imza beyannamesi eklense olur mu
 
Üyelik
15 Haz 2022
Mesajlar
2
Konum
izmir
bir sorum daha olacaktı. cağrılı genel kurullarda gazete ilanı şart mı sadece posta yolu ile yapılır mı
 

ksimkesyan

Fenomen Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,770
Konum
İstanbul
bir sorum daha olacaktı. cağrılı genel kurullarda gazete ilanı şart mı sadece posta yolu ile yapılır mı

İlgili Yönetmeliğin 10. Maddesi;

"
Çağrı usulü
MADDE 10 – (1) Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede belirtilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketler internet sitelerinde ve her halde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan ile çağrılır. Çağrı, toplantıya elektronik ortamda katılma sistemini uygulayan şirketlerde elektronik genel kurul sisteminde de yapılır. Ayrıca, pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adresini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. (Değişik ibare:RG-9/10/2020-31269) 6362 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklıdır.
(2) Genel kurulun toplantıya çağrısı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır.
(3) Çağrısı yapılan ilk toplantıda nisabın temin edilememesi halinde, genel kurul aynı usulle yeniden toplantıya çağrılır. İlk toplantının ilan metnine, nisabın sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantının çağrısına dair konulan hükümler geçersizdir.
(4) Azlığın istemi üzerine, Kanunun 420 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca genel kurul toplantısının, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya ertelenmesi halinde, erteleme kararı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir ve internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitelerinde karar tarihinden itibaren en geç beş gün içinde yayımlanır. Ertelenen genel kurul bir ay sonra yapılmak üzere, çağrı usulüne uyularak tekrar toplantıya çağrılır."
 
Üst