AŞ Kurucu Ortakları Bağ-Kur' lu Olmayacak

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,845
Konum
İSTANBUL
AŞ kurucu ortakları Bağ-Kur'lu olmayacak


Sosyal güvenlik reformu olarak bilinen 5510 sayılı kanunla yapılan düzenleme ile Bağ-Kur sigortalısı olması gerekenler yeniden belirlendi. Buna göre;

. Köy ve mahalle muhtarları,

. Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;

1) Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,

2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatk?r siciline kayıtlı olanlar,

3) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,

4) Tarımsal faaliyette bulunanlar,

Bağ-Kur sigortalısı olacaklar. Yapılan bu düzenleme ile anonim şirketlerin kurucu ortakları Bağ-Kur sigortalısı olmak zorunda olmayacak. Sadece AŞ: yönetim kurulu üyesi ortakları Bağ-Kur primi ödeyecek.

Anonim şirketlerin kurucu oraklarından daha önce 1479 sayılı kanunun 24'üncü maddesine tabi olarak sigortalı olanlardan sigortalılıklarını devam ettirmek isteyenlerin 5510 sayılı kanunun yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde yazılı talepte bulunmaları halinde sigortalılıkları aynen devam ettirilecek. Bu süre içerisinde talepte bulunmayanların sigortalılıkları ise 5510 sayılı kanunun yürürlük tarihi itibarıyla (1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir) sona erecek.

İşverenler tehlike sınıf ve derecelerini etkileyebilecek değişiklikleri bildirecek

İşverenler ile 4/b sigortalısı sayılanlar, işyerlerindeki prim oranını belirleyen tehlike sınıf ve derecesini etkileyebilecek her türlü değişikliği bir ay içinde SGK'ya bildirmekle yükümlü olacak. Bu bildirim üzerine kurum, yaptıracağı incelemeler sonunda tehlike sınıf ve derecesini değiştirebilecek. Tehlike sınıf ve derecesini etkileyebilecek değişiklik bir ay içinde bildirilirse bu konuda SGK tarafından verilecek karar, değişikliğin meydana geldiği tarihten sonraki aybaşından başlanarak uygulanacak. Tehlike sınıf ve derecesini etkileyebilecek değişiklik bir ay içinde bildirilmezse;

a) Tehlike sınıfı yükseliyorsa, değişikliğin meydana geldiği,

b) Tehlike sınıfı düşüyorsa, değişikliğin kurumca öğrenildiği,

tarihler esas alınmak ve bu tarihlerden sonraki ay başından itibaren uygulanmak üzere, SGK tarafından karar alınarak ilgililere tebliğ olunacak.

Haksız yere özürlü aylığı alanlara af geldi!

2022 sayılı yasaya göre maaş alıyordum. İşe girdikten sonra da almaya bir süre almaya devam ettim. Sonra % 50 faiziyle 3000 YTL olarak ödeme yazısı geldi. Muhasebeyle görüşerek bunu taksitlere böldürmek suretiyle ödememi bitirdim. Acaba son çıkan kanundan ben de yararlanabilir miyim? Sinan Yolcu

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 65 yaş veya sakatlık aylığı olarak bilinen 2022 sayılı kanun kapsamındaki kişilere hak etmediği halde ödenen aylıklar ile ilgili af getirildi. Maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizler terkin edilmiştir. İlgililer hakkında herhangi bir idari ve icrai takibat yapılmayacağı belirtilmiştir. Borcunuzu ödemiş olduğunuzdan yasadan yararlanmanız mümkün görünmemekle birlikte, SGK'ya başvuruda bulunmanızı öneririm.

Bu düzenleme, sadece bugüne kadar ödenen yersiz aylıklar ve bu aylıklara yürütülen faizleri kapsamaktadır. Bundan sonra hak etmediği halde sakat veya 65 yaş aylığı alacak olanlar önceden olduğu gibi hem aldıkları aylıkları geri ödeyecekler hem de ödeme tarihine kadar işleyecek faiz ve cezaları ödemek zorunda kalacaklar.Resul KURT

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK
[email protected]
02.05.2008
 
Üst