Aşçının behçet hastalığına tutulması haklı fesih nedenimidir.?

Üyelik
11 Ocak 2009
Mesajlar
84
Konum
istanbul
merhaba üstadlarım; merhaba meslekdaşlarım.
içinden çıkamadığım bir durum var ve engin bilgilerinize ihtiyacım var. bir firmada senelerdir çalışan bir aşçı (ki işinden herkes memnun durumdayken) behçet hastalığına tutuluyor. bu durumu ilk başlarda işverenler öğreniyor. daha sonra bir şekilde diğer çalışanlarda bu durumu öğreniyorlar ve yemekler konusunda huzursuzluk başlıyor. behçet hastalığına yakalanmış bir aşçının yaptığı yemekleri yemek istemiyorlar açıkcası. sonucunda işveren işçiyi işten çıkarmak durumunda kalıyor. aşçının behçet hastalığına yakalanması işveren açısından haklı fesih nedeni sayılır mı? yani tazminat vermeden işten çıkarabilirmi? çıkarabilirse açıklamalı bilgilendirmenize ihtiyacım var. yok çıkaramazsa da yine bilgilendirmenize ihtiyacım var. hadi şunu çözelimde çaylar benden olsun :)
saygılarımla.
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: aşçının behçet hastalığına tutulması haklı fesih nedenimidir?

Bir kere kıdem tazminatı vermek zorundasınız sadece ihbar tazminatı vermeniz gerekmez
Bulaşıcı hastalık veya yaptığı işle ilgili sıkıntı yaratacak türde hastalıklarda işveren derhal fesih hakkı olur ancak kıdem tazminatı vermek zorundasınız

okuyun

d) İşçinin Bulaşıcı veya İşi ile Bağdaşmayacak Derecede Tiksinti Verici Bir Hastalığa Tutulduğunun Anlaşılması

Her bulaşıcı hastalık bu hüküm kapsamında değerlendirilmez. Bulaşıcı hastalığın önem arz etmesi gerekir.(Örneğin,AİDS) İşçinin bulaşıcı hastalığa tutulmuş olması bildirimsiz fesih nedeni olsa da işçinin,tiksinti verici bir hastalığa tutulduğunun anlaşılması çalıştığı işin özelliği göz önünde bulundurulmalıdır. Nitekim, lüks bir lokantada garsonluk yapan bir işçi için el veya yüzünde yanık izlerinin bulunması bu kapsam içerisinde değerlendirilirken, aynı yanık izleri inşaatta sıva yapan işçi için haklı fesih nedeni olmayabilecektir.

İşçinin bulaşıcı bir hastalığa yakalanması veya tiksinti verici bir hastalığa tutulmasında kusurlu olup olmamasının bir önemi yoktur. Bu nitelikteki hastalıkların ne kadar sürüdüğünün bir önemi yoktur. Hastalığın anlaşılması bildirimsiz fesih için yeterlidir.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Aşçının behçet hastalığına tutulması haklı fesih nedenimidir.?

"Bir kere kıdem tazminatı vermek zorundasınız sadece ihbar tazminatı vermeniz gerekmez
Bulaşıcı hastalık veya yaptığı işle ilgili sıkıntı yaratacak türde hastalıklarda işveren derhal fesih hakkı olur ancak kıdem tazminatı vermek zorundasınız"Evet aynen ancak isterseniz ihbar da verebilirsiniz.
Hastalık konusunda bir sağlık kurulu raporu olmalıdır bence. Çalışan aşçı olduğu için durum değişik.
Sağlık raporu işini görmesine bir engel yoktur derse , yine de ihbar ve kıdemini ödeyerek isteğe bağlı çıkarabilirisiniz. Çünkü artık onun yemeklerini diğer işçiler yemek istemez. Bu da işyerinde sorun çıkarır.
 
Üyelik
11 Ocak 2009
Mesajlar
84
Konum
istanbul
Ynt: Aşçının behçet hastalığına tutulması haklı fesih nedenimidir.?

Sayın Apaçi ve Sayın Nguroy;
öncelikle verdiğiniz cevaplara şükranlarımı sunuyorum. özetle demişsinizki "kıdem tazminatı verirsin ve işten çıkarırsın. ihbara gerek yok ama işveren isterse ihbarını da verebilir." şimdi cevaplarınızdan sonra kafam başka bir konuda alarm vermeye başladı.
işçi, madem haklı bir nedenden dolayı işveren tarafından işten çıkartılıyor; işveren neden kıdem tazminatı ödesin ki? hem işten çıkarmak için haklı bir sebebi var hemde kıdem tazminatı ödemek zorunda bu mantıksız geldi bana. evet tabiiki herşey mantıkla değil. herşey mevzuattaki gibi olmalı biliyorum da yine de kafamı kurcaladı bu durum. ayrıca tabii ki işçinin bundaki suçu ne? işçinin kastı olmadığı için mi acaba işten çıkarabilir ama kıdem tazminatını öder? devrik cümlelerim için anlayışınızı bekliyorum. saygılar.
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: Aşçının behçet hastalığına tutulması haklı fesih nedenimidir.?

evet aynen öyle
İşveren için bazı koşullarda işten çıkarma sebebi sayılmış fakat bu hususta işçinin suçu yoksa işçiye haksızlık olmaz mı
İşveren haklı nedenle işten çıkarmada sadece "Ahlek ve İyi niyet kurallarına aykırı nedenlerle" işçiyi kıdem tazminatı olmadan çıkarabilir diğer haklı sebeplerle kıdem vererek çıkarabilir
Çünkü diğer nedenlerde işçinin bariz kusuru öngörülmemiştir

İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı

MADDE 25. - Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

I- Sağlık sebepleri:

a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.

b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.

(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.

II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması veya 84 üncü maddeye aykırı hareket etmesi.

e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

III- Zorlayıcı sebepler:

İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.

IV- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması.

İşçi feshin yukarıdaki bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı iddiası ile 18, 20 ve 21 inci madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna başvurabilir.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Aşçının behçet hastalığına tutulması haklı fesih nedenimidir.?

İyi de unutmayın birde adalet hakkaniyet vb kavramlar var. Aşçının ne günahı var. Aynı şey sizin başınıza gelse anlayış beklemezmisiniz?
 
Üyelik
18 Mar 2007
Mesajlar
1,129
Konum
istanbul
Ynt: Aşçının behçet hastalığına tutulması haklı fesih nedenimidir.?

Sn.Nguroy ' a katılıyorum
 

hakankrl

Tanınmış Üye
Üyelik
13 Eki 2008
Mesajlar
1,568
Konum
Ankara
Ynt: Aşçının behçet hastalığına tutulması haklı fesih nedenimidir.?

nguroy ' Alıntı:
İyi de unutmayın birde adalet hakkaniyet vb kavramlar var. Aşçının ne günahı var. Aynı şey sizin başınıza gelse anlayış beklemezmisiniz?

Aynen katılıyorum..
 
Üyelik
11 Ocak 2009
Mesajlar
84
Konum
istanbul
Ynt: Aşçının behçet hastalığına tutulması haklı fesih nedenimidir.?

Merhaba Bilgi Paylaşan İnsanlar;
Harikulade bilgileriniz için çok teşekkür ederim. yalnız küçük bir yanlış anlamayı ortadan kaldıralım. işçiye kıdem tazminatı vermeden çıkarmak değildir niyet. benim aklımın bir kenarına takılan bir problemdi sadece. tabiiki aşçının bundaki suçu ne! hakkaniyet çerçevesinde bence de kıdem tazminatı verilmeli. ama hani mevzuatımızda biraz daha açık olsaydı da kimsede uğraşmasaydı gibi düşünüyor insan :) cevaplayan herkese teşekkürler. aydınlandım sağolun. Saygılar.
 
Üyelik
16 Eki 2008
Mesajlar
31
Ynt: Aşçının behçet hastalığına tutulması haklı fesih nedenimidir.?

Behçet hastalığı bağışıklık sistemiyle ilgili bir rahatsızlıktır ve asla bulaşıcı değildir.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Aşçının behçet hastalığına tutulması haklı fesih nedenimidir.?

elvand ' Alıntı:
Behçet hastalığı bağışıklık sistemiyle ilgili bir rahatsızlıktır ve asla bulaşıcı değildir.Bu karar ancak sağlık kurulu raporu ile kesinleşebilri. Sizin kişisel görüşünüz önemli değildir.
 

Benzer konular

Üst