zirve

Asgari Ücret altında İşçi Maaş Bordrosu

Üyelik
13 Nis 2019
Mesajlar
20
Konum
balıkesir
Merhaba,
2021 Yılı için 3577,50 TL altında bulunan 4/B sözleşmeli personelin maaş bordrosunda işveren paylarının nasıl gösterileceğini ve muhasebe kaydının nasıl yapılacağının mantığını tam olarak çözemedim.

Örnek:
3400,50 TL Sözleşme ücreti olan işçinin SGK Bildirimi ni 3577,50 olarak bildirmem gerekiyor. Maaş bordrosunda şöyle bir yol doğrumu? Teknik bir hata yapıyorum sanırım. Sadece işveren farkını yansıtsam e-bildirgede primler tutmayacak

Günlük YevmiyeÇalışma Gün SayısıSSK Gün SayısıENGELLİ İNDİRİM ORANISSK MATRAHIBRÜT TOPLAMVergi MatrahıAsgari Geçim İndirimiGelir VergisiAsıl Gelir VergisiDamga Vergisi
119,2530300,003.577,504.382,44
3.040,87​
362,22​
456,13​
93,91​
27,15​
113,3530300,003.400,504.205,44
2.863,87​
362,22​
429,58​
67,36​
25,81​


İşçi Payı %14İşveren payı 20,5%İşçi İşsizlik Payı %1İşsizlik İşveren Payı %2TOPLAM SSK PRİMİİCRAKES.T.NET ELE GEÇEN
500,85​
733,39​
35,78​
71,55​
1.341,57​
0,00​
1.462,63​
2.919,81​
500,85​
733,39​
35,78​
71,55​
1.341,57​
0,00​
1.434,74​
2.770,70​
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,099
Konum
İSTANBUL
Sayin htsumer

2021 Yılı için 3577,50 TL altında bulunan 4/B sözleşmeli personelin maaş bordrosu kanunen asgari ucretin altinda olmaz. Dolayisiyla bir ust kismda hesapladiginiz ( asgari ucreti 3.577.50 TL olan) asgari ucretle ayni olmali
 
Üyelik
13 Nis 2019
Mesajlar
20
Konum
balıkesir
Teşekkür ederim. Yalnız, 4/B Sözleşmeli personelin Brüt ücretleri hiç bir şekilde değiştirilemez. Hak edişleri brüt ücret üzerinden olması ve buna göre ücret alması gerekiyor. Benim çalıştığım eski kurumda Asgari ücret altında kalanalrın SSK Primleri devlet tarafından ödeniyordu. Fakat bu uygulamayı nasıl yapıyordum unuttum.
Yani brüt ücret değişmeyecek ama SSK matrahı asgari ücret olarak bildireceğiz. O'nuda bildirdiğimizde kapanış mahsubumun (361 hesapları) bordroyla ssk primleri hesabıma tutması lazım.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,099
Konum
İSTANBUL
Yalnız, 4/B Sözleşmeli personelin Brüt ücretleri hiç bir şekilde değiştirilemez. Hak edişleri brüt ücret üzerinden olması ve buna göre ücret alması gerekiyor.

Bu mumkun degil. O zaman asgari ucretin altinda kalan hakedisle , asgari ucretin arasindaki fark once bordroya yansitilacak sonra kesintiler olacak

( SSK detayini yarin yazacagim)
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
4,000
Konum
ADANA
"asgari ücret - alınan ücret" arasındaki farka ait işçi ve işveren sgk kesintilerinin tamamının işveren tarafından ödenmesi gerekir.
 
Üyelik
13 Nis 2019
Mesajlar
20
Konum
balıkesir
Evet başka yolu da görünmüyor. Bordro Uygulamada yanlış yapmamak için sordum. Başka çaresi de yok gibi. İşveren payının devlet tarafından ödenmesi işçiye bir zararı olmuyor ama işçi payının bir kısmının devlet tarafından ödenmesi demek gelir vergisi matrahını etkiliyor. Yani bunu da hesaplamak lazım gibi.
 
Üyelik
13 Nis 2019
Mesajlar
20
Konum
balıkesir
Yalnız, 4/B Sözleşmeli personelin Brüt ücretleri hiç bir şekilde değiştirilemez. Hak edişleri brüt ücret üzerinden olması ve buna göre ücret alması gerekiyor.

Bu mumkun degil. O zaman asgari ucretin altinda kalan hakedisle , asgari ucretin arasindaki fark once bordroya yansitilacak sonra kesintiler olacak

( SSK detayini yarin yazacagim)
Hocam SSK detayını araştıracaktınız. Bana bu konuda resmi bir yazı olması gerekiyor. Rica etsem bulabilirmisiniz? Nette bu konu hiç açılmadı ve işlenmedi. Ben Eski çalıştığım kurumumdan biliyorum farkı devlet ödüyordu ama dayanağını bulamıyopruym.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,099
Konum
İSTANBUL
Sayin htsumer

SSK acisindan benim ve Sayin bulent249 gibi uygulayacaksiniz. Ayrica sizin icin resmi yaziyi da buldun ek yapiyorum

Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları​

Tarih: 11 Ocak 2021

T.C.
HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü
Sayı : 27998389-010.06.02-E.9167
Tarih: 09.01.2021
Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları
GENELGE
(Sıra No:3)
1/9/2019 tarihli ve 30875 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 28/8/2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının İkinci Kısım Birinci Bölümünün 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Bakanlığımız Genelgesi ile 1/1/2021-30/6/2021 döneminde geçerli olmak üzere;
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,165786), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,594917), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,052576) olarak belirlenmiştir.
Bu itibarla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2021 yılında sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşmelerinin düzenlenmesinde, sözleşme ücretlerinin tespitinde ve ödenmesinde aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
1- 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları gereğince düzenlenecek sözleşme örnekleri ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığına gönderilecektir.
2- 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel için 1/1/2021 tarihinden itibaren geçerli olan aylık net ücret tavanları, asgari geçim indirimi tutarı uygulanmaksızın ve yukarıda belirtilen katsayı rakamları dikkate alınmak suretiyle unvanlar itibarıyla hesaplanmış ve ekli (1) Sayılı Cetvel’de gösterilmiştir.

Buna göre;
a) Belediyeler ve il özel idareleri ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde 1/1/2021 tarihinden sonra da çalıştırılmaya devam olunacak veya 2021 yılında ilk defa istihdam edilmeye başlanacak sözleşmeli personel için ekli (1) Sayılı Cetvel’de gösterilen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla net ücret tespitine yetkilidir.
b) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2020 yılında çalıştırılan sözleşmeli personelden 2021 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenlerin net ücretlerinin tespitine ilişkin yetkili meclis veya yönetim kurulu kararı 2021 yılı Ocak ayı içerisinde alınacak ve ilgililerle 1/1/2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yapılacak sözleşmelerin yenileme işlemleri de yine 2021 yılı Ocak ayı içerisinde tamamlanacaktır. Yenilenen bu sözleşme örnekleri ile birlikte sözleşmenin imzalandığı tarihteki memur kadrolarının kadro unvan ve dereceleri itibarıyla dolu-boş durumlarını gösteren cetvellerin, sözleşmeli personele ödenecek net ücretin tespitine ilişkin meclis kararının ve sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların öğrenim durumlarını gösterir belgenin bir örneği de en geç 1/2/2021 tarihine kadar ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığına gönderilecektir.
Ayrıca, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına ilişkin uygulamaların ilgili meclis veya yönetim kurulu kararı ile verilen iznin amacına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin tespiti için, tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına yönelik olarak alınacak meclis veya yönetim kurulu kararlarında her bir kadro unvanı için kaç adet tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına izin verildiği de açıkça karara bağlanacaktır.
c) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesi uyarınca hesaplanması gereken asgari geçim indirimi tutarı, aylık net sözleşme ücretinin belirlenmesi aşamasında dikkate alınmayacak ve bu nedenle aylık net sözleşme ücretlerinin tespitinde ekli (1) Sayılı Cetvel’de gösterilen tutarlar aşılmayacaktır. Sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin asgari geçim indirimi uygulamasından yararlandırılmasında genel hükümlere uygun olarak işlem tesis edilecektir.
3- 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre ek ödeme verilmesine ilişkin uygulama, anılan Hakem Kurulu Kararının Üçüncü Kısım Dördüncü Bölümünün 2 nci maddesinde farklı bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. Bu çerçevede, ilgili personel hakkında uygulanması gereken ek ödeme oranları ile bu oranların karşılığı olan ek ödeme tutarı tavanları ekli (2) Sayılı Cetvel’de gösterilmiştir. Öte yandan, söz konusu sözleşmeli personelin ek ödeme uygulamasından yararlandırılmasında, 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar”da belirtilen usul ve esaslar ile birlikte aşağıdaki hususlara uyulacaktır.
a) İlgili personel için ayrıca bir meclis kararı veya yönetim kurulu kararı alınmaksızın ve 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere; 2021 yılına ilişkin sözleşmesinde belirtilen kadro unvanı ile sınırlı olmak kaydıyla sözleşmeli personelin aynı mahalli idarede geçen hizmet süresi hesaplanmak suretiyle ve hesaplanan hizmet sürelerine karşılık olarak bu Genelgeye ekli (2) Sayılı Cetvel’de denk gelen ek ödeme oranı üzerinden ek ödeme hesabı yapılacaktır.
b) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde kısmi zamanlı olarak çalıştırılan sözleşmeli personel ek ödeme uygulamasından yararlandırılmayacaktır.
c) Ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacaktır.
ç) Ek ödeme tutarı, mevcut sözleşme örneğinin ücret maddesinden sonra gelmek üzere yeni bir madde olarak sözleşmede gösterilecektir.
d) Ek ödeme tutarı, maaş bordrosunda sözleşme ücreti ile birleştirilmeksizin ayrı bir sütun halinde ayrıca gösterilecektir.
4- Anılan Hakem Kurulu Kararının İkinci Kısım Birinci Bölümünün 8 inci maddesinde, sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerin, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılması hükme bağlandığından, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde mahalli idarelerde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin anılan Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 31/12/2021 tarihine kadar yiyecek yardımından yararlandırılması gerekmektedir.

Ek :
1 – (1) Sayılı Sözleşme Ücret Tavanları Cetveli (1 sayfa)
2 – (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli (1 sayfa)
 
Üyelik
13 Nis 2019
Mesajlar
20
Konum
balıkesir
İlgin için Teşekkür ederim ama bu yazıda sadece Brüt Ücretlerinin hiç bir yönde aşılmayacağı yazılı. Bunu zaten biliyoruz. Esas sorun Asgari Ücret altında kalanların dediğim şekilde olacağına atıfta mı bulunulmuş oluyor. Yani aşan kısmının prim garklarının Deevlet tarafından karşılanacağı mı?
Mesela Listenizde Asgari Ücret altında yok ama bazı kurumlarda Brüt Ücreti Asgari Ücret altında kaldığı için bu soruya dayanak istedim.
Bu istediğim gibi bir dayanak olsa da, sanırım buna ait resmi bir dayank değil, aşılmaması ve Asgari Ücret altında olanların farklarının ödeneceği anlamına geliyor
 

Benzer konular

Üst