Askerlik Borçlanma Tutarının Her Ay Bordroda Gelir Vergisi Matrahından Düşülmesi

Üyelik
31 Tem 2012
Mesajlar
51
Konum
ADANA
bir çalışanımız askerlik borçlanması yapıp ödeme dekontunu getirdi. bilineceği üzere ödeme yapılan askerlik borçlanması tutarı kadar çalışanımızın gelir vergisi matrahından her ay düşülerek her ay kesilen gelir vergisi kadar çalışanımıza +bir maaş olacaktır. bir örnekle açıklamak gerekirse 1000 tl gelir vergisi matrahı çıkan biri eğer 4000 tl askerlik borçlanması yapmışsa bu tutar 4 ay boyunca gelir vergisi matrahın sıfırlanaraktan bitirilmektedir. böylece %15 lik gelir vergisi dilimine sahip olduğunu varsayarsak 4 ay maaşında 150 tl lik, toplamda 600 tl lik bir artı ödeme olacaktır. benim kafama takılan konu ise bu borçlanılan tutarın gelir vergisi matrahından düşülmesi aralık ayına kadar yapılabilmekte hala askerlik borçlanmasından arta kalan tl var ise yeni yıla devredememektedir. ben bu durumda borçlanma tutarını G.V. matrahından düşmeye ocak ayında başlasam bir sıkıntı olur mu
 

Tahsin Kurt

Tanınmış Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,152
Konum
İstanbul
İşçinin yaptığı askerlik borçlanmasının;
En son işyeri ile,o işyerinin bordrosuyla,o kişinin gelir vergisi matrahıyla ne ilgisi var..
Çözemedim.
 
Üyelik
14 Ocak 2006
Mesajlar
1,029
Konum
BALIKESİR
Bilgi amaçlı kopyaladım gelir idaresinin sitesinden.
T.C.ÇANKIRI VALİLİĞİDefterdarlık Gelir Müdürlüğü
Sayı
:​
B.07.4.DEF.0.18.10.00-GV-63-34
09/08/2012​
Konu
:​
Askerlik Borçlanması


İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin tetkikinden Halk Sağlığı Müdürlüğünde işçi olarak çalışmakta iken 16/03/2012 tarihinde askerlik borçlanmasını yatırdığınız ve daha sonra emekli olduğunuz, çalışırken indirim konusu yapılamayan tutarın iadesinin yapılıp yapılmayacağı konusunda bilgi istediğiniz anlaşılmıştır.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin 2 numaralı bendi ile kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primlerin ücretin safi değerinin tespitinde indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır.
Yine, 111 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "Emekli Sandığı Ve Sosyal Sigorta Kurumlarına Ödenen Borçlanma Aidat ve Primleri" başlıklıbölümünde "Belli şartları taşıyan kimselerin sosyal güvenliklerini sağlamak amacıyla, kanunla kurulan ve tüzel kişiliği haiz Emekli Sandıkları ve Sosyal Sigorta Kurumlarına, ödenen paralara aidat ve prim denilmekte ve bunlar 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 63 üncü maddesindeki şartlarla, ücretin gerçek safi tutarının hesabında, gider olarak indirilmektedir.
Emekli Sandığı ve Sosyal Sigorta Kurumlarından, kanunla kurulmuş olanların üyelerine çeşitli kanunlarla, daha önceki dönemlerde ödenmemiş bulunan aidat veya primleri borçlanma suretiyle ödeme ve dolayısıyla emekliliğe esas alınacak hizmet sürelerini uzatabilme hakkı tanınmaktadır. Bunun için, kanunlarla belli edilen koşullar altında borçlanılan aidat ve primlerin, üyelerce ödenmesi zorunludur.
Bu ödemeler de Gelir Vergisi Kanununun 63/2 maddesinde sayılan aidat ve primler niteliğindedir ve bunların da ücretin gerçek safi tutarının hesaplanması sırasında gider olarak indirilmesi, Gelir Vergisi Kanunu'nun lafzına ve ruhuna uygun görülmektedir.
Açıklanan nedenlerle;
A - Emeklilik aidatı ve sosyal sigorta primlerinin gider olarak indirilmesi kanunen kabul edilmiş bulunan kurumlara, kanunlarında öngörülen şekilde ücretten kesilmek suretiyle ödenen borçlanma aidat ve primlerinin miktarına ve nispetine bakılmaksızın, kesildiği aya ait gelir vergisi matrahının tespitinde gider olarak nazara alınması;
B - Aidat toptan ödenmişse, ödenen tutara ulaşılıncaya kadar bu miktarın ücretlerin, vergiye tâbi tutarından indirilmesi;
C - Ücretlerinin gerçek ve safi tutarlarının hesabında gider olarak indirilmek suretiyle vergi dışı bırakılmış olan aidat ve primlerini, türlü nedenlerle geri alan ve kendilerine toptan ödeme yapılanların, yeniden iştirakçi durumuna girmeleri nedeniyle ilgili kuruma peşin ya da borçlanma suretiyle iade ettikleri aidat ve primlerin tekrar gider olarak indirilmemesi, gerekmektedir." denilmektedir.
Bu hüküm ve açıklamalara göre ödemiş olduğunuz askerlik borçlanmasının safi ücretin tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün olup, çalışırken indirim konusu yapılamayan askerlik borçlanması tutarının emekli olduktan sonra iadesi mümkün bulunmamaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üyelik
15 Haz 2012
Mesajlar
22
Konum
İZMİR
Bilgi amaçlı kopyaladım gelir idaresinin sitesinden.

T.C.ÇANKIRI VALİLİĞİDefterdarlık Gelir Müdürlüğü
Sayı

:​
B.07.4.DEF.0.18.10.00-GV-63-34

09/08/2012​
Konu

:​
Askerlik Borçlanması

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin tetkikinden Halk Sağlığı Müdürlüğünde işçi olarak çalışmakta iken 16/03/2012 tarihinde askerlik borçlanmasını yatırdığınız ve daha sonra emekli olduğunuz, çalışırken indirim konusu yapılamayan tutarın iadesinin yapılıp yapılmayacağı konusunda bilgi istediğiniz anlaşılmıştır.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin 2 numaralı bendi ile kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primlerin ücretin safi değerinin tespitinde indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır.
Yine, 111 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "Emekli Sandığı Ve Sosyal Sigorta Kurumlarına Ödenen Borçlanma Aidat ve Primleri" başlıklıbölümünde "Belli şartları taşıyan kimselerin sosyal güvenliklerini sağlamak amacıyla, kanunla kurulan ve tüzel kişiliği haiz Emekli Sandıkları ve Sosyal Sigorta Kurumlarına, ödenen paralara aidat ve prim denilmekte ve bunlar 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 63 üncü maddesindeki şartlarla, ücretin gerçek safi tutarının hesabında, gider olarak indirilmektedir.
Emekli Sandığı ve Sosyal Sigorta Kurumlarından, kanunla kurulmuş olanların üyelerine çeşitli kanunlarla, daha önceki dönemlerde ödenmemiş bulunan aidat veya primleri borçlanma suretiyle ödeme ve dolayısıyla emekliliğe esas alınacak hizmet sürelerini uzatabilme hakkı tanınmaktadır. Bunun için, kanunlarla belli edilen koşullar altında borçlanılan aidat ve primlerin, üyelerce ödenmesi zorunludur.
Bu ödemeler de Gelir Vergisi Kanununun 63/2 maddesinde sayılan aidat ve primler niteliğindedir ve bunların da ücretin gerçek safi tutarının hesaplanması sırasında gider olarak indirilmesi, Gelir Vergisi Kanunu'nun lafzına ve ruhuna uygun görülmektedir.
Açıklanan nedenlerle;
A - Emeklilik aidatı ve sosyal sigorta primlerinin gider olarak indirilmesi kanunen kabul edilmiş bulunan kurumlara, kanunlarında öngörülen şekilde ücretten kesilmek suretiyle ödenen borçlanma aidat ve primlerinin miktarına ve nispetine bakılmaksızın, kesildiği aya ait gelir vergisi matrahının tespitinde gider olarak nazara alınması;
B - Aidat toptan ödenmişse, ödenen tutara ulaşılıncaya kadar bu miktarın ücretlerin, vergiye tâbi tutarından indirilmesi;
C - Ücretlerinin gerçek ve safi tutarlarının hesabında gider olarak indirilmek suretiyle vergi dışı bırakılmış olan aidat ve primlerini, türlü nedenlerle geri alan ve kendilerine toptan ödeme yapılanların, yeniden iştirakçi durumuna girmeleri nedeniyle ilgili kuruma peşin ya da borçlanma suretiyle iade ettikleri aidat ve primlerin tekrar gider olarak indirilmemesi, gerekmektedir." denilmektedir.
Bu hüküm ve açıklamalara göre ödemiş olduğunuz askerlik borçlanmasının safi ücretin tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün olup, çalışırken indirim konusu yapılamayan askerlik borçlanması tutarının emekli olduktan sonra iadesi mümkün bulunmamaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

Sn Metyo
2011 yılında askerlik borçlanması yapan bir personelimiz ödeme dekontu tarafımıza 2013 yılında ulaştırdı.
2013 ve devam eden aylarda yatırmış olduğu tutarı vergiden istisna edebilirmiyiz ?
 
Üst