ATM Kira Bedeli

Üyelik
18 May 2006
Mesajlar
189
Konum
Ankara
mrb arkadaşlar, bankalar tarafından iş merkezleri önüne konulan atm'ler için alınan kira bedelleri için acaba iş merkezi yönetimleri ne gibi bir yol izlemeli?
(iş merkezi yönetiminin tüzel kişiliği olmayıp sadece stopaj yönünden vergi kayıdı vardır)
 
Üyelik
18 May 2006
Mesajlar
189
Konum
Ankara
Ynt: Atm kira bedeli

sayın tarkaniz72 öncelikle ilginizden dolayı teşekkür ederim, gider faturası düzenleyebilmek için vergi mükellefi olunması gerekmiyor mu? iş merkezinin vergi mükellefiyeti bulunmamaktadır normal bina yönetimi şeklindedir o yüzden bu dediğiniz imkansız gibi gözükmektedir. İş merkezi yönetimi olarak aslında biz parayı gelir makbuzu karşılığı tahsil etmeyi düşünüyoruz ve bankada bize bu şekilde yaptıklarını söylüyorlar ama yinede biz vergisel bir boyutun olup olmadığını merak ettiğim için sizin gibi değerli arkadaşların fikirlerini öğrenmek istedim saygılarımla
 
Üyelik
26 Mar 2009
Mesajlar
7
Ynt: Atm kira bedeli

Sn.süleyman057,
Biraz uzun bir cevap olacak diye tahmin ediyorum ama kısaca özetlemeye çalışacağım,
öncelikle Site Yönetimi olarak tüzel kişiliğe sahip olmadığınız için dediğiniz gibi gelir ve kurumlar vergisi yönünden mükellefiyetiniz bulunmamakta. Tabi bununla ilişkili olarak zaten kiraya verdiğiniz alanın mülkiyeti de site yönetimine değil kat maliklerine ait ortak alan olması nedeniyle ve geliride aslında apartman yönetimi değil kat malikleri elde ediyor yani gelir sizde kalsa bile aslında kat maliklerinin. yani siz kat maliklerinin adına kiraya verme işlemini gerçekleştirmiş oluyorsunuz tabi bunu kat maliklerinin ortak kararı ile yapıyorsunuz. biliyorsunuz gelir vergisi kanunu md.70 de gayrı menkul sermaye iradının tarifi şu şekilde yapılıyor;


gvk md.70
Aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır:
1. Arazi, bina (Döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahildir), maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı;

2. Voli mahalleri ve dalyanlar;

3. Gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilumum tesisatı demirbaş eşyası ve döşemeleri;

4. Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar;

5. (3239 sayılı Kanunun 55'inci maddesiyle değişen bent) Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı (İhtira beratının mucitleri veya kanunî mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır.), alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar (Bu hakların kullanılması için gerekli malzeme ve teçhizat bedelleri de gayrimenkul sermaye iradı sayılır.);

6. (202 sayılı Kanunun 35'inci maddesiyle değişen bent) Telif hakları (bu hakların, müellifleri veya bunların kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır);

7. (202 sayılı Kanunun 35'inci maddesiyle değişen bent) Gemi ve gemi payları (Motorlu olup olmadıklarına ve tonilatolarına bakılmaz) ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları;

8. (3239 sayılı Kanunun 55'inci maddesiyle değişen bent) Motorlu nakli ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri.

(3239 sayılı Kanunun 55'inci maddesiyle değişen fıkra) Yukarıda yazılı mallar ve haklar ticarî veya zirai bir işletmeye dahil bulunduğu takdirde bunların iratları ticarî veya zirai kazancın tespitine müteallik hükümlere göre hesaplanır.

(3239 sayılı Kanunun 55'inci maddesiyle değişen fıkra) Tüccarlara ait olsa dahi, işletmeye dahil bulunmayan gayrimenkullerle haklar hakkında bu bölümdeki hükümler uygulanır.

(2361 sayılı Kanunun 49'uncu maddesiyle değişen fıkra) Vakfın gelirinden hizmet karşılığı olmayarak alınan hisseler ile zirai faaliyete bilfiil iştirak etmeksizin sadece üründen pay alan arazi sahiplerinin gelirleri bu kanunun uygulanmasında gayrimenkul sermaye iradı addolunur.

şimdi burada iki durum ortaya çıkıyor :

1)kat malikleri gerçek kişi ise elde edilen kira gelirinin herbiri, ayrı ayrı kendilerine isabet eden kısmı gayrı menkul sermaye iradı sayılır kat malikleri için sonuçta bunu kiralayan da bir banka olduğu için gelir vergisi kanunu 94/5- a maddesine istinaden stopaj yapılmalı banka tarafından sizde bunu(kat malikleri) yıl sonunda beyan etmelisiniz


gvk Madde No 94
Kapsam
(3946 sayılı Kanunun 22'nci maddesiyle değişen madde. Yürürlük; 1.1.1994) Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar....

5. a) 70'inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden, (2006/11449 sayılı B.K.K. ile %20 Yürürlük:; 01.01.2007) (5)

b) (5035 Sayılı Kanunun 48/4-d maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik:01.01.2004; Yürürlük:02.01.2004) Vakıflar (mazbut vakıflar hariç)(6) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden, (2006/11449 sayılı B.K.K. ile %20 Yürürlük:; 01.01.2007) (7)

2) kat maliki olarak ticari işletme görünüyorsa yada gayrımenkul ticari işleteye kayıtlıysa bu durumda ticari kazanç ortaya çıkıyor bu durumda yine kat malikinin ilgili bankaya fatura düzenlemesi gerekiyor. yani kısaca sizin burada site yöneticiliği olarak parayı alan taraf olsanızda bir sorumluluğunuz yok sorumluluk kat maliklerinin ve kat maliklerini bu hususta uyarmanızda fayda var diye düşünüyorum.

iyi çalışmalar dilerim...
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Atm kira bedeli

Sn. canercin
Yanıtı doğrudur. Kısaca site yönetiminin bir kurumsal kişiliği yoktur. Gelir kat maliklerinindir. Şahıs olanlar için stopaj yapılmalı, firma olanlar ise fatura kesmelidir.
 
Üst