zirve

Avrupa Birliği 8 Nolu Yönergesi

Üyelik
5 Tem 2012
Mesajlar
6
Bağımsız denetci yetkilendirme şartları, Avrupa Birliği 8 nolu yönergesi kapsamında yapılacağı bilgisini aldım. bu yönerge mesleğe kabul şartları için 7 yıl süre ile çalışma ve sınav şartı aramaktadır. Bu süre 4 yıl lisans ve 2 yıl staj=6 ve 1 yıl çalışma olarak kabul edilebileceğini düşünüyorum. Kamu Gözetimi Kurumu yetkilendirmeyi nasıl yapacak bilemiyoruz ama, yetkilendirilecek denetcilerin bu yönerge harici tutulacağını sanmıyorum.

Bu konudaki görüşleriniz varsa bildikleriniz, paylaşabiliriz.
 
Üyelik
5 Tem 2012
Mesajlar
6
Ynt: Avrupa Birliği 8 Nolu Yönergesi

Avrupa Birliği 8 numaralı direktifi konulu yazılmış bir makele;


Mesleğe Giriş

Yönergenin 3 ila 19 maddelerinde, üye ülkeler tarafından mesleğe kabul edilecek kişilerin nitelikleri tanımlanmıştır. Buna göre, üye ülkeler tarafından mesleğe kabul edilecek kişiler öncelikle saygın ve üye ülke yasalarına göre meslekle bağdaşmayan faaliyetlerde bulunmamış olmalıdırlar. Mesleğe kabulün aşamalarında eğitim, staj ve sınav olmak üzere aşamalı bir süreç söz konusudur. Teori nitelikli bilgilerin edinildiği eğitim ve edinilen bu bilgilerin staj süresince uygulamada pekiştirilmesinin yanında mesleğe uygunluk sınavının verilmesi mesleğe giriş için tanımlanan şartlardandır.

Avrupa Birliği 8. yönergesi, üye ülkelerde yasal denetime tabi şirketlerin nitelikli denetçiler tarafından denetlenmesini hedeflemiş, denetim faaliyetlerinin gerek teoride gerekse pratikte yeterli bilgi ve deneyimi elde etmiş kişiler tarafından yürütülmesini amaçlamıştır.

Yönergede, üniversite seviyesine gelen kişilerin, teori ve uygulamaya dayalı bir eğitimden sonra devlet tarafından ya da devletin tanıdığı mesleki kuruluşlar tarafından düzenlenen ve üniversite diploması seviyesinde olan mesleğe uygunluk sınavını başarmak zorunda oldukları ifade edilmiştir. Söz konusu teorik-pratik eğitim ve sınav ile meslek mensuplarının mesleki kalitelerinin yükseltilmesi amaçlanmıştır.

Sınav

Mesleğe uygunluk sınavı, denetim faaliyetlerini kapsayan alanlarda yeterli teorik bilginin olup olmadığı ve bu bilgilerin uygulamada kullanılıp kullanılamadığını sınamaya yönelik bir sınavdır. Yazılı ve sözlü şekilde gerçekleştirilmektedir. Sınav, denetim, mali tabloların analizi, finansal muhasebe, yönetim muhasebesi, konsolide mali tablolar, iç kontrol sistemleri, vergi hukuku, ticaret hukuku, iş hukuku, işletme, iktisat, finans, istatistik gibi alanları kapsamalıdır. Sınavın kapsadığı alanlarda üniversite eğitimi görmüş ve diploması olan kişiler, söz konusu bu alanlarda yapılacak teori sınavlarından muaf tutulacaktır. Aynı şekilde, devlet tarafından tanınmış bir sertifika ile pratik eğitimini (staj) tamamlamış olan kişiler de söz konusu pratik eğitimden muaf tutulacaktır.

Staj

Teorik bilgilerin uygulamada da başarılı bir şekilde kullanılmasını sağlamak, edinilen teorik bilgileri deneyimle pekiştirmek amacıyla, en az üç yıl süren ve özellikle mali tablolar ile konsolide mali tabloların denetimini kapsayan pratik bir eğitimden geçilmesi gerekmektedir. Söz konusu pratik eğitim sürecinin üçte ikisi üye ülke yasalarına göre ve yönerge ile uyumlu olarak mesleğe kabul edilmiş kişilerin yanında geçirilmesi gerektiği yönergede belirtilmiştir. Üye ülkeler tüm pratik eğitim sürecinin stajyerlerin eğitimi için yeterli güvenceyi sunan meslek mensuplarının yanında gerçekleşmesini temin etmelidirler.

İstisnalar
Yönergede, teori eğitimini tamamlamamış olmalarına rağmen mesleğe kabul edilebilecek kişiler ile ilgili istisnai durumlar da tanımlanmıştır. Buna göre;

- 15 yıl süre ile finans, hukuk ve muhasebe alanında yeterli deneyim kazanmalarını sağlayacak faaliyetlerde bulunan ve mesleğe uygunluk sınavını başaranlar ya da
- 7 yıl boyunca söz konusu alanlarda mesleki faaliyetlerde bulunup, ayrıca pratik eğitimini daha önce belirlenen şekilde tamamlayan ve mesleğe uygunluk sınavını başaranlar yeterli teorik eğitim şartını sağlamamalarına rağmen mesleğe kabul edilebilirler.

Üye ülkeler yukarıda sözü geçen alanlarda görülen teorik eğitim süresini, söz konusu alanlarda gerçekleştirilen mesleki faaliyetler yerine sayabilirler. Teorik eğitimin süresi bir yıldan az olamaz ve en fazla 4 yıllık mesleki faaliyet yerine geçebilir.
 
Üyelik
5 Tem 2012
Mesajlar
6
Ynt: Avrupa Birliği 8 Nolu Yönergesi

Hukuk ya da İktisadi ve İdari Bilimler alanında üniversite diploması------staj sanavı-----3 yıl sonra-----sınav---bağımsız denetci.

Avrupada süreç yukarıdaki gibi işliyor.

Bağımsız denetim Avrupa Biriliği uyum paketleri çerçevesinde getirildi...türkiyede yetkilendirilen bağımsız denetcinin Avrupa Biriliğinden farklı olacağını sanmıyorum. Aksi takdirde avrupa birliği Türkiyedeki bağımsız denetim raporlarını kabul etmez.
 
Üyelik
24 Kas 2009
Mesajlar
81
Konum
sanane
Ynt: Avrupa Birliği 8 Nolu Yönergesi

Yenilerin önünü tıkayabilmek adına
arkası tıkanasıcaların uydurdukları
yeni bir kılıf gibi geldi bana :)
 
Üyelik
17 Haz 2009
Mesajlar
202
Ynt: Avrupa Birliği 8 Nolu Yönergesi

Arkadaşlar

Burada atladığınız bir konu var
AB Ülkelerinde "Denetçi"lik ayrı bir meslektir.
Kayıt girenlerle denetleyenler ayrı ayrı belirlenmişlerdir.
Staj ve Sınavdan kasıt "Denetçi"likle ilgili uygulamalardır.
Denetçilik deneyim olsa olsa SPK lisanslıların fiilen denetim yapanları olarak görülebilir
Tabi bir de Yeminli Mali Müşavirlik gibi bir kurumun da karşılığı bhulunmamaktadır. Örnekli karşılaştırmalar Almanyadan gurbetçi 3.nesilden alınmıştır.
Saygılarımla
 
Üst