Bağ-Kur?lular 1 Nisan 2009?dan Sonra Dikkat

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,630
Konum
İSTANBUL
Bağ-Kur?lular 1 Nisan 2009?dan Sonra Oluşacak ?İkinci Ekim Duvarını? Gözardı Etmemeli4/b sigortalıları (Bağ-Kurlular) 4 Ekim 2000 engeli nedeniyle 2000 öncesi çalışma sürelerini sigortalılığa saydıramama riskinden sonra 1 Ekim 2008?den önceki saptanmamış bağımsız çalışma sürelerini Bağ-Kur sigortalılığına saydırma veya saydırmama konusunda bıçak sırtında bulunuyorlar.

Zira 04.10.2000 tarihinden sonra ve 01.10.2008 tarihinden önce vergi kaydından, meslek odası ve esnaf sicil kayıtlarından ötürü Bağ-Kur?lu olması gerekirken, Bağ-Kur tarafından tespit edilmeyen ve bildirimleri kendileri tarafından da yapılmayan bağımsız çalışanlar için artık bir karar verme zamanı olan 1 Nisan 2009 tarihine az kaldı.

Yani 4 Ekim 2000 ? 1 Ekim 2008 tarihleri arasında;
Köy ve mahalle muhtarlığı ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına çalışmışlığı;
Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefliği,
Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklığı,
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklığı,
Diğer şirket ve donatma iştiraklerinde ortaklık,
Yapmış bağımsız çalışanlardan Bağ-Kur?a kaydolmamış olanların verecekleri karar sosyal güvenlikle ilgili geleceklerini doğrudan etkileyecek.

04.10.2000-01.10.2008 arasındaki isteğe bağlı veya zorunlu sigortalılık durumlarına göre prim gün sayısına ihtiyaç duyup duymadıklarını, SSK, Bağ-Kur ve diğer sandıklardan normal ve yaştan emeklilik alternatiflerini, bu konularda 5510 sayılı Kanunla gelen diğer değişiklikleri de göz önüne almak suretiyle bir hesap yaparak 1 Nisan 2009?da başvuru yapıp yapmayacaklarına karar vermeliler.

Şayet tespit edilecek Bağ-Kur hizmetlerine ihtiyaç duymuyorlarsa 01.04.2009 mesai bitimine kadar girişim yapmaksızın beklemeli, yok eğer tespit edilecek Bağ-Kur hizmetleri çerçevesinde daha erken emekli olabileceklerse 1 Nisan 2009 tarihi mesai bitimine kadar ?Vergi Borçlanması Talep Dilekçesi? ile SGK?ya başvurarak Bağ-Kur?lu olmaları gerekirken saptanmamış sürelerini tescil ettirmeliler.

01.10.2008 tarihi itibariyle sigortalılıkları başlatılanlardan 04.10.2000-01.10.2008 süresindeki vergi mükellefiyet sürelerini belgeleyerek 01.04.2009 tarihine kadar SGK?ya başvuranlar, talep tarihinde beyan edilen kazancın yüzde 32?si üzerinden hesaplanacak borçlanma tutarının tamamını, tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ödemeleri halinde söz konusu sürelerini borçlanabilecekler. Aylık tutarın üst sınırı 784,28 TL olacak.

Kısmi borçlanma yok
Parçalı borçlanma veya tebliğ edilen bedel kısmen ödenerek sigortalılık süresi kazanılamayacak. Yani 8 yıl Bağ-Kur?lu gözüken bir sigortalıya 3 yıl lazımsa 3 yılı borçlanıp 5 yılından kurtulamayacak. Bu da söz konusu hakkın kullanımına olumsuz yansıyacak kuşkusuz. Özellikle de bu ortamda parasını zamanında ve tam olarak yatıramayanlar için hak kayıplarına yol açacağının davul çalıyor olması karşısında SGK?nın parçalı borçlanmayı kabul etmesi gerektiği her bakımdan gün gibi açık.

Bu çerçevede Bağ-Kurlular da ?İkinci Ekim Duvarına? çarpmamak için sosyal güvenlik geçmişlerine ve gelecek planlarına uygun olarak en uygun kararı vermeliler.Kaynak:Şevket Tezl

Kaynak:sözcü-24.03.2009
 
Üst