Bağ-Kur?lular İçin Uzatılan Prim Affı Artık Çok Daha Önemli

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,702
Konum
İSTANBUL
Bağ-Kur?lular İçin Uzatılan Prim Affı Artık Çok Daha ÖnemliBilindiği gibi 1479 sayılı Kanuna göre sigortalılık niteliği taşıdığı halde 4.10.2000 tarihine kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan Bağ-Kur?luların sigortalılık hak ve mükellefiyetleri 4.10.2000 tarihinden itibaren başlatılıyor.

SSGSS Yasası ile şimdi yeni bir kısıtlama getiriliyor. Bu da ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek ve basit usulde gelir vergisi mükellefleri ile anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarından, sigortalılık niteliği taşıdıkları için 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalı (Yeni Kanundaki adıyla 4/b sigortalısı) olması gerekirken 1 Ekim 2008 tarihine kadar Bağ-Kur?a kayıt ve tescilini yaptırmamış olanların sigortalılıkları, SSGSS Yasasının yürürlük tarihi olan 1 Ekim 2008 tarihi itibarıyla başlatılacak.

Ancak, 1 Ekim 2008 tarihi ile 4 Ekim 2000 tarihi arasında vergi mükellefiyet süreleri bulunmak kaydı ile sigortalının 1 Nisan 2009 tarihine kadar talepte bulunması hâlinde, vergi mükellefiyet sürelerinin tamamı için talep tarihindeki prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazanca göre borçlanma tutarı hesaplanacak ve sigortalıya tebliğ edilecek.

Sigortalının kendisine tebliğ edilen borçlanma tutarının tamamını tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde ödemesi hâlinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. Sigortalıya tebliğ edilen borç tutarının bu süre içinde tam olarak ödenmemesi hâlinde ise bu süreler, sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve ödenen tutar sigortalılara veya hak sahiplerine yasal faizi ile birlikte geri verilecek. Yasal faiz, primin SGK?ya yatırıldığı tarihi izleyen aybaşından, iadenin yapıldığı ayın başına kadar geçen süre için hesaplanacak.

İşte bu bakımdan 20 günlüğüne uzatılan Prim Affı vergi mükellefiyet kaydı (Gelir vergisine tabi değilse, esnaf sicili veya meslek odası kaydı) bulunup da halen Bağ-Kur?a kaydını yaptırmayanlar için büyük önem taşıyor.

Her ne kadar 1 Nisan 2009 tarihine kadar bildirim ve borçlanma mümkün ise de halen yürürlükte bulunan ve 8 Eylül 2008 tarihine kadar da devam edecek olan Prim Affı bu bakımdan sigortalılar için büyük önem taşıyor.

4 Ekim 2000 - 1 Ekim 2008 tarihleri arasında Bağ-Kur?lu olmasını gerektirecek biçimde çalışan fakat henüz Bağ-Kur?a kaydı olmayanların ileride istemeseler de kaydedilmeleri durumunda büyük borçlarla karşılaşabileceklerinden Bağ-Kur?a bildirimde bulunmalarını ve 8 Eylül 2008 tarihinden önce borçlarını yapılandırmalarını öneririm.


FERHAT
KAYNAK:Şevket Tezel
 
Üst