turkcell

Bağ-Kur Sigortalılığını Durdurmada İşler Karıştı

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,789
Konum
İSTANBUL
Bağ-Kur sigortalılığını durdurmada işler karıştı

Geçmiş bir tarihte, bir vatandaşımızın sorusuna yanıt verirken aşağıdaki ifadeyi kullanmışsınız.
"1479 sayılı Bağ-Kur Kanununun Ek 19. maddesine göre beş yıl ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu olanlar, isterlerse primi ödenmemiş sürelere ilişkin sigortalılıklarını durdurarak, prim borcundan kurtulabiliyorlar."
Şu an Bağ-Kur'a 7 yıllık borcum var ve bunun beş yılını Ek 19. maddeden faydalanıp sildirdikten sonra geri kalanını taksitlendirerek ödemek istiyorum. Fakat Kurumdakiler, bu konuda "Şu an devam ediyor ama yapmıyoruz merkezden yeni kanun ve yapılandırmayla ilgili haber bekliyoruz" gibi bir ifadede bulundular.
Acaba bunu doğruluk payı nedir? Eğer devam ediyorsa başvurumu nasıl kabul ettirebilirim?
Yeni kanunda bu hak yok mu? Yeniden yapılandırmadan faydalanmadan Ek 19. maddenin hükümlerinden faydalanmaz mıyız? Hem yeniden yapılandırmadan hem de Ek 19, maddenin hükümlerinden faydalanabilir miyiz? E.B (9.6.2008)
1479 sayılı Bağ-Kur Kanununun Ek 19. maddesi halen yürürlükte ve maddeye göre, beş yıl ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu olanlar isterlerse primi ödenmemiş sürelere ilişkin sigortalılıklarını durdurarak borçlarından kurtulabiliyorlar. Sigortalının, daha sonra en son bulunduğu basamağın başvuru tarihindeki değeri üzerinden hesaplanacak borç tutarını tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödemesi halinde, primini ödediği süreler sigortalılık süresi olarak değerlendiriliyor.
Diğer yandan, Ek 19. maddenin uygulama esaslarının belirlendiği 2007/47 sayılı Genelgeye göre, Ek 19. madde kapsamında sigortalılık sürelerinin tespiti talebinde bulunup, hizmet süresi olarak değerlendirilmesi istenilen süreye tekabül eden prim tutarının ödenerek, sigortalılığın hemen durdurulmasının talep edilmesi halinde de, ödemenin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle sigortalılığın durdurulması gerekiyor.

Ek 19. maddeye göre durdurulan sigortalılık süresinin tamamının veya bir kısmının, sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesinin istenmesi halinde, söz konusu süreye ilişkin primler, en son bulunulan basamağın başvuru tarihindeki değeri üzerinden hesaplanıyor. Prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin 5763 sayılı Yasa ise ödeme şekline göre, birikmiş prim borçlarına ilişkin gecikme zammının belli bir kısmının silinmesini öngörüyor.

Ek 19. maddeden yararlanılması halinde primler, başvuru tarihindeki basmak değeri üzerinden hesaplanacağından, gecikme zammı söz konusu olmayacak. Gecikme zammı borcu olmayacağından da yapılandırma söz konusu olamaz diye düşünüyorum.

5 yıl veya daha fazla süreye ilişkin prim borcu olanlar ile ilgili olarak, ne Ek 19. madde de ne de 5763 sayılı Yasada, primi ödenmemiş sürelerin bir kısmının Ek 19. maddeden yararlanarak durdurulup, kalan kısım için ilgili tarihlerdeki prim tutarları esas alınarak gecikme zammı hesaplanarak yapılandırılacak borç tutarına ulaşılacağına ve hesaplanan bu borç için af yasasından yararlanılabileceğine ilişkin bir hüküm yok.

Bu durumda ya birikmiş prim ve gecikme zammı borçları için 5763 sayılı Yasadan yararlanmak ve seçilecek ödeme planına göre gecikme zamlarının belli bir kısmını sildirmek, ya da Ek 19. maddeden yararlanarak primleri güncel tutarları üzerinden ödemek gerekiyor.

Diğer yandan, Ek 19. maddede yer alan düzenlemenin benzeri, 5510 sayılı Kanunun 30 Nisan 2008?de yürürlüğe giren geçici 17. maddesinde yar alıyor.

Geçici 17. maddeye göre, 30 Nisan 2008 itibarıyla beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, prim borçlarının ödenmesine ilişkin Kurumca çıkarılacak genel tebliğin yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren 6 ay içerisinde ödememeleri halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulacak. Prim borcuna ilişkin süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek. Ancak sigortalı ya da hak sahipleri daha sonra müracaatları tarihindeki 80. maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. Sigortalılıkları 1479 sayılı Kanuna göre durdurulanlar için de müracaat tarihindeki prime esas kazanç tutarı üzerinden primlerin ödenmesi halinde durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. Buna göre, Geçici 17. maddenin uygulanması için genel tebliğ yayımlanması gerekiyor.
Kurumdakilerin ?Şu an devam ediyor ama yapmıyoruz, merkezden yeni kanun ve yapılandırmayla ilgili haber bekliyoruz ? ifadelerinin nedeni de, aynı konuda iki ayrı düzenlemenin olması nedeniyle uygulamanın hangi düzenlemeye göre yapılacağının belirsizliği, Geçici 17. maddeye göre sürdürülecek olması halinde Kurum tarafından çıkarılacak tebliğe ihtiyaç duyulması olsa gerek.

Gazeteport
Sezgin özcan


Geçmiş bir tarihte, bir vatandaşımızın sorusuna yanıt verirken aşağıdaki ifadeyi kullanmışsınız.
"1479 sayılı Bağ-Kur Kanununun Ek 19. maddesine göre beş yıl ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu olanlar, isterlerse primi ödenmemiş sürelere ilişkin sigortalılıklarını durdurarak, prim borcundan kurtulabiliyorlar."
Şu an Bağ-Kur'a 7 yıllık borcum var ve bunun beş yılını Ek 19. maddeden faydalanıp sildirdikten sonra geri kalanını taksitlendirerek ödemek istiyorum. Fakat Kurumdakiler, bu konuda "Şu an devam ediyor ama yapmıyoruz merkezden yeni kanun ve yapılandırmayla ilgili haber bekliyoruz" gibi bir ifadede bulundular.
Acaba bunu doğruluk payı nedir? Eğer devam ediyorsa başvurumu nasıl kabul ettirebilirim?
Yeni kanunda bu hak yok mu? Yeniden yapılandırmadan faydalanmadan Ek 19. maddenin hükümlerinden faydalanmaz mıyız? Hem yeniden yapılandırmadan hem de Ek 19, maddenin hükümlerinden faydalanabilir miyiz? E.B (9.6.2008)
1479 sayılı Bağ-Kur Kanununun Ek 19. maddesi halen yürürlükte ve maddeye göre, beş yıl ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu olanlar isterlerse primi ödenmemiş sürelere ilişkin sigortalılıklarını durdurarak borçlarından kurtulabiliyorlar. Sigortalının, daha sonra en son bulunduğu basamağın başvuru tarihindeki değeri üzerinden hesaplanacak borç tutarını tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödemesi halinde, primini ödediği süreler sigortalılık süresi olarak değerlendiriliyor.
Diğer yandan, Ek 19. maddenin uygulama esaslarının belirlendiği 2007/47 sayılı Genelgeye göre, Ek 19. madde kapsamında sigortalılık sürelerinin tespiti talebinde bulunup, hizmet süresi olarak değerlendirilmesi istenilen süreye tekabül eden prim tutarının ödenerek, sigortalılığın hemen durdurulmasının talep edilmesi halinde de, ödemenin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle sigortalılığın durdurulması gerekiyor.

Ek 19. maddeye göre durdurulan sigortalılık süresinin tamamının veya bir kısmının, sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesinin istenmesi halinde, söz konusu süreye ilişkin primler, en son bulunulan basamağın başvuru tarihindeki değeri üzerinden hesaplanıyor. Prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin 5763 sayılı Yasa ise ödeme şekline göre, birikmiş prim borçlarına ilişkin gecikme zammının belli bir kısmının silinmesini öngörüyor.

Ek 19. maddeden yararlanılması halinde primler, başvuru tarihindeki basmak değeri üzerinden hesaplanacağından, gecikme zammı söz konusu olmayacak. Gecikme zammı borcu olmayacağından da yapılandırma söz konusu olamaz diye düşünüyorum.

5 yıl veya daha fazla süreye ilişkin prim borcu olanlar ile ilgili olarak, ne Ek 19. madde de ne de 5763 sayılı Yasada, primi ödenmemiş sürelerin bir kısmının Ek 19. maddeden yararlanarak durdurulup, kalan kısım için ilgili tarihlerdeki prim tutarları esas alınarak gecikme zammı hesaplanarak yapılandırılacak borç tutarına ulaşılacağına ve hesaplanan bu borç için af yasasından yararlanılabileceğine ilişkin bir hüküm yok.

Bu durumda ya birikmiş prim ve gecikme zammı borçları için 5763 sayılı Yasadan yararlanmak ve seçilecek ödeme planına göre gecikme zamlarının belli bir kısmını sildirmek, ya da Ek 19. maddeden yararlanarak primleri güncel tutarları üzerinden ödemek gerekiyor.

Diğer yandan, Ek 19. maddede yer alan düzenlemenin benzeri, 5510 sayılı Kanunun 30 Nisan 2008?de yürürlüğe giren geçici 17. maddesinde yar alıyor.

Geçici 17. maddeye göre, 30 Nisan 2008 itibarıyla beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, prim borçlarının ödenmesine ilişkin Kurumca çıkarılacak genel tebliğin yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren 6 ay içerisinde ödememeleri halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulacak. Prim borcuna ilişkin süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek. Ancak sigortalı ya da hak sahipleri daha sonra müracaatları tarihindeki 80. maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. Sigortalılıkları 1479 sayılı Kanuna göre durdurulanlar için de müracaat tarihindeki prime esas kazanç tutarı üzerinden primlerin ödenmesi halinde durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. Buna göre, Geçici 17. maddenin uygulanması için genel tebliğ yayımlanması gerekiyor.
Kurumdakilerin ?Şu an devam ediyor ama yapmıyoruz, merkezden yeni kanun ve yapılandırmayla ilgili haber bekliyoruz ? ifadelerinin nedeni de, aynı konuda iki ayrı düzenlemenin olması nedeniyle uygulamanın hangi düzenlemeye göre yapılacağının belirsizliği, Geçici 17. maddeye göre sürdürülecek olması halinde Kurum tarafından çıkarılacak tebliğe ihtiyaç duyulması olsa gerek.

Gazeteport
Sezgin özcan
 
Üyelik
28 Haz 2008
Mesajlar
1
Ynt: Bağ-Kur Sigortalılığını Durdurmada İşler Karıştı

Bağ-kura 5 yıl 20 günlük ödenmemiş pirim borcum bulunmakta. 5763 sayılı Yasadan yararlanarak prim borcumu peşin ödemek üzere taahhütte bulundum.
Bu taahhütten vazgeçerek bilgim dahilinde olmayan;
Ek 19. maddeden yararlanarak 5 yıllık prim borcumu sildirip geri kalan kısmını yine peşin olarak ödemek istiyorum. Bu mümkün müdür?
 

Benzer konular

Üst