Basit usulden gerçek usule geçişte kdv

Üyelik
19 Ocak 2010
Mesajlar
270
Konum
ankara
Arkadaşlar,BASİT USUL MÜKELLEFİ İKEN GERÇEK USULDE VERGİYE TABİ OLAN MÜKELLELERİN DÖNEM SONU STOKLARINA İLİŞKİN KDV VE DEMİRBAŞ VE ARAÇLARINA İLİŞKİN KDV'NİN İNDİRİM nasıl olur .teşekkürler,

01/01/2012 tarihi itibari ile gerçek usule geçecek mükellefin 31/12/2011 tarihli hesap özeti aşağıdaki gibi,

Giderler=20,000,00 tl.
Gelirler=10,000,00 tl.
Dönem sonu emtia= 15.000,00 tl.
Kar= 5.000,00

2012 de işletme defterine kdv indirimi olarak nasıl kaydedilecek.KDV indirimli dönem başı stoğu olarak.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Basit usulden gerçek usule geçişte kdv

KDV Kanunun 17/4-a maddesine göre basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler KDV'den istisnadır. Ancak KDV Kanunun 29/1-c maddesi uyarınca basit usul terk edildiği hesap döneminin başından itibaren çıkarılan envantere göre hesap dönemi başındaki mallara ait fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi indirim konusu yapılabilecektir.

Uygulamaya ilişkin detaylı açıklama 23 Sıra Nolu KDV Genel Tebliğnin H-2 ve H-3 bölümlerinde yapılmıştır. Buna göre;

-Basit usulde vergilendirilmekte iken, şartları kaybedip gerçek usulde vergilendirilmeye başlanan mükellefler geçiş tarihi itibariyle stoklarında bulunan emtiayı bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildireceklerdir.

-Stok bildirimi herhangi bir şekle tabi olmayacak, ancak mükellefler stok bildiriminde mükellefiyet sicil numarası başta olmak üzere hüviyetlerine ilişkin bilgiler ile stok olarak beyan edilen malın cinsi, miktarı, birim fiyatı, tutarı, katma değer vergisi ve ilgili fatura tarih ve numarasını gösterecekler ayrıca tarih koymak suretiyle imzalayacaklardır.

-Fatura ve benzeri vesikalar 10 gün içinde defterlere kaydedilebilecek, indirim hakkı ise vesikaların kanuni defterlere kayıt edildiği vergilendirme döneminde kullanılabilecektir. Ancak bu indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu yıl içinde kullanılması yani yılın aşılmaması gerekir.

Sizin verdiğiniz rakamlara göre kabaca yukarıda belirttiğim işlemlerden sonra İndirilecek KDV tutarınız (15.000/1,18)0,18=2.288.-TL olacaktır.
 
Üst