Baz İstasyonu

  • Konbuyu başlatan T U R K O
  • Başlangıç tarihi
T

T U R K O

Ziyaretçi
4. Hukuk Dairesi 2007/14629 E.N , 2008/10720 K.N.

İlgili Kavramlar
o BAZ İSTASYONU
o HAKSIZ FİİLİN ÖNLENMESİ

Özet

DAVA KONUSU BAZ İSTASYONUNUN KONUMU, YERLEŞİM YERLERİNE VE DAVACILARIN OTURDUKLARI YERLERE YAKINLIĞI İTİBARI İLE, HER NE KADAR ALAN ŞİDDETİ YÖNETMELİKTE BELİRLENEN LİMİT DEĞERİN ALTINDA OLSA DA, UZUN SÜREDE KİŞİ VE ÇEVREYE ZARAR VERECEĞİ VE İSTASYONUN BULUNDUĞU YERDE KULLANILMASININ SAKINCALI OLDUĞU ANLAŞILDIĞINDAN, YERLEŞİM YERLERİNDEN DAHA UZAK VE UYGUN BİR YERE TAŞINMASI GEREKMEKTEDİR.


İçtihat Metni

Davacı Ç... Eğitim Çevre ve Dayanışma Derneği ve diğerleri vekili avukat Onur tarafından, davalı A... İletişim Hız. A.Ş. ve diğerleri aleyhine 06.02.2007 gününde verilen dilekçe ile müdahalenin önlenmesi ve baz istasyonunun kaldırılmasının istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 20.09.2007 günlü kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacılar vekili tarafından süresi içinde istenilmekle, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar İncelenerek gereği görüşüldü.

Dava, davacıların oturduğu caddede bulunan, davalı A... İş Merkezi'ne ait binaya diğer davalı şirket tarafından kurulup işletilen baz istasyonunun, İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyeceği iddiasına dayalı, müdahalenin Önlenmesi ve belirtilen adresteki baz istasyonunun kaldırılması istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacılar tarafından temyiz edilmiştir.

Davalı A... İletişim Hiz. A.Ş. vekili, verdiği cevap dilekçesi ile; tesisin sertifikalı ve yönetmeliğe uygun olarak kurulup işletildiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Yapılan keşif ve ölçümlere göre, baz istasyonunun davacılara ait yerlere 100 ila 140 metre arası uzaklıkta bulunduğu ve alan şiddetinin cihaz için öngörülen limit değerin altında bulunduğu belirlenmiş ve mahkemece bu belirlemeye dayanılarak dava reddedilmiştir.

Baz istasyonunun yaydığı radyasyonun referans değerlerin altında olsa bile meskun alanlannda yarattığı radyasyondan dolayı, bu alanlarda uzun süreli radyasyona maruz kalacak insanların sağlığı olumsuz yönde etkilenecektir. Dava konusu istasyonun konumu, yerleşim yerlerine ve davacılara yakınlığı gözetildiğinde, kısa zaman dilimi içinde olmasa dahi uzun zaman diliminde zarar doğurabilir. Çevredekiler için gelecek ve uzun zaman diliminde büyük endişe, psikolojik yapısında tedirginlik ve ümitsizlik yaratarak, kişilerin çalışmasını ve sağlık değerlerini olumsuz olarak etkileyecek ve zararlı sonuç doğuracaktır. Bir istasyon, yönetmeliğe uygun çalıştırılsa dahi zarar veriyorsa, yönetmeliğe uygun olduğundan söz edilerek zarar verenin sorumluluktan kurtulması mümkün değildir. Yönetmelik ve bu yönetmeliğe göre verilen sertifika, soyut bir belirlemeyi içermektedir. Yargıç, yönetmeliğe değil, yasaya/ genel hukuk kurallarına ve bu bağlamda sorumluluk hukukunun İlkelerine göre karar vermek zorundadır.

Dava konusu istasyonun konumu, yerleşim yerlerine ve davacıların oturdukları yerlere yakınlığı itibarı ile uzun sürede kişi ve çevreye zarar vereceği ve istasyonun bulunduğu yerde kullanılmasının sakıncalı olduğu anlaşıldığından, yerleşim yerlerinden daha uzak ve uygun bir yere taşınmasını gerektirmektedir. Mahkemece, davacıların zarar gördüğü kabul edilmeli ve baz istasyonun kaldırılmasına karar verilmelidir. Bu yönler gözetilmeden yazılı şekilde davanın reddedilmesi doğru olmamış, bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle (BOZULMASINA) ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 22.09.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 
Üyelik
5 Eki 2007
Mesajlar
62
Ynt: Baz İstasyonu

Konuşma net olsun ama baz benden uzak olsun bu nasıl olcak?
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,515
Konum
İstanbul
Ynt: Baz İstasyonu

Bu baz istasyonları ile ilgili zamanında benimde bir iptal atılımım olmuştu ama kursağımızda kalmıştı.O dönemler istasyonlar yeni yeni yayılmaya başlandığından risk ve tehlike düzeyi bilinemiyordu. gerçi halen daha bilinemiyor ya.Emin olmamakla birlikte sanıyorum 1996-97 yıllarıydı.İstanbul'da adını veremeyeceğim bir ilköğretim okulunun bitişiğinde bulunan yine adını veremeyeceğim bir camiinin minaresine baz verici istasyonu takılmıştı.Biz öğrencilerin (helede daha ilkokul çağında) zarar görecekleri gerekçesi ile Anıtlar idaresine başvurarak kaldırılmasını talep ettik ama "baz istasyonlarının risk taşıdığınının netleşmemesi mazereti ile" (en azından o yıllarda öyleydi) risk taşıdığının ispatlanması karşısında ancak bu tip istasyonların kaldırılabileceği söylenmişti.Ben de buna mukabil Çapa Tıp Fakültesinin Nükleer enerji (sanıyorum bu isme benzer bi bölümdü) bölümüne gidip yetkili uzman doktorlarla görüştüm.Amacım zararlı olduğunu bir şekilde belgelemekti. gelin görün ki bu istasyonların zararlı olduğuna dair kesin somut bir belge ve olay yoktu.Sadece birkaç bilimsel dergide zararlı olabilecekleri ile ilgili ve çok cüz'i oranda radyasyon yaydıkları hakkında bir kaç makale yayınlanmıştı hepsi bu.Bu yazılara göre de böyle bir belge veremeyeceklerini söyledir.Özetle bu sebeble bir kaç kişi ölecek ki (maalesef) ancak o zaman kesin zararlıdır kanısına varılacak ve yerleşim bölgelerinde kurulmaları engellenebilecek.Bir de bu durumunda gelir (kira)tarafı var tabiki.Binaya baz istasyonu taktırmaya razı gelen bir kişi sanıyorum bu işten yıllık iyi para alıyor.
Şu an belki yeni teknolojilerin gelmesi ve gelişmesiyle bu zarar oranı biraz daha netleşmiştir ve somut veriler ortaya çıkmıştır.Gerçi şu anda istasyon kaldırılmış vaziyette ama kurulu olsa idi belkide şu an şikayette bulunulsa kaldırılabilir.

Paylaşmak istedim.Saygılarımla
 
Üst