Binek Araç Hk.

Üyelik
3 Kas 2009
Mesajlar
26
bilanço esasına göre defter tutan firmamıza binek araç satın almış bulunmaktayız.
araç giderlerini muhasebeleştirmek için vergi dairesine herhangi bir bildirimde bulunmamız gerekirmi.
aracımız zaten internet vergi dairesi sitesine vergi dairesi tarafından verilen şifre ile giriş yaptığımızda görünmektedir.
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: binek araç hk.

Şifre ile nasıl görüntüleniyor?
_________________________________________________

Şifre ile üzerinize kayıtlı araçların dökümü yapılıyor ancak bunların hangisini envantere geçirdiğiniz önemli. Üzerinize kayıtlı her aracı ticari faaliyetinizin devamında kullanacaksınız gibi bir durum yok o nedenle envanterinize kaydettiğinize ve giderleri işleyeceğinize dair dilekçe vermeniz yerinde olur.
 
Üyelik
3 Kas 2009
Mesajlar
26
Ynt: Binek Araç Hk.

aracı alalı epey bi süre oldu,dilekçeyi verme mecburiyetimiz varmı,yoksa envantere almamız yeterlimidir...
 

cetvel

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
1,362
Konum
İSTANBUL
Ynt: Binek Araç Hk.

Ticari araç bildiriliyor, binek oto bildirilmiyor.giderleri kaydedebilmeniz için envantere almalısınız.bu aracı sattığınızdada fatura düzenlemek zorundasınız.
 
Üyelik
3 Kas 2009
Mesajlar
26
Ynt: Binek Araç Hk.

araç geçen sene alınmış ben bu sene başında envantere alsam sıkıntı olmaz herhalde
 
Üyelik
3 Kas 2009
Mesajlar
26
Ynt: Binek Araç Hk.

gider pusulası ile olması imkansız.
%5 stopajı ne yapıcaz...
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,065
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: Binek Araç Hk.

Merhaba ;

Sn KAROSEV , yanlış yönlendirme yapmamak için biraz araştıralım derim.

Örnek 1

Örnek 2

Ayrıca birde özelge

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

TARİH : 17.09.2008
SAYI : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/234-14052
KONU : Mükellef olmayan şahıstan alınan otomobiller için düzenlenecek belge


............... VERGİ İDARESİ BAŞKANLIĞINAİlgide kayıtlı dilekçenizde, ?? Vergi Dairesi Müdürlüğünün ???.. vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz araç alım satım işi ile uğraştığınız, şirketinize ait olmayan araç satışlarında komisyon faturası düzenlediğiniz, firmanıza ait araçlar için de noter satış sözleşmesine bağlı kalarak fatura düzenlediğiniz belirtilerek, vergi sorumlusu olmayan kişilerden yapılan araç alımları için gider pusulası düzenlenip düzenlenmeyeceği, stopaja tabi olup olmadığı, noter satış sözleşmesi ile gider pusulası düzenlemeden % 1 KDV ayrılarak kayıtlarınıza giriş yapılıp yapılamayacağı hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesinin 1. fıkrasında; "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar." Hükmü yer almaktadır.

Aynı maddede hangi ödemelerin vergi tevkifatına tabi olacağı sayılmış olup, 13. bendinde "Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden" tevkifat yapılacağı belirtilmiştir.

Diğer taraftan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1. maddesine göre; "Türkiyede ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir.

Buna göre firmanız tarafından satın alınan aracın gerçek usulde katma değer vergisi mükellefinin iktisadi işletmesinin aktifinde kayıtlı olmaması veya araç sahibinin araç alım-satım işini mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmemesi başka bir ifadeyle aracın nihai tüketiciden satın alınması halinde söz konusu aracın teslimi katma değer vergisine tabi olmayacaktır.

Ancak, aracın, gerçek usulde katma değer vergisi mükellefinin iktisadi işletmesinin aktifinde kayıtlı olması veya araç alım-satım işini mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdüren bir şahsa ait olması halinde, teslimi katma değer vergisine tabi olacaktır."

Benzer konuda Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 25.08.2008 tarih ve GİB.0.02.29/2992-3145-84139 sayılı yazıda;

"Vergi Usul Kanunu'nun 227'nci maddesinde, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait kayıtların tevsikin mecburi olduğu hükme bağlanmış, aynı kanunun 229-242'nci maddelerinde de bu kanuna göre düzenlenmesi ve alınması gereken vesikalara ait hükümler yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 234'üncü maddesinde ise; birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulasının vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmünde olduğu belirtilmiştir.
 
Üst