Borçlanmalarda acele edin son bir hafta

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,702
Konum
İSTANBUL
Borçlanmalarda acele edin son bir hafta



Temmuz 2012 'den itibaren Asgari ücrette %6 oranında bir artış meydana gelecektir.
Bu artış oranı da Sigortalıların borçlanma miktarlarını artmasına neden olacaktır.
O halde %6 oranında borçlanmalara zam geliyor.


30/06/2012 tarihine kadar borçlanma başvurusu yapan sigortalılar %6 oranında daha az bir tutar ödeyerek borçlanmalarını gerçekleştirme fırsatı yakalayacaklardır.
Bunun için öncelikle Hizmet borçlanmasına ilişkin taleplerini ;
1.)Örneği SGK'ca hazırlanan hizmet borçlanması başvuru belgesi ,
2.) Formu temin edemeyenler borçlanma isteğini belirtir dilekçe ile SGK'na yapılır.
5510 sayılı Kanunun 01/10/2008 tarihinden önce veya sonra geçen ,5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürelerin borçlanılması için 5510sayılı Kanun veya mülga (SSK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı) Banka ve Borsa Sandıklarına sosyal güvenlik kanunlarına göre tescil edilmiş olmak yeterli olmaktadır.

Borçlanma talep tarihi veya ölüm tarihi itibarıyla sigortalı olma şartı aranmaz.
Sigortalıların veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde geçerli olan günlüğü tavan 29,55 yada üst sınır olan 192,08 prime esas günlük kazanç arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın %32'si oranında borçlanırlar.

İstisna olarak (i) bendi kapsamında borçlanılacak sürelere ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin ödenmiş olması halinde, genel sağlık sigortası primi ödenmiş bu sürelere ilişkin borçlanma tutarının % 20?si üzerinden hesaplanacaktır.

Primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şarttır.
Tahakkuk ettirilen borç tutarı, ilgiliye iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilir.
PTT alındısının ilgiliye teslim edildiği tarih borcun tebliğ tarihidir.
Bir ay içinde ödenen tutara isabet eden süre geçerli sayılır.
Tebliğ edilen borcunu süresi içinde ödemeyenler ile kısmi ödeme yapanların kalan sürelerinin borçlandırılması için yeni başvuru şartı aranır.

Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma hâlinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür.

Fakülte veya yüksek okullarda kendi hesabına okuduktan sonra subay veya astsubaylığa nasbedilen veya yedek subaylık hizmetini takiben subaylığa geçirilenler ile fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra, komiser yardımcısı veya polis memuru olarak atananların başarılı öğrenim süreleri; borçlanmanın yapıldığı tarihte ilgisine göre en az aylık alan teğmenin, astsubay çavuşun veya polis memuru ya da komiser yardımcısının prime esas kazancı üzerinden, bu sürelere ait primler kendilerince ödenerek, borçlandırılmak suretiyle hizmetten sayılır. Bu şekilde hesap edilecek borç, tebliğ tarihinden itibaren iki yıl içinde eşit taksitler hâlinde ödenir.

Fakülte veya yüksek okullarda kendi hesabına okumakta iken Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerin, daha önce kendi hesabına okudukları normal okul süreleri hakkında, yukarıdaki hükümleri uygulanır.

Borçlanma başvuru belgeleri;
a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni sürelerinin borçlanma talebinde bulunulması hâlinde, sigortalının bu sürelerde tabi olduğu işyerince,
b) Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen sürelerin borçlandırılması talebinde bulunulması hâlinde, askerlik şubelerince veya kuvvet komutanlıklarınca,
c) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin sürelerinin borçlandırılması talebinde bulunulması hâlinde, ilgili işverenlerince,
ç) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim sürelerinin borçlandırılması hâlinde, ilgili hastane veya öğrenim kurumlarınca,
d) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj sürelerinin borçlandırılması hâlinde, ilgili baro başkanlıklarınca,
e) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında geçen süreler hariç, sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan, bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen primi ödenmemiş sürelerin borçlandırılması hâlinde, Cumhuriyet Savcılığınca,
f) Grev ve lokavtta geçen süreler Bakanlık Bölge ve İş Kur Müdürlüğünce,
g) Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen sürelerinin borçlandırılması hâlinde, ilgili kurumca,
ğ) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden aybaşına kadar açıkta geçirdikleri sürelerinin borçlandırılması hâlinde, ilgili kamu idarelerince onaylanır.

YANLIŞ BORÇLANMA İADE EDİLİR
5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılan borçlanmalarda aylık bağlanmamış olması şartıyla borçlanma tutarının tamamı sigortalının talebi halinde bir defaya mahsus olmak üzere iade edilir.

Yukarıdaki yazılı koşullara sahip olan sigortalılar borçlanma yapmak adına ellerini çabuk tutmaları gerekir.
886,50 TL olan taban borçlanma rakamı olan %6,10 oranında artış meydana geleceği için bugün için bu rakam ortalama olarak günlüğü 9,45 TL. olarak uygulanıyor.

Bu rakam 2012/Temmuz ayından itibaren günlüğü 10,03 TL. ödeyecektir.
Aradaki farkı değerlendirdiğimizde günlük 0,58 TL, aylık olarak 17,40 TL. fark edecektir.
Devlet memurları için borçlanma da Mülga 5434 tabi olanlar için Emekliliğe esas kesenekler dikkat alınacaktır.
Son düzenleme ile memur maaşlarındaki %4 artışa göre borçlanmalar da bu oranda zamlanacaktır.
Tavana göre borçlanma yapacaklar 6,5 katı oranında prim ödemesi yapacağından bu oranda artışlarda dikkate almaları gerekiyor.
YURTDIŞI BORÇLANMA
3201 sayılı Kanununa göre Yurtdışı Borçlanması yapacaklarda Temmuz/2012 artışından etkilenmemek adına Haziran sonuna kadar SGK yazılı talep de bulunmak suretiyle 3 ay içinde öderlerse %6,10 artıştan etkilenmeyeceklerdir.

KAZANÇ TABLOSU
Haziran 12 Temmuz 12 ARTIŞ ORANI AYLIK KAZANÇ
886,5(Taban) 940,5(Taban) 6,10% 17,2
5762,4(Tavan) 6113,4(Tavan) 6,10% 112,3


KAYNAK:VEDAT İLKİ / ALİ TEZEL
 
Üst