Borcu Yoktur Yazısı

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,057
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Merhaba ;


16-323 sayılı genelgede ;


2.2.Kapsama Girmeyen Borç Türleri;

a)Ödenmemiş bulunan tasarrufa teşvik kesintisi ve katkı tutarları, konut edindirme yardımı, idari para cezalan ve 01.05.2004 tarihinden önce biten ihaleli ve özel bina inşaatı işyerlerinden dolayı Ünitelerimizce 16-118 Ek sayılı Genelge uyarınca yapılan ön değerlendirme sonucunda çıkan fark işçilik matrahı üzerinden hesaplanan tutarlar sosyal güvenlik prim borcu kapsamında değerlendirilmeyecektir.demektedir.

Halen dava konusu olan ve sonuçlanmamış idari para cezamızdan dolayı kurum yetkilisi borcu yoktur yazısı veremiyeceğini ifade ediyor.

İlgili genelgeyi hatırlatacağım kendilerine ama yine de atladığım bir konu var mı diye de görüşlerinizi almak istiyorum.

Sevgiyle kalın.
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
788
Sayın muhasebe
Sosyal güvenlik prim borcu kavramına, sigorta primi , sosyal güvenlik destek primi ve işsizlik sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme zamları ve varsa faiz ve diğer fer’ileri sosyal güvenlik prim borcu kapsamına girmektedir.
Ayrıca sizin belirttiğiniz genelgede kapsama girmeyenler bölümünde, Ödenmemiş bulunan tasarrufa teşvik kesintisi ve katkı tutarları, konut edindirme yardımı, idari para cezaları kapsam dahiline girmemektedir diye belirtilmiştir.
Ancak SSK nın bunu kurum borcu olarak değerlendirdiğini düşünüyorum ve
KONU: Borcu yoktur yazıları 19/08/2005 tarihli 16/351 sayılı Genelge de
ihale tarihi itibariyle Kurumumuza toplam sigorta primine esas aylık kazanç alt sınırına kadar borçlarının olması ve söz konusu borcun ödenmesi kaydıyla, bu durumdaki işveren ve aracılara ihale tarihi itibariyle “borcu yoktur” yazısı verilecektir. denilmektedir.
Ancak memur ile görüşmeniz gerektiği görüşündeyim.
 
Üst