zirve

Boş Arazilerin Üzerine İnşa Edilen Binaların Amortismanı

Üyelik
30 Nis 2012
Mesajlar
29
2011 yılında aldığımız arsa üzerine bina inşaatına başlayacağız. İnşaat bittikten sonra arsanın maliyeti ile bina maliyetini birleştirerek amortisman hesaplatabilir miyiz?
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Boş Arazilerin Üzerine İnşa Edilen Binaların Amortismanı

İnşaat bitene kadar arsa ve inşaat maliyetlerini 258 hesapta izleyip, inşaat bitince 252'ye aktarın, bu aşamadan sonra binanın cinsine göre belirlenen amortisman oranı üzerinden amortisman ayırabilirsiniz.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Boş Arazilerin Üzerine İnşa Edilen Binaların Amortismanı

Amortisman ayırabilmek için, İnşaat bittikten sonra Tapu İdaresinden cins tahsisi yaptırmak gerekmektedir.
Cins Tahsisi yaptırmadan Amortisman ayrılmasını idare kabul etmemektedir.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Boş Arazilerin Üzerine İnşa Edilen Binaların Amortismanı

Mohicans eğer olayın gerçek mahiyeti inşaatın bitmesi ve kullanıma hazır hale gelmiş olması ise, cins tahisi yapılmasa bile amortisman ayırabilir. Elbette inşaatın bittiğini yoklama tutanağı, belediye tarafından yapılmış tespitler gibi kanaat verici vesikalar ile ispat etmek lazım.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Boş Arazilerin Üzerine İnşa Edilen Binaların Amortismanı

koraykarakaya ' Alıntı:
Mohicans eğer olayın gerçek mahiyeti inşaatın bitmesi ve kullanıma hazır hale gelmiş olması ise, cins tahisi yapılmasa bile amortisman ayırabilir. Elbette inşaatın bittiğini yoklama tutanağı, belediye tarafından yapılmış tespitler gibi kanaat verici vesikalar ile ispat etmek lazım.
İdare cins tahsisini istiyor. VUK 3. maddeyi pek takmıyorlar :)

Başlık Serbest meslek faaliyetinde kullanılmak üzere banka kredisi ile alınan gayrimenkul için amortisman ayrılıp ayrılamayacağı, kullanılan kredi faizlerini gider yazılıp yazılmayacağı hk.
Tarih 08/06/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 68-655
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 68-655

08/06/2011

Konu

:

Serbest meslek faaliyetinde kullanılmak üzere banka kredisi ile alınan gayrimenkul için amortisman ayrılıp ayrılamayacağı, kullanılan kredi faizlerini gider yazılıp yazılmayacağı.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, serbest meslek faaliyetinde kullanılmak üzere banka kredisi kullanarak gayrimenkul aldığınızı belirterek, bahsi geçen gayrimenkulü defterinize kayıt edip amortisman ayırıp ayırmayacağınız ile kullandığınız kredinin faizlerini gider yazıp yazamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde; mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderlerin (İkametgâhlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar, ikametgâh için ödedikleri kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler. İş yeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı, ikametgâhı kendi mülkü olup bunun bir kısmını iş yeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider yazabilirler.), aynı maddenin 4 üncü bendinde ise; mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanların (amortismana tâbi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde aynı Kanunun 328 inci maddesine göre hesaplanacak zararlar dahil) serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 262 nci maddesinde; "Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade eder." denilmiş, aynı Kanunun 269 uncu maddesinde; iktisadi işletmelere dahil bilumum gayrimenkuller ile tesisat, makineler gemiler ve diğer taşıtların maliyet bedeli ile değerleneceği hüküm altına alınmıştır.

Vergi Usul Kanununun "Amortisman Mevzuu" başlıklı 313 üncü maddesinde; "İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder." hükmü ile aynı Kanunun 314 üncü maddesinde de; "Boş arazi ve boş arsalar amortismana tabi değildir..." hükmü yer almaktadır.

Bu hükümlere göre, serbest meslek faaliyetinde kullanılmak üzere 05.10.2009 tarihinde iktisap edilen ...İli ... İlçesi ... Nolu Gayrimenkulün tapu kayıtlarında niteliği arsa olarak gözüktüğünden amortismana tabi tutularak amortisman yoluyla da giderleştirmesi mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan, serbest meslek faaliyetinde kullanılmak üzere satın alınan ancak tapuda arsa olarak gözüken gayrimenkulun serbest meslek faaliyeti ile ilişkisi bulunmadığından söz konusu gayrimenkul için kullanılan banka kredisine ilişkin faizlerin mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler kapsamında değerlendirilmesi ve serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilmesi mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Boş Arazilerin Üzerine İnşa Edilen Binaların Amortismanı

Sayın Mohicans yalnız bu özelgede taşınmazın arsa olmadığına dair her hangi bir bilgi yok, belki de gerçekten arsa. Veya tapuda arsa görünüyor, gerçekte üzerinde bir yapı var. Öyleyse eğer VUK md.3/b'de ısrarcıyım ben.
 
Üyelik
30 Nis 2012
Mesajlar
29
Ynt: Boş Arazilerin Üzerine İnşa Edilen Binaların Amortismanı

Yalnız bu arsa serbest meslek faaliyetinde kullanılmak üzere alınmadı, arsanın alınma sebebi üzerine bölge satış müdürlüğü kurmak.
Normalde arsa üzerine inşa edilen binaları yapılmakta olan yatırım hesabında tutarak inşaat bitince arsayı dahil etmeden 252 hesaba alıyorum, ancak yaptığım bu işlemden emin olamadığım için sorma gereksinimi hissettim.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Boş Arazilerin Üzerine İnşa Edilen Binaların Amortismanı

Bu özelgenin buraya konmasındaki amaç, Koray Beye Tapu cins tahsisi konusunda idarenin görüşünü anlatmak ve VUK.3. maddeyi idarenin pek önemsemediğini hatırlatmaktı.
Dolayısıyla cins tahsisi konusunda faaliyetin bir önemi bulunmamaktadır.
Kolay gelsin.
 
Üst