zirve

Bulunmayan Ortağın Kar Payı Ödemesi ?

Üyelik
30 May 2007
Mesajlar
80
Konum
izmir
Adres, telefon, banka hesabı vs. hiçbir bilgisine ulaşılamayan A.Ş. ortaklarının temettü ödemeleri yapılamıyor. Bu durumda olan temettü tutarlarının başka bir yere yatırılması (Merkez Bankası vb. gibi) gerekiyor mu? Şirkette ortağın cari hesabında alacak kalmasında sakınca var mı?

Teşekkürlerimle,
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,548
Konum
İstanbul
Sayın günizi,

Çok bilinmeyen bir konu bu aslında. Ancak cevabı 1933 yılında yayınlanmış 4 maddelik bir yasada. Yasanın tamamı aşağıda.

Kanun Numarası : 2308
Kabul Tarihi : 12/6/1933
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 26/6/1933 Sayı : 2437
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3, Cilt : 14, Sayfa : 557

ŞİRKETLERİN MÜRURU ZAMANA UĞRAYAN KUPON TAHVİLÂT VE HİSSE SENEDİ BEDELLERİNİN HAZİNEYE İNTİKALİ HAKKINDA KANUN

Madde 1 – Anonim ve limited şirketleriyle sermayesi eshama ayrılmış komandit şirketlerin komanditlere ait hisse senetlerinin ve tahvillerinin kanuni mazeret bulunmaksızın beş senelik müruruzamana uğrıyan faiz, temettü ve ikramiye gibi menfaatleriyle bu şirketlerin hisse senetleri ve tahvillerinden bedele inkilâp etmiş olanlarının on senelik müruruzamana uğrayan bedelleri Devlete intikal eder.
Bu şirketler bahsolunan menfaat ve bedelleri müruruzaman müddetlerinin bitmesinden itibaren üç ay içinde mahallî malsandığına vermeğe mecburdurlar.
Nizamnamelerinde müruruzaman müddeti tasrih edilip de Ticaret Kanunu mucibince Hükümetçe tasdik edilmiş olan şirketler için tâyin olunmuş müddetler müruruzamana esas tutulur.
Madde 2 – Birinci madde hükmüne riayet etmiyen şirketler vermeğe mecbur oldukları parayı üç misli tazminatla birlikte ödemeğe mahkûm edilirler.
Madde 3 – Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 4 – Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye ve Maliye Vekilleri memurdur.
 
Üyelik
30 May 2007
Mesajlar
80
Konum
izmir
Sayın ksimkesyan,

Sorularıma verdiğiniz yanıtlar, ayırdığınız zaman için çok teşekkür ederim. Bu konu hakkında uygulamada bir işlem yaptınız mı hiç? Zamanaşımından bahsediliyor mesela, 10 yıl mı diyeceğiz zamanaşımı süresine?

Tekrar teşekkürlerimle...
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,548
Konum
İstanbul
Sayın günizi,

Rica ederim. Sizin zamanaşımı süreniz "temettü" dediğiniz için 5 yıldır. Bu süreyi Kar dağıtımı tarihinden itibaren hesaplamanız gerekir. Uygulama evet yaptım. Madem yeri geldi biraz daha bilgi yazayım.

Malsandığı burada ilgili dönemde hazineyi temsilen Vergi Dairesi'dir. Çoğunlukla Vergi Daireleri bu konudan habersizler. Ancak siz bir liste hazırlayın TCK, Ad Soyad ve tutar halinde ve dairenize müracaat edin. Sıkıntı olursa Mal Müdürlüğüne gidin. Mal müdürlükleri Vergi Dairelerinden esasen daha üst makamlardır.

Kolay gelsin.
 
Üyelik
30 May 2007
Mesajlar
80
Konum
izmir
Peki böyle bir işlem yapmazsak ve temettü alacakları ortakların cari hesaplarında kalırsa; bu durumun herhangi bir yaptırımı var mıdır? Zira Vergi Dairelerinin konudan habersiz olmaları dikkatimi çekti. Çok yaşanan bir durum değil sanırım, ya da çoğu firma bu ödemeyi devlete yapmayıp bekletiyor.
 
Üyelik
30 May 2007
Mesajlar
80
Konum
izmir
Tamam konu netleşti. Kusura bakmayın, hiç başıma gelen bir olay olmadığından enine boyuna öğrenip sindirmek istedim konuyu.
 
Üst