resim

Çalışılmadığına Dair Bildirimin Kuruma Gönderilmesi Hakkında Duyuru

Üyelik
6 Eyl 2005
Mesajlar
1,802
Konum
İstanbul
Bilindiği üzere, E-Ödenek Programının kapsamı ve mahiyetine ilişkin hususları açıklamak ve programın işleyişi hakkında yapılması gereken iş ve işlemleri belirlemek üzere 03/08/2012 tarihli ve 2012/28 sayılı Genelge yayınlanmıştır.Söz konusu Genelgenin “B) İşveren Modülü başlıklı bölümünde; “Çalışılmadığına dair bildirimin süresinde yapılması için Kurum tarafından işverenlere e-posta gönderilecektir. E-posta gönderilebilmesi için işverenlerin e-posta adreslerini Kuruma bildirmeleri gerekmektedir. İşverenlerin elektronik posta adreslerini Kuruma ulaştırmaları hakkında bildirilecek son tarih 01/10/2012 olup, bu tarihe kadar 2011/50 sayılı Genelgenin çalışılmadığına dair bildirimle ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir” ifadesine yer verilmiştir.


Anılan Genelgede belirtilen süre 30/09/2012 tarihli duyuru ile 31/12/2012 tarihine kadar uzatılmıştır. İşverenlerin e-posta adreslerinin ve cep telefon numaralarının giriş yapılacağı ve Kurum tarafında kayıt altına alınacağı menü çalışılmadığına dair bildirim girişi ekranında uygulamaya açılmıştır. Bahsedilen menüye Vizite Giriş Sistemi web adresinden ulaşılacağı hakkında bilgilendirme yapılmıştır. İşverenlerce e-posta adresleri ve cep telefon numaraları bu güne kadar söz konusu menüden Kurum kayıtlarına girilmiş olup bundan sonra da girilmeye devam edilecektir.Ancak birinci basamak sağlık kuruluşları (işyeri hekimleri, aile hekimleri, sağlık ocakları) tarafından düzenlenen raporların E-ödenek programı aracılığı ile Kuruma gönderileceği tarihe kadar, uygulamada birliğin devam etmesi amacıyla, işverenlerin 4/a kapsamındaki sigortalılarına verilen istirahat raporları için yapılan çalıĢılmadığına dair bildirim giriş işlemlerinin 2011/50 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda uygulanmasına devam
edilecektir.Tüm ilgililere önemle duyurulur.
 
Üyelik
18 Ağu 2011
Mesajlar
343
Konum
İstanbul
İş Yerinizde Çalışmakta Olan ....................... TC Kimlik Numaralı ............... ............ 'a Ait Geçici İş Göremezlik Raporu Hastane Tarafından Onaylanmıştır. Rapor 2013-01-02 / 2013-01-05 Tarihleri Arasında Olup İşveren Onayı Beklemektedir.

Şeklinde mailler gelmeye başlamıştır. Umuyoruz sistem işleri kolaylaştırır.
 
Üst