Cep Telefonu Lira Yükleme Dekontunun Gider Gösterilmesi

Üyelik
7 Ara 2016
Mesajlar
4
Konum
Ankara
Merhaba,

Şahıs firmasıyım. Faturasız cep telefonu hattı kullanıyorum. Muhasebecimi son ziyaretimde, banka hesabımdan internet üzerinden cep telefonuma yapmış olduğum yüklemenin dekontunun gider olarak gösterilemeyeceğini söyledi. Dekont üzerinde ödemeyi alan şirket (GSM operatörü), tarih, miktar vs. bir dekontta olması gereken her bilgi mevcut. Muhasebecimin söylediği dekontun yeterli olmayacağı, fatura vb. bir şeyin olması gerektiği. Verdiği bilgi doğru olabilir ancak tatmin edici bir açıklama olmadığı için buradan sorma ve mümkünse ek görüş alma ihtiyacı hissettim.

Konu hakkında bilgisi veya tecrübesi olanlar lira yükleme işlemi dekontunun gider olarak gösterilip gösterilemeyeceğini, ve nedenini yazarlarsa sevinirim.

Teşekkürler.
 
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
Merhaba,

Şahıs firmasıyım. Faturasız cep telefonu hattı kullanıyorum. Muhasebecimi son ziyaretimde, banka hesabımdan internet üzerinden cep telefonuma yapmış olduğum yüklemenin dekontunun gider olarak gösterilemeyeceğini söyledi. Dekont üzerinde ödemeyi alan şirket (GSM operatörü), tarih, miktar vs. bir dekontta olması gereken her bilgi mevcut. Muhasebecimin söylediği dekontun yeterli olmayacağı, fatura vb. bir şeyin olması gerektiği. Verdiği bilgi doğru olabilir ancak tatmin edici bir açıklama olmadığı için buradan sorma ve mümkünse ek görüş alma ihtiyacı hissettim.

Konu hakkında bilgisi veya tecrübesi olanlar lira yükleme işlemi dekontunun gider olarak gösterilip gösterilemeyeceğini, ve nedenini yazarlarsa sevinirim.

Teşekkürler.


Sayın Dorrean,

Dayanağı ile paylaşıyorum.


İspat Edici Kağıtlar
Madde 227
Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.(205 sayılı Kanunun 14'üncü maddesiyle eklenen fıkra) Defter tutmak mecburiyetinde olmayan mükellefler vergi matrahlarının tespiti ile ilgili giderlerini tevsike mecburdurlar. (Götürü usulde tespit edilen giderler hariç.)
(3505 sayılı Kanunun 3'üncü maddesiyle eklenen fıkra) Bu Kanuna göre kullanılan veya bu Kanunun Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, kullanma mecburiyeti getirilen belgelerin, öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması halinde bu belgeler vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılır.
(3505 sayılı Kanunun 3'üncü maddesiyle eklenen fıkra) Maliye ve Gümrük Bakanlığı düzenlenmesi mecburî olan belgelerde bulunması gereken zorunlu bilgileri belirlemeye ve bu belgelerden uygun gördüklerine, düzenlenme saatinin yazılması mecburiyetini getirmeye yetkilidir.


[FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot](5228 sayılı Kanunun 7'inci maddesiyle değişen şekli) Türkçe tutma ve Türk Parası kullanma zorunluluğu(*)
Madde 215
(5228 sayılı Kanunun 7'inci maddesiyle değişen madde)1. Bu Kanuna göre tutulacak defter ve kayıtların Türkçe tutulması zorunludur. Ancak, Türkçe kayıtlar bulunmak kaydıyla defterlerde başka dilden kayıt da yapılabilir. Bu kayıtlar vergi matrahını değiştirmeyecek şekilde tasdik ettirilecek diğer defterlere de yapılabilir.2. a) Kayıt ve belgelerde Türk para birimi kullanılır. Belgeler, Türk parası karşılığı gösterilmek şartıyla, yabancı para birimine göre de düzenlenebilir. Şu kadar ki yurt dışındaki müşteriler adına düzenlenen belgelerde Türk parası karşılığı gösterilme şartı aranmaz.
b) İlgili dönem defter tasdik tarihi itibarıyla ödenmiş sermayesi (yurt dışında kurulan şirketlerin Türkiye'ye ayrılan ödenmiş sermayesi) en az 100 milyon ABD Doları ya da muadili yabancı para karşılığı Türk Lirası ve sermayesinin en az % 40'ı ikametgâhı, kanunî ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kişilere ait olan işletmelere, kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle tutmalarına Bakanlar Kurulunca izin verilebilir. Bakanlar Kurulu, bu had ve nispeti sektörler itibarıyla ayrı ayrı yarısına kadar indirmeye veya iki katına kadar artırmaya yetkilidir. Bu şartların ihlâl edildiği hesap dönemini izleyen hesap döneminden itibaren Türk para birimine göre kayıt tutma zorunluluğu başlar.
ba) Türk para birimiyle yapılan işlemler, işlemin gerçekleştiği günün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruyla ilgili para birimine çevrilir. İktisadî kıymetlerin değerleri ile vergi matrahı kayıt yapılan para birimine göre tespit edilir, beyannamenin verilmesi gereken ayın ilk gününün kuruyla Türk parasına çevrilerek beyan edilir. Vergi ödeme, mahsup ve iade işlemlerinde de Türk Lirası tutarlar kullanılır.
bb) Bu mükellefler, diğer para birimleriyle kayıt tuttukları sürece mükerrer 298 inci maddenin (A) fıkrası uyarınca enflasyon düzeltmesi yapamazlar. Türk para birimiyle kayıt yapmaya başlamaları halinde ise üç yıl süreyle anılan madde hükmünden yararlanamazlar.(**)

(*) (Değişmeden önceki şekli) Türkçe Tutma Mecburiyeti
(**) (Değişmeden önceki şekli) Madde 215. - Bu kanuna göre tutulacak defter ve kayıtların Türkçe tutulması mecburidir.

[/FONT]

Kayıt Zamanı
Madde 219

(2365 sayılı Kanunun 32'nci maddesiyle değişen madde) Muameleler defterlere zamanında kaydedilir. şöyle ki:
a) Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir.

b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde, muamelelerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, muamelelerin esas defterlere 45 günden daha geç intikal ettirilmesine cevaz vermez.

c) Günlük kasa, günlük perakende satış ve hasılat defterleri ile serbest meslek kazanç defterine muameleler günü gününe kaydedilir.

Defter tutma bakımından ticaret şirketleri birinci sınıf tüccar sayılmıştır VUK Madde 177'e göre bu durumda ticaret şirketlerinden sayılan şahıs şirketleri de birinci sınıf tüccar kategorisine girmektedir.

Sanırım açıklayıcı olmuştur,meslek mensubu olmadığınız için belki zor olabilir.
 
Üyelik
7 Ara 2016
Mesajlar
4
Konum
Ankara
@demiral: Değindiğiniz kanun maddeleri için teşekkürler, faydalı olduğunu söyleyebilirim. Vergi Usul Kanunu'nu detaylı okumam faydalı olur sanırım. Sorumla ilgili olan, Madde 227 gibi görünüyor, yine de detay vermediği için net bir cevap aldığımı söyleyemem. Belki uygulamaları, yönetmelikleri vs. incelemem lazım.

Yalnız kanunda (Madde 219) "caiz değildir" diye bir ifade kullanılmış, komiğime gitti. Kesin ve net hükümler içermesi gereken bir metinde bu gibi ifadeler olmaması gerekir.

Şimdilik şuna karar verdim, cep lira yüklemelerimi banka hesabımdan değil, sokakta lira yükleme hizmeti veren dükkanlardan yapıp fişini alacağım.

Teşekkürler.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,516
Konum
İstanbul
Sayın Arkadaşlar,

VUK 227 maddesi kadar 228. maddesini de gözönünde bulundurmak lazım. Ayrıca 227. madde yetki veren bir maddedir ve idareye belgeler konusunda yetki de vermiştir. İdarenin bu yetkisi dahilinde ve Bankaların sistematiği nedeniyle banka dekontları ( para transferlerini çoğunluğunun da bu sistem üzerinden yapılması zorunlu hale getirimiştir ) ispat edici belgedir.
 
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
Sayım ksimkesyan,

Ödemeyi banka kanalı ile yaparsınız ödemenin tevsiki için geçerlidir fakat vergi boyutu ve muhasebe kayıtları için muhasebe kayıtlarına ödemenin banka dekontundan hariç belgesi gerekir.

Matrah üzerinden KDV+ÖİV hesaplamak için aksi durum banka dekontu ile hesaplanmayacaktır.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,516
Konum
İstanbul
Sayın demiral,

Konu böyle değil, üzerinden hesaplama yapılamıyor diye belge ödeme için evet gider için geçerli değildir diyemezsiniz. Banka dekontları birçok anlamda gider belgesi olarak da kabul ediliyorsa o zaman dekont üzerindeki tutardan KDV ve ÖTV hesaplar gerekli kayıtları yaparsınız. Hani ulaşmamış yılsonu Telefon, Elektrik, Doğalgaz ...gibi faturalarda nasıl yapıyorsak.
 
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
Sayın demiral,

Konu böyle değil, üzerinden hesaplama yapılamıyor diye belge ödeme için evet gider için geçerli değildir diyemezsiniz. Banka dekontları birçok anlamda gider belgesi olarak da kabul ediliyorsa o zaman dekont üzerindeki tutardan KDV ve ÖTV hesaplar gerekli kayıtları yaparsınız. Hani ulaşmamış yılsonu Telefon, Elektrik, Doğalgaz ...gibi faturalarda nasıl yapıyorsak.


Sayın ksimkesyan,

Yorum sadece tarafıma ait eleştiri yapmak istiyorum eğer böyle bir şey yapıyorsanız tamamen yanlış yöntem bence bu şekil de yönledirme yapmamanız gerekiyor.

Yıl sonu ulaşmayan belgeleri ilgili kurumdan istersiniz tarafınıza ulaşır ve süresinde defterlere işlemiş olursunuz,kaldı ki süresinden sonra belgeleri temin ederseniz ise önceki dönem gider ve zarar hesabına işlersiniz banka dekontu ile olmaz.

Bir de dediğinizde insanlar şu anlamı da çıkarabilir 320 hesaba banka kanalı ile bir hizmet ödemesi yapın hizmet sonrası faturası tarafınıza ulaşmasın ve siz bu banka dekontu ile giderleştirin böyle bir şey olabilir mi tabii ki hayır.
 
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIİSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü​
Sayı
:​
B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.30-2408
02/08/2012​
Konu
:​
Faturası düzenlenmeyen elektrik bedellerinin banka dekontuna istinaden Ba formuna dahil edilip edilemeyeceği ve indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

[FONT=&quot]
[/FONT]​
[FONT=&quot]İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ... OSB'de bulunan fabrikanızda kullanılan elektrik bedelini OSB hesabına bankaya yatırıldığı, bununla ilgili elinizde sadece banka dekontu bulunduğu, OSB ile elektrik idaresi arasındaki sıkıntı nedeniyle firmanıza fatura verilemediği, OSB'den elektrik bedellerinin KDV dahil olarak ödendiğine dair yazının alındığı belirtilmiş olup, söz konusu elektrik ödemelerinin banka dekontlarıyla Ba formunda gösterilmesinin ve KDV beyannamelerinde indirim konusu yapılmasının mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.[/FONT]
[FONT=&quot]VERGİ USUL KANUNU AÇISINDAN[/FONT]
[FONT=&quot]213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin birinci fıkrasında, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait kayıtların tevsikinin mecburi olduğu hükme bağlanmış, aynı kanunun 229-242 nci maddelerinde de bu Kanuna göre düzenlenmesi ve alınması gereken vesikalara ait hükümlere yer verilmiştir.[/FONT]
[FONT=&quot]Anılan Kanunun 229 uncu maddesinde ise, "Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır." hükmü yer almaktadır.[/FONT]
[FONT=&quot]Diğer taraftan, mezkûr kanunun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 243, 246 ve 320 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile bankalar ve özel finans kurumlarına, döviz alım-satım işlemleri ile menkul kıymetler borsasında aracı kurum sıfatıyla müşterileri adına yaptıkları menkul kıymet alım satımları hariç olmak üzere, yaptıkları bütün hizmetler veya satışlar dolayısıyla lehlerine tahakkuk edecek tutarları fatura yerine geçmek üzere düzenleyecekleri dekontlarla belgeleme zorunluluğu getirilmiştir.[/FONT]
[FONT=&quot]Bu itibarla, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrika binasında kullanılan elektrik bedeline ilişkin olarak Şirketiniz adına fatura düzenlenmesi gerekmekte olup, elektrik bedellerinin bankalar tarafından düzenlenen dekont ile belgelendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.[/FONT]
[FONT=&quot]Ayrıca, Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilmiş, 362, 381 ve 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle de bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalar yapılmıştır.[/FONT]
[FONT=&quot]396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri açıklanmış olup, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (FormBa)" ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" nun Tablo II alanında bildirilecektir.[/FONT]
[FONT=&quot]Söz konusu tebliğin 1.2.1 bölümünde "Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu,gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir." açıklaması yer almaktadır.[/FONT]
[FONT=&quot]Ayrıca; elektrik, su, doğalgaz gibi bir teslimin bildirim uygulaması bakımından diğer mal ve hizmet teslimlerinden farkı bulunmamaktadır.[/FONT]
[FONT=&quot]Bu açıklamalar çerçevesinde, Şirketiniz adına düzenlenen faturaların 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslara göre Form Ba bildirimine dahil edilmesi gerekmektedir.[/FONT]
[FONT=&quot]KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN[/FONT]
[FONT=&quot]Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 29 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinde; mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV'den bu kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura veya benzeri vesikalarda gösterilen KDV yi indirebilecekleri, (3) numaralı fıkrasında; indirim hakkının, vergiyi doğuran olayın vukuu bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılacağı,[/FONT]
[FONT=&quot]34/1 maddesinde ise; yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV'nin, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.[/FONT]
[FONT=&quot]Buna göre, Şirketiniz tarafından ... OSB'ye banka kanalıyla yapılan ödemelerin indirim konusu yapılabilmesi için fatura düzenlenmesi gerekmekte olup, fatura düzenlenmemesi halinde banka dekontunda gösterilen KDV nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.[/FONT]
[FONT=&quot]Bilgi edinilmesini rica ederim.[/FONT]
[FONT=&quot]

[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot](*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.[/FONT]
[FONT=&quot](**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.[/FONT]
[FONT=&quot](***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.[/FONT]
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,516
Konum
İstanbul
Sayın demiral,

Yine yanlış, 320 ile meseleyi izah etmeye kalkışmak meselenin yönünü değiştirmektir. Sizin söyleminizle banka dekontuyla faizleri de gider yazamamalıyız, yada yansıtılan Damga Vergilerini, ama öyle olmadığını sizde biliyorsunuz. Benim söylemediğim yada söylemeyeceğim örneklerle konuya haklılık getirmeyin lütfen. Mesele kontür bedeline aitti hepsi bu. Ve tabiki sizin itirazınızın bankaların yaptığı bu işlemin faturasız yada belgesiz satış yaptığına dair bir iddaya dönüşür ki bu daha da anlamsız olur. Ne dersiniz bankalar yanlış mı yapıyor böyle bir iş yapmakla ? Aynı şeyleri HGS yada OGS için de yapıyorlar onlar için de sadece hesabınızdan alındığına dair bir dekont gelir sonuç aynı size göre bunları da gider yazamayız.

Diğer verdiğim gider örnekleri hem literatürde hemde uygulamada var olan işlemlerdir. Çok ayrıntısına girmedim burada gerek yok.
 
Üyelik
2 Eyl 2009
Mesajlar
482
Konum
TR
Her olayın kendine has durumu var esasında.Bahsedilen durumlar aynı olmamakla birlikte ait oldukları konularda doğru.Şahsi görüşüm Ogs ve Hgs yüklemelerinde makbuz veya dekonta istinaden hem kdv nin indirim konusu yapılması hemde giderleştirilmesi hususu tartışılan başlığa uygun bir örnek olur sanırım.

İyi Çalışmalar...
 
Üst