Cumartesi Günü Yıllık İzin Süresine Dahil midir?

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,860
Konum
İSTANBUL
Cumartesi günü yıllık izin süresine dahil midir?


Yasada belirlenen asgari yıllık ücretli izin süreleri iş günü olarak belirlenmiştir. İzin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. Bu günler, yasada belirtilen izin sürelerine ayrıca eklenir.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinin neler olduğu, 'Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da belirtilmiş olup, bu günlerin yıllık izin süresinden sayılmayacağı ve yasada belirtilen izin sürelerine ayrıca ekleneceği konusunda tereddüt yok.

HAFTA TATİLİ
'Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'un 3. maddesine göre, hafta tatili pazar günüdür. Bu tatil 35 saatten az olmamak üzere Cumartesi günü en geç saat 13.00'dan itibaren başlar. 'Hafta Tatili Hakkında Kanun'un 1. maddesine göre ise, on bin veya on binden fazla nüfusu olan şehirlerde bütün fabrika, imalathane, tezgah, dükkan, mağaza, yazıhane, ticarethane, sınai ve ticari bilumum işletmelerin haftada bir gün tatil yapmaları zorunludur.

CUMARTESİ GÜNÜ
Yukarıda verdiğimiz yasal düzenlemelere göre cumartesi günü, hafta tatili veya genel tatil günü sayılmıyor. Buna göre, cumartesi günleri çalışmayan işyerlerinde de cumartesi gününün izin süresinden sayılması ve pazar günü gibi yıllık izin süresine eklenmemesi gerekiyor. Ancak cumartesi günü çalışılmayarak iki gün hafta tatili uygulanan işyerlerinde çalışanların cumartesi gününün de hafta tatili olarak yıllık izin sürelerine eklenip eklenmeyeceği tartışmalı bir konu. Eklenmesi gerektiğini savunanlar olduğu gibi, o işyerinde çalışılmıyor olsa da cumartesi gününün iş günü olduğu ve yıllık izin süresine eklenmemesi gerektiğini savunanlar da var.

'EKLENMEMESİ GEREKİR' DİYENLER
Cumartesi gününün yıllık izin süresine eklenmemesi gerektiğini savunanlara göre, işyerinde Cumartesi günü çalışılmıyor olsa da cumartesi günü hafta tatili günü değil, iş günüdür. Buna göre, yıllık izin süresine rastlayan cumartesi günleri izin süresinden sayılır ve izin süresine ayrıca eklenmez.
Yasal düzenleme gereği de Pazar günü hafta tatili olup, cumartesi günü iş günüdür. Bu açıdan bakıldığında, cumartesi gününün yıllık izin süresi içinde değerlendirilmesi ve izin süresine ayrıca eklenmemesi gerekiyor. Aksi halde işyerinde hafta da üç gün çalışılmıyor olması halinde, yıllık izin süresinin her dört günü için üç günlük hafta tatili eklenmesi gerekir.

'EKLENMESİ GEREKİR' DİYENLER
Cumartesi gününün yıllık izin süresine eklenmesi gerektiğini savunanlara göre ise iş mevzuatı uygulamalarında, yasalarda yer alan asgari düzenlemelerin üzerinde çalışan lehine yapılan düzenlemeler geçerlidir. Böyle bir durumda, yasa hükmünün dışında işyeri uygulaması önem taşır. Dolayısıyla geçerli olan işyeri uygulamasıdır. Bu bağlamda, cumartesi günü çalışılmayıp hafta tatili uygulanan işyerlerinde yıllık izin süresine rastlayan cumartesi günlerinin izin süresinden sayılmaması, yasal izin süresine ayrıca eklenmesi gerekir.

FAZLA İZİN KULLANDIRMAYA ENGEL YOK
Diğer yandan yasa ile belirlenen yıllık izin süreleri asgari izin süreleri olup, bireysel veya toplu iş sözleşmeleri ile asgari izin sürelerinin üzerinde izin süresi belirlenebilir, işveren yasal sürelerin üzerinde izin kullandırabilir. Örneğin bir ila beş yıl arasında çalışması olan işçi için işveren yasanın emrettiği 14 iş günü yerine, 24 iş günü izin kullandırabilir. Yıllık izin süresine rastlayan pazar günleri gibi cumartesi günlerini de izin süresine ekleyebilir. Buna engel bir durum yok.

Alt işvereni değişen işçinin izin süreleri nasıl hesaplanır?
BEN bir kamu kuruluşunda çalışmaktayım. Kurumumuzun yaklaşık 60 civarında şirket (alt işveren-taşeron) personeli var. Bu şirketler aldıkları ihalelerle kurumumuzun veri hazırlama, temizlik, güvenlik gibi işlerini görüyor. Çalışan kişiler aynı, fakat şirketler farklı ve ihaleler bir ya da iki yıllık. Böyle olunca bu şirket çalışanlarının izin süreleri nasıl hesaplanabilir? Mehmet Aydoğdu
İşçinin yıllık izin hakkı, işe başladığı tarihten itibaren bir tam yıl geçtikten sonra doğar. Yıllık izin süresinin ve izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında, işçinin aynı işverene ait işyerlerinde çalıştığı süreler birleştirilir. Yıllık izin hakkına sahip olunmasında hizmet sözleşmesinin belirli süreli veya belirsiz süreli olmasının önemi bulunmuyor. Buna göre, kurumunuzdan iş alan her bir şirketin, çalıştırdıkları işçilerin yıllık izin sürelerinin ve izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, kendi işyerlerinde çalıştıkları süreleri dikkate almaları gerekiyor.
Ancak Yargıtay'ın kararlarına göre, ihale sözleşmesi sona eren alt işverenin işçisi iken ihaleyi yeni alan alt işverenin işçisi olarak çalışmaya devam eden işçi için iş sözleşmesinin feshedilmeksizin aralıksız olarak devam etmesi hali, işyerinin devri olarak kabul edilmekte ve bu durumda ihbar ve kıdem tazminatı ile izin ücreti yönünden işçinin tüm alt işverenlikte geçen çalışma süresi bir bütün olarak kabul ediliyor.

Metin Taş-Sezgin Özcan
Akşam/28.06.2009
 
Üst