Damga Vergisi Nasıl Hesaplanır

SerhanSerhan

Katkı Sunan Üye
Üyelik
2 Ara 2013
Mesajlar
949
Konum
istanbul
Merhaba İşyerimiz yeni büromuz için kira kontratı yapmıştır
Kira Aylık Brüt 1.250 TL
Yıllık : 15.000 TL
Depozito : 6.000 TL
Kira Kontratı Bir Yıllıktır
Damga Vergisi Nasıl Hesaplanır? Özellikle Depozito Damga Vergisi Nasıl Hesaplanmalıdır? Teşekkürler
 
Üyelik
23 Mar 2017
Mesajlar
171
Konum
İSTANBUL
Damga vergisini kira kontratını yapanlardan herhangi birisinin ödemesi halinde yeterli oluyor. Kira kontratındaki her nüsha için ayrı ayrı damga vergisi hesaplanması gerekiyor.
Kira kontratında kaç nüsha olduğu belirtilmediği takdirde iki nüsha olarak kabul ediliyor ve damga vergisi ödeniyor.
Kira Kontratı net ise brüte çevirip brüt üzerinden damga vergisi hesaplanır.
Kira kontratı kaç yıllık ise, damga vergisi o kadar süre için hesaplanır.
Damga vergisi her sene başında yeniden belirleniyor.
-Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden Binde 1,89 oranında,
-Kefilli kira sözleşmelerinde ise ayrıca binde 9,48 oranında harç ödemesi yapılıyor.

NOT : Link vermek yasaktır. 
Moderatör tarafında düzenlendi:

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,059
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Sayın ayk_byk ;

9 Ağustos 2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 23. Maddesiyle 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 5.maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtlardan, maktu vergiye tabi olanların her bir nüshası ayrı ayrı aynı miktarda; nispi vergiye tabi olanların ise sadece bir nüshası damga vergisine tabidir. "

Yapılan bu düzenleme ile, nispi damga vergisine tabi kağıtlarda her birnüshadan ayrı ayrı damga vergisi alınması uygulamasına son verilerek, tek nüsha üzerinden damga vergisi alınması sağlanmıştır.
 
Son düzenleme:

SerhanSerhan

Katkı Sunan Üye
Üyelik
2 Ara 2013
Mesajlar
949
Konum
istanbul
Üstatlar
Kira kontrat depozitosundan damga vergisi alınır mı? Alınırsa Binde 1,89 mu Binde 9,48 mi Alınır? Saygılar
 
Üyelik
26 Kas 2009
Mesajlar
353
Konum
Malatya
Kira kontrat depozitosundan damga vergisi alınır mı? Alınırsa Binde 1,89 mu Binde 9,48 mi Alınır? Saygılar


T.C.


GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI


İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI


(Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı :B.07.1.GÎB.4.34.18.01-155[1-2012/137]-3128 04/12/2012


Konu : Üzerinde depozito tutarı bulunan kira sözleşmelerinde depozito tutarının ayrıca damga vergisine tabi olup olmadığı hk.İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, sahibi bulunduğunuz işyerini bir yıllığına kiraya vermek üzere 25/10/2010 ve 18/01/2011 tarihli iki ayrı kira sözleşmesi düzenlenerek ayrı ayrı şirketlere kiraya verildiği, söz konusu sözleşmelere ait damga vergisinin, birer yıllık brüt kira tutarları üzerinden hesaplanarak yasal süresi içerisinde beyan ederek ödendiği, ancak kira sözleşmelerinin "özel şartlar" bölümünde 25/10/2010 tarihli sözleşmede yıllık stopaj hariç net 37.200-TL. kira bedeli ile birlikte 3000-USD depozito tutarı yer aldığı, 18/01/2011 tarihli sözleşmede ise yıllık stopaj hariç net kira bedeli olarak 40.800-TL. ile 3400-TL.depozito tutarına yer verildiği belirtilerek, söz konusu depozito tutarlarının ayrıca damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.


488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisinin, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınacağı hükme bağlanmıştır.


Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I- Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin; A/2 fıkrasında ise kira mukavelenamelerinin mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere damga vergisi oranları, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlar için binde 8,25; 1/A-2 fıkrasındaki kağıtlar için binde 1,65 olarak belirlenmiştir.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ekinde alınan söz konusu kira sözleşmelerinin incelenmesinden, sözleşmelerde yıllık kira bedellerinin yanı sıra depozito ve teminat bedellerine de yer verildiği, kira geliri nedeniyle ödenmesi gereken gelir (stopaj) vergisine ilişkin tutarın kiracı tarafından ödeneceği hususu belirtilmek suretiyle bu tutarın da kira bedelinin bir unsuru olarak belirlenmiş olduğu anlaşılmaktadır.


Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, söz konusu kira sözleşmelerinin, Damga Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca en yüksek vergi alınmasını gerektiren işleme ilişkin kiracı tarafından ödeneceği belirtilen gelir (stopaj) vergisi dahil brüt kira tutarı üzerinden binde 1,65 oranında damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.


Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üst